fbpx
Intet tilskud til BSI Fodbold
Kommunalbestyrelsen var lige ved at give BSI Fodbold et tilskud til en fryser, så ville de se dokumentation for behovet og nu afslår de at imødekomme ansøgningen

I midten af august sendte bestyrelsen af BSI Fodbold en ansøgning til Brøndby Kommune om et tilskud til en fryser og et køleskab. I første omgang var et flertal i Kommunalbestyrelsen indstillet på at imødekomme ansøgningen, da forvaltningen oplyste, at der var præcedens for at hjælpe i ekstraordinære situationer. Hvilket blandt andet gjorde sig gældende, da klubben nogle måneder forinden havde fået ny bestyrelse.
I ansøgningen skrev BSI blandt andet:
”.. at Fødevarestyrelsen var forbi i juni og godkendte, samt var tilfredse med stort set det hele. Foruden køle-frys maskiner og stegemaskinen. De opfyldte simpelthen ikke krav for varme eller kulde.”
Desuden hed det i ansøgningen, at klubben kunne risikere en bøde på 8.000-10.000 per maskine.
I forbindelse med behandlingen af ansøgningen ønskede Venstre imidlertid at se dokumentation for behovet og bad derfor forvaltningen om at fremskaffe kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen.
Derfor blev en afgørelse i første omgang udskudt, men til kommunalbestyrelsesmødet den 10. december havde forvaltningen fremskaffet den efterspurgte dokumentation, og kontrolrapporten fra Fødevarestyrelses besøg i maj, nævner ikke et behov for en ny fryser og et nyt køleskab. I kontrolrapporten hedder det derimod:
”Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaring, vareadskillelse, køle og frysetemperaturer samt facilitet til hygiejnisk håndvask og tørring.” Og på denne baggrund valgte kommunalbestyrelsen på sit møde den 10. december altså ikke at imødekomme ansøgningen.

Mistro berettiget
At det er kommet hertil, ærgrer borgmester Ib Terp, der opsummerer sagens forløb på følgende måde:
– Klubben oplyste, at det nævnte inventar var kasseret af Fødevarestyrelsen. Idