fbpx
Metal og plastik er værdifuldt
BRØNDBY. Meget genbrug handler om at få reduceret omkostninger, men metal kan være penge værd

Når det meste affald skal behandles, hand-ler det om at finde den billigst muligt måde Især metalaf-faldet kan være penge værd, og efter Brøndby Kommune begyndte at indsamle me-tal ved alle husstand, er der kommet meget mere metal i containerne. Det er dyrebare metaller som aluminium, der ryger i genbrugscontai-neren, der tidligere bare røg til forbrænding. Metallet satte sig fat i ovnene på Vest-forbrændingen, så ud over at metallet bliver genbrugt på en mere fornuftig måde, så slipper Vestforbrændingen for en masse bøvl.
Metallet bliver samlet sammen og kørt til et specia-liseret anlæg i Danmark, der med magneter kan adskille forskellige typer af metal fra hinanden. På den måde en-der de med en ren type metal, der sælges videre. Hvad det genbrugte metal fra Brøndby bliver til i sidste ende er svært at sige. Metallet bliver solgt som en råvare, og kan indgå i de samme produktioner, som nyudvundet metal og for eksempel blive til nye ste-gepander eller cykler.
Plastik er ikke
bare plastik
Plastikaffaldet fra hele Vest-forbrændingens område ender i Tyskland. Plastik er nemlig ikke bare plastik.
– Det husstandsindsamle-de plastik består overordnet af to typer, der ikke kan sam-men, siger Morten Strand-lod, afsætningskonsulent ved Vestforbrændingen.
Hver af de to typer plastik kan så igen inddeles i flere forskellige typer, der har større eller mindre værdi. Tricket er, at få sorteret pla-stik med høj værdi fra til salg til virksomheder, der har brug for netop det. Resterne kan også godt bruges igen, for eksempel i en plastikbjælke, som for eksempel kan bru-ges som erstatning for træ på legepladser. Fordi det et meget besværligt at sortere plastik, kræver det et stort anlæg. Det nærmeste store anlæg til sortering af plastik ligger i Tyskland. Her kan de behandle cirka 150.000 ton plastik om året. Sidste år blev der kun genbrugt cirka 700 tons plastik. Potentialet i hele Vestforbrændingens område er 4.500 tons, hvis alle kommuner indfører ind-samling af plast.
Den indsamlede plastik bliver først hakket i små-stykker og vasket. Derfor er det også ok, hvis der sidder lidt rester på det plastik man smider til genbrug. Ikke for meget, der kan rådne og lugte, men en lille smule er ok, forklarer Morten Strand-lod. Efter plastikken er hak-ket i stykker kan en maskine genkende forskellige typer af plastik ved at lyse på dem. Den kan derefter sortere pla-stikken korrekt.

Sender papir til genbrug
Fra Banemarksvej i Brøndby bliver papir sendt til genbrug i Europa. Lige hvor vejen svinger ligger indkørslen til Stena Papir. Her er 30.000 kvadratmeter under et tag. Opgaven for firmaet er ikke at genbruge papiret, men at få sendt det de rigtige steder hen. Ud over papir fra papir-containerne i Vestforbræn-dingens område indsamler de også papir fra virksom-heder. Papiret bliver bund-tet sammen i store baller, der bliver samlet i en stor lager-hal. Når der er baller nok af en slags, kommer der en lastbil. Lastbilen kan så køre papiret derhen, hvor Stena og dermed kommunen kan få flest penge for det. Noget bliver kørt til Sverige, hvor det bliver til nye aviser. Noget bliver kørt til Jylland, hvor det bliver til æggebakker. Andet papir kan ende andre steder i Europa. For når først papiret er havnet her, så er det ikke længere affald, så er det en værdifuld råvare, der kan bruges i en række produkter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top