fbpx
Næsten halv pris på fjernvarmeprojekt
BRØNDBY Det bliver 40 procent billigere at anlægge fjernvarme i Vesterled end i andre projekter, mener Brøndby Fjernvarme og kommunen

Det meget debatterede fjernvarmeprojektet i Vesterled bliver et billigt projekt. Selvom anlægget af ledningerne alene kommer til at koste 42 millioner kroner, så kunne den regning have været noget højere. Stordriftsfordele og lukning af veje i forbindelse med anlægget vil give en besparelse.
COWI er rådgiver for Brøndby Fjernvarme, og de har beregnet anlægsomkostningerne ud fra deres erfaringer. Wicotek Kirkebjerg, der er en mulig entreprenør, bakker i et notat op om priserne.
For at være sikker på, at projektet holder, har Brøndby Kommune bedt Rambøll vurdere projektet. Rambøll vurderer, at prisen for at anlægge fjernvarmen er cirka 40 procent under lignede projekter i Storkøbenhavn. Der er dog et igangværende projekt i Albertslund Syd, der har anlægspriser i sammen niveau. Det er derfor afgørende for projektet, at der kan spares på anlægget.

Vil lukke veje
For at gøre anlægget af fjernvarmen billigere, vil Brøndby Fjernvarme lukke en vej af gangen, mens der lægges fjernvarmerør. Når rørene er lagt, bliver hele vejen og fortovet genetableret på en gang. Det gør det noget billigere, end hvis der skulle være trafik på vejen under anlæggelsen.
– Hvis vi gør det på vores måde, med at spærre en vej af gangen, så kan vi billiggøre projektet, siger Franz Hansen, driftsleder i Brøndby Fjernvarme.
Det vil selvfølgelig give nogle udfordringer for beboerne, mens fjernvarmen anlægges.
– Sidder der nogle ældre mennesker, der ikke kan komme ud uden deres bil, så vil vi finde en løsning for dem, så de ikke bliver spærret inde, siger Franz Hansen.
Der vil selvfølgelig også være plads til at ambulancer, brandbiler og handicapkørsel kan komme til, hvis det bliver nødvendigt. Hvor lang tid en vej skal være afspærret kan ifølge Franz Hansen svinge en del.
– Vi har lige lagt 200 meter fjernvarmerør på 10 dage, men hvis vi siger knap en måned per vej, så er vi på den sikre side. Det kommer an på vejens længde og beboernes velvillighed, siger han.

Danske arbejdsvilkår
Når fjernvarme projektet bliver billigere end andre projekter, så er det ikke fordi Brøndby Fjernvarme har tænkt sig at hyre underbetalte østeuropæiske arbejdere til at lave arbejdet.
– Vi har altid kørt med sociale klausuler. Der er Brøndby Fjernvarme, der udpeger dem, der skal lave fjernvarmen. Vi sikrer os, at det er nogle ordentlige velrenommerede forretninger, der giver tilbud. Så har de også en overenskomst, siger Franz Hansen.

Tilbagebetaling kan blive 20 år
Mange borgere i Vestereld har været kritiske overfor økonomien i projektet. Men hvis bare de tilmelder sig med det samme, så vil de fleste få en økonomisk fordel ud af det.
– Vi har set, at der er en 20 – 30 stykker, der er meget kritiske, det kan ikke undgås, siger Franz Hansen.
Borgerne har mulighed for at vente op til ni år med at tilmelde sig fjernvarmen. Men det vil næsten altid være en økonomisk fordel at tilmelde sig, når rørene bliver lagt i vejen. Det vil være billigere at tilslutte beboerne til fjernvarmen, mens hullet i jorden er åbent, så for at få så mange som muligt til det, har Brøndby Fjernvarme givet et tilbud om finansiering.
Beboerne kan i stedet for at betale en stor engangsudgift til at få fjernvarmen lagt ind betale et årligt finansieringstillæg. Tillægget bliver reguleret efter gasprisen, så en gennemsnitsborger skal betale 10 procent mindre for opvarmning med fjernvarme end med naturgas.
Hvis gasprisen stiger, vil tillægget altså stige tilsvarende og tilbagebetalingstiden vil blive kortere. Falder gasprisen, vil tilbagebetalingstiden blive længere.
– Det skal betales på den lange bane. Pengene kommer hjem, om det tager 15 eller 20 år, det er mindre væsentligt, siger Franz Hansen.
Han understreger også, at fjernvarmeprisen ligger fast et år af gangen, mens gasprisen kan svinge.
– Gaspriserne falder om sommeren og stiger om vinteren. Når gaspriserne stiger igen, så bliver der større afdrag på vores gæld, siger han.
Når Brøndby Fjernvarme har betalt lånet til anlæg af fjernvarme tilbage, vil finansieringstillægget forsvinde. Projektet i Vesterled vil have sit eget regnskab under Brøndby Fjernvarme ind til lånet er betalt tilbage.

1 kommentar om “Næsten halv pris på fjernvarmeprojekt”

  1. Hej Søren – Bestyrelsen 27. aug. 2015

    Vagn Kjær-Hansen har på nedenstående mail fortalt mig grundejerforenings-formændenes mening lige nu, med nedenstående høringssvar:

    På borgermødet nævnte Brøndby Fjernvarme, at der gennem årene har været flere henvendelser fra grundejerforeningerne med ønske om fjernvarme. Jeg går ikke så meget op i, hvem der har sagt hvad engang i fortiden, det interessante er hvad folk mener nu. Her har de tre grundejerforeningsformænd fra Vesterled, Grønneled og Hedera netop sendt et høringssvar, som udtaler sig meget skarpt imod det aktuelle forslag om fjernvarme.

    Det er da fint at du har skiftet mening, og nu er imod fjernvarmeforslaget, og altså især at der er tvungen tilslutningspligt. Det er det tredie fjernvarmeforslag, allerede ved det første undrede det os meget over tidspunktet. Vi havde lige fået vejene i fin stand, og så ville man grave dem op igen, og ødelægge dem, her ville en ny istandsættelse koste mange penge ekstra.

    Vi savner nu meget, at du ikke meddeler dine medlemmer noget som helst om fjernvarmen, vi har intet hørt fra dig, heller ikke på vores egen hjemmeside. Kun fra Vagn Kjær-Hansen har vi hørt om dit ændrede synspunkt. Men tak for det, det er ikke så galt at kunne ændre mening!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top