fbpx
Stort fund af PCB og asbest på Søndervangskolen
1,8 millioner kroner lyder regningen på, når håndværkerne er færdige med at rydde op efter større fund af potentiel sundhedsskadelig PCB og asbest på Glostrup-skole

Søndervangskolen – eller afdeling Søndervang under Glostrup Skole, som den også hedder officielt – er godt i gang med at blive renoveret. En kæp i hjulet er nu ved at blive hevet ud, efter man har fundet større mængder PCB og asbest.

I alt vil oprydningen koste 1,8 millioner kroner.

Sagen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen ved mødet i april, og politikerne godkendte bevillingen fra den større bufferpulje, man netop har i baghånden til sådanne uforudsete udgifter.

– Man havde regnet med, at renoveringerne på skolen ville gøre, at man ville finde PCB og asbest. Det har vi fundet i større omfang, siger borgmester John Engelhardt.

– Det er bare ærgerligt, men det er ikke første gang i verdenshistorien, at man finder dette, når man begynder at grave. Vi har en buffer liggende på cirka 8-9 millioner kroner til sådan nogle poster, og de penge var beregnet præcist til dette. Jeg er rigtig glad for at Flertalsgruppen lagde et forsigtigt budget med en pulje til uforudsete udgifter således at sådanne hændelser ikke får konsekvenser for andre dele af den kommunale service.

Du er uddannet inden for det kemiske område. Gør fundet dig nervøs for elevernes helbred?

– Jeg er ikke bange for ting, der ligger gemt. Det er, når man begynder at rode med det, at det kan gå galt. For man kan i og for sig spise asbest. Det er i luftvejene, at asbest er dødsens faligt. Der er store krav til sikkerheden, og de skal overholdes. Alle pengene går næsten til sikkerheden faktisk, siger John Engelhardt.

Vil fundet her forlænge den igangværende renovering?

– Jeg tror ikke, at det tager ekstra tid. Så nej, det vil ikke betyde, at vi får væsentlige forsinkelser.

 

S stemte for

Socialdemokraternes gruppeformand Hanne Nielsen og hendes partifæller stemte for bevillingen.

– Socialdemokraterne glæder sig over, at kommunen har fundet de penge der skal til, for at foretage en sanering at de materialer der er fundet asbest i, på en fuld betryggende måde. Endvidere er det glædeligt at børn, forældre og lærere er orienteret rigtig godt og tidligt, så der ikke er opstået unødig bekymring for sundheden hos skolens brugere. Vi mener det er yderst vigtigt, at der fortsat er penge til at opfylde intentionerne i skolerenoveringen og leve op til de krav, vi har til læringsmiljøet, siger Hanne Nielsen.

 

Fra dagsordenen

”Kommunalbestyrelsen har 14. maj 2014 meddelt anlægsbevilling til udførelse af anden etape af renoveringen af Glostrup Skoles afd. Søndervang. Der blev i juni måned indgået aftale med et antal fagentreprenører ud fra det godkendte projekt”. ”I forbindelse med udførelsen er der fundet PCB og asbest i et større omfang, end der var forudset ved projekteringen.Kommunalbestyrelsen anmodes om rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 1.817.950 kr. til dækning af uforudsete udgifter til asbest- og PCB sanering”. ”I forbindelse med udførelsen, blev der rutinemæssigt taget et antal stikprøver med måling af PCB i materialer, hvor der på andre byggesager er fundet PCB, selvom tidligere målinger ikke har påvist PCB på Glostrup Skole, Søndervang. De nye prøver viste et lavt indhold af PCB i overfladen på linoleums- og trægulvene i bygning E og F, hvorfor det blev vedtaget at udskifte gulvbelægningerne. Udskiftningen blev udført af et autoriseret firma, som håndterede og bortskaffede de berørte materialer iht. reglerne”. ”Finansieres af budgetreserve til anvendelse ved uforudsete udgifter”.

”Budgetreserven er i budget 2015 på 8,840 mio.kr. Efter udførsel af arbejdet med asbest- og PBC sanering på Glostrup Skole afd. Søndervang, vil budgetreserven til anvendelse ved uforudsete udgifter udgøre i alt 7,022 mio. kr.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top