fbpx
Glostrup har danmarksrekord i hjemløse
IMG_4096.jpg
En ny tælling af hjemløse viser, at Glostrup Kommune er den kommune i Danmark, der har det højeste antal hjemløse set i forhold til indbyggertallet. I følge forskeren bag undersøgelsen er de såkaldte sofasovere en særlig sårbar gruppe. Foto: Heiner Lützen Ank.
Ifølge en ny undersøgelse er Glostrup Kommune den kommune i landet, der forholdsvis har den største koncentration af hjemløse. Kommunen betvivler undersøgelsens konklusioner

GLOSTRUP. Når flertallet af borgerne i Glostrup Kommune går i seng i aften, har de et trygt og rart sted at gøre det. Og langt, langt de fleste gør det i en bolig, der enten på eje- eller lejebasis er deres egen.
Men ifølge en ny undersøgelse, Hjemløshed i Danmark 2015, fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), findes der en gruppe på 82 borgere i Glostrup, som enten må falde i søvn på en lånt sofa, et herberg eller i en park. De er nemlig hjemløse og mangler derfor et fast sted at bo.
Det lyder ikke af mange, når man tænker på, at der bor cirka 22.200 mennesker i Glostrup.
Men ser man på tallet i forhold til antallet af indbyggere, så er Glostrup faktisk den kommune i landet, der har den største koncentration af hjemløse. Således findes der i Glostrup 3,7 hjemløse per 1000 indbygger.
Til sammenligning har Københavns Kommune 2,7 hjemløse per 1000 indbygger. Dermed er hjemløshed altså ikke blot et fænomen, der begrænser sig til de største kommuner i landet. Den findes i den grad også her i Folkebladets område.

Forskellige typer
Ifølge SFI er en person hjemløs, når vedkommende ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, er henvist til midlertidige boalternativer, eller bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte, ligesom personer uden et opholdssted den kommende nat også regnes som hjemløs.
Inddeler man de 82 hjemløse i Glostrup i forskellige kategorier efter deres boligsituation, viser det sig, at ti personer ifølge undersøgelsen fra SFI sover på gaden, 29 sover på et herberg og 35 hos familie og venner. Hertil kommer andre kategorier som kriminalforsorgen og hospitalet. Tilsammen bliver tallet 82, hvilket er en stigning på 29 hjemløse fra sidste gang tællingen blev foretaget i 2013.

Det passer ikke
Folkebladet har spurgt Glostrup Kommune, hvad de siger til, at Glostrup ifølge undersøgelsen fra SFI har landets højeste andel af hjemløse. I et skriftligt svar siger Glostrup Kommune:
”Det billede, der tegnes af, at Glostrup både har voldsomt mange flere hjemløse og har haft en voldsom stigning fra 2013 til 2015, kan ikke genkendes i kommunen. Hverken for så vidt angår omfang eller stigning fra 2013. Center for Social Service har således ikke et billede af, at problemets omfang er vokset i det omfang, statistikken indikerer i løbet af de sidste to år.”
Desuden mener Glostrup Kommune, at rapporten ganske enkelt tager fejl. For eksempel i forhold til de 29, der bor på et herberg:
”Af SFI rapporten kan ses, at der er registreret 29 hjemløse i Glostrup, boende på herberg, på trods af, at Glostrup kun har betalt for ca. 10 hjemløse i samme periode. Dette indikerer, at en stor del af de borgere, som har opholdt sig på én af de i alt 34 pladser på Solvang og Lænkepensionatet, er blevet til Glostrup-borgere i statistikken, selv om de kan komme fra hele hovedstadsområdet”

Det er kontrolleret
Lars Benjaminsen, forsker ved SFI, har stået for undersøgelsen. Han har på opfordring fra Folkebladet set på tallenene for Glostrup Kommune. Han mener ikke, der er tale om fejlregistrering:
– Vi har dobbelttjekket tallene for Glostrup, og der er intet der tyder på, at der er tale om fejl. De tal, vi har fået ind, fra Glostrup Kommune og andre kommuner, kommer fra institutionerne selv. Dermed formoder vi også, at der er taget højde for eventuelle fejlindberetninger.
Dermed mener Lars Benjaminsen også, at man ville kunne sige det samme i andre kommuner:
– Det er ikke et problem, der særligt rammer Glostrup Kommune, og andre kommuner ville kunne sige det samme. Det har vi taget højde for og også nævnt i undersøgelsen.

