fbpx
Den kinesiske model på Park Allé
IMG_1988.jpg
I den store samlingssal, dojoen, på Park Allé Privatskole bliver eleverne blandt andet undervist i asiatisk kampsport Foto: Heiner Lützen Ank
Siden sommerferien har den nye privatskole Park Allé Privatskole hentet inspiration til undervisningen fra Asien. I sidste uge holdt skolen sin første fag uge, om Kina

– Jeg tænker på, om eleverne kan få lov til at komme op og prøve instrumenterne.

De to kvindelige, kinesiske musikere stikker hovederne sammen for i fællesskab at få helt styr på, hvad den mandlige lærer har spurgt dem om. De kigger på hinanden og nikker.

Foran dem sidder 25 elever på det store blå underlag, der skal sikre bløde fald, når hallen på andre tidspunkter bliver brugt til forskellige former for kampsport.

De erfarne musikere har med største lethed hentet klare, enkle kinesiske toner ud af de to instrumenter, og nu vil en af lærerne på Park Allé Privatskole høre, om eleverne må prøve at gøre dem kunsten efter, om eleverne må prøve den kinesiske kunst af i praksis.

 

Blandet inspiration

Park Allé Privatskole er i gang med sit første skoleår som privatskole, og i centrum for skolens virke står nogle klare ideer. Blandt andet at undervisningen skal hente inspiration fra asiatisk kultur og hverdag. Et mål, der sikres ved, at kampsport er en del af skolens hverdag, men også ved at alle elever i 4. og 5. klasse modtager undervisning i kinesisk og ved, at Asien og et globalt udsyn tænkes ind i stort og småt i undervisningen.

En anden klar holdning på skolen er, at selvom skolen har et blik for det asiatiske, så er der stadig tale om en dansk privatskole, der bygger på Grundtvigs tanker om oplysning og frisind og samtidig er inspireret af filosoffen Søren Kierkegaards forståelse af hjælpekunst.

Og så vægter Park Allé Privatskole som det tredje fællesskab, respekt for hinanden og ro til fordybelse. Ikke blot som principper, men også som noget elever, lærere og forældre skal mærke i hverdagen.

 

Kinesisk i praksis

– Selvom vi naturligvis hele tiden tænker de asiatiske værdier, vi har taget til os, ind i vores undervisning, kan det være svært altid at drage paralleller. Og det skal vi heller ikke. Derfor har vi i den forgangne uge haft kinesisk temauge, hvor vi blandet andet har haft kinesisk madlavning, geografi og historie. Anne Mette Rasmussen er skoleleder på Park Allé Privatskole, og selvom hun, lærere, pædagoger og bestyrelse på skolen altså er opmærksomme på løbende at styrke skolens asiatiske kendetegn, medgiver hun, det ikke altid er lige let. Men noget, der kræver tid og opmærksomhed:

– Det tager tid at implementere det asiatiske, både i forhold til de store og små ting. Men da vi fik muligheden for i samarbejde med Confucius Instituttet på CBS at lave en temauge, så gjorde vi det. Det har givet os mulighed for at gøre en ekstra indsats i forhold til den asiatiske inspiration.

 

Drøm og uro

Det tager tid at starte en privatskole, og Park Allé Privatskole er således heller ikke ny på idéstadiet.

Ideen til skolen stammer nemlig fra en kreds af mennesker, der alle har glæden ved asiatisk kampsport til fælles. Med tiden voksede den fælles glæde til ideen om at lave en skole, der tager afsæt i asiatisk kampsport og livsforståelse. Dermed kunne Park Allé Privatskole efter flere års hårdt arbejde slå dørene op til 200 nye elever, da skoleåret 2014/2015 begyndte.

Men selvom der var en fælles drøm at arbejde ud fra, har det første skoleår ikke kun budt på fællesskab og medgang. Der opstod nemlig uenighed i initiativgruppen om, hvordan skolen skulle drives:

– Det er naturligvis ærgerligt, at vi måtte bryde med nogle af de oprindelige initiativtagere. Men der er forskel på at starte noget op og så drive det videre, og der var vi ikke enige, siger Niels-Henrik Andersen, der er konstitueret vice-skoleleder og en del af den oprindelige initiativgruppe, og tilføjer:

– Men vi blev enige om at skilles, og den succes, vi synes, vi oplever i dag, har alle del i. Også dem vi måtte bryde med.

Ifølge Niels-Henrik Andersen mærkede elever og forældre dog ikke noget til konflikten:

– Jeg er ret sikker på, at det ikke er noget eleverne lagde mærke til. Det er også, hvad vi hører fra forældrene.

 

Respekt

Helle Newman er lærer og tillidsmand på skolen. Hun er glad for at være en del af skolen:

– Det hele startede med,

at jeg gerne ville indskrive min søn på skolen. Men da jeg hørte mere om skolen, fik jeg selv lyst til at være med. Det imponerer mig ikke per automatik, at nogen vil starte en privatskole. Men da jeg fandt ud af, hvad skolen stod for, og at der var vilje til at føre det ud i livet, ville jeg gerne være med.

Ifølge Helle Newman er et af de centrale kendetegn for skolen respekt:

– Som lærer mener jeg godt, jeg kan forvente respekt fra elevernes side, ligesom jeg respekterer dem. Derfor holder vi også ugentlige klassemøder, hvor vi taler om de problemer, nogle elever måtte have. Men respekten viser sig også ved, at eleverne rejser sig op, når jeg som lærer kommer ind i klasselokalet. Det at rejse sig er en god måde at skabe opmærksomhed og ro på, og ved at eleverne rejser sig, har jeg deres opmærksom fra begyndelsen. At lytte til hinanden er at vise hinanden respekt. Det synes, jeg godt, jeg kan forvente som lærer.

Helle Newman tænker sig om et øjeblik og tilføjer så:

– Jeg får at vide, at jeg er skarp, men jeg vil altså have ro, så man kan lære noget

 

Godt på vej

Midtvejs i første skoleår og efter at den første fag uge er overstået er der ifølge Anne Mette Rasmussen meget at glæde sig over i forhold til det at drive privatskole i Brøndby:

– Det er gået godt. Vi har fået en fin opbakning. Vi har haft nogle bestemte ting, vi har fokuseret på her det første stykke tid, nemlig fællesskab, at skabe ordentlige rammer og så at implementere den asiatiske tankegang i en dansk privatskolehverdag.

Faktisk mener Anne Mette Rasmussen, at nogle af de ting, der kendetegner den nye privatskole, passer meget godt ind i den reform, der er blevet rullet ud over folkeskolen, og som Park Allé Privatskole også forholder sig til: – Det øgede fokus på forholdet mellem bevægelse og læring, der kendetegner folkeskolereformen, tænker vi allerede i ved at sammentænke kampsporten ind i vores hverdag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top