Sofasoverne
Når Lars Benjaminsen ser på tallene for Glostrup Kommune, er det særligt de 35, der sover hos familie og venner, han hæfter sig ved:
– De såkaldte sofasovere skal man være opmærksom på, for dem får man ikke umiddelbart øje på. Men de er udtryk for, at boligmarkedet i den grad er presset, og det gør sig altså særligt gældende i Glostrup og de andre Vestegnskommuner.
Antallet af sofasovere er også noget Glostrup Kommune fremhæver i svaret til Folkebladet:
”I forhold til 2013 er der en stærk stigning i kategorien ’Familie/venner. Det kan for en del tilskrives at der i 2013 i Borgerservice har været en skærpet fokus på (projekt) at borgere ikke kunne registreres uden fast bopæl eller kun kortvarig. Denne fokus har i 2014/2015 ikke i samme grad være til stede.”

Et andet resultat
Under henvisning til det skriftlige svar fra kommunen siger borgmester John Engelhardt (V):
– Min holdning som borgmester i Glostrup er, at vi ikke kan genkende billedet af, at der skulle være en større koncentration af hjemløse i Glostrup end i sammenlignelige kommuner i Københavnsområdet, men vi accepterer naturligvis, at den statistiske registrering af hjemløse kommer frem til det resultat, den kommer frem til.
På spørgsmålet om, hvad Glostrup Kommune kan gøre for at hjælpe de hjemløse, siger John Engelhardt (V):
– Jeg har bedt de afdelinger i kommunen, der har hjælp til hjemløse som deres område, om at undersøge situationen nærmere. Det er særligt de hjemløse, som er henvist til at leve på gaden, der bekymrer mig. Hvis der er nogle, som vi ikke i forvejen har kontakt til og er i gang med at yde den fornødne hjælp, synes jeg det er vigtigt, at vi får taget kontakt til dem for at finde ud af, hvordan de kan få hjælp

Det må vi forholde os til
Robert Sørensen er medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, og han ærgrer sig over situationen i Glostrup:
– Det er rigtigt ærgerligt, at Glostrup skal toppe den liste. Det er et problem, som vi i kommunalbestyrelsen må tage meget alvorligt.
Robert Sørensen (Enhed.) hæfter sig også ved det høje antal sofasovere:
– Hjemløshed er et problem i Danmark og derved også i Glostrup. Selvom vi ikke ser hjemløse overnatte i byens parker og lignende, så kan der sagtens være hjemløse, som låner en sofa hos venner og bekendte. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi i fremtiden får bygget flere almindnyttige boliger i Glostrup, Jeg har hele tiden foreslået, at man får tænkt almindnyttige boliger ind i projektet, når området ved Glostrup Station skal bebygges.

Mennesker ikke tal
Mette Vennerstrøm fra SF er heller ikke glad for rapporten fra SFI, og faktisk er tallene faktisk ikke det vigtigste for hende:
– Det her handler ikke om tal, men om mennesker, og hver eneste hjemløs er én for mange. Antallet af unge hjemløse er stigende. I Glostrup er ventetiden på en ungdomsbolig op imod et år, og det er alt for lang tid. Samtidig er et væld af små lejligheder i Vestervangskvarteret blevet nedlagt. Det har alt sammen betydning.
Ligesom Robert Sørensen (Enhed.) kunne Mette Vennerstrøm (SF) også godt tænke sig at byggeplanerne for stationsområdet bliver inddraget i kampen mod hjemløshed i Glostrup:
– SF har flere gange opfordret til, at der bygges flere almennyttige boliger centralt i byen. Nu skal vi snart i gang med de store udviklingsplaner for stationsområdet i forbindelse med Letbanen, og her vil SF igen opfordre kraftigt til, at der også opføres almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger. Og så må vi lære af de kommuner, der har haft succes med at komme hjemløsheden til livs ved at sætte bredspektret ind.
Også John Engelhardt mener, der kan tænkes almene boliger ind i det nye stationsprojekt:
– Vi har netop enstemmigt vedtaget i kommunalbestyrelsen at starte en strategi-proces for stationsområdet op. Et af sporene i den proces er boliger, og her er jeg sikker på, at vi også kommer til at drøfte mulighederne for forskellige ejerformer og prisniveauer for de boliger, vi forhåbentlig ender med at give plads til omkring stationen

Fakta
Tallene for Brøndby og Valensbæk Kommune er henholdsvis 2,0 og 0,3 hjemløse per 1000 indbygger.
Rapporten kan læses på SFIs hjemmeside.
SFI har registreret i 6138 hjemløse i Danmark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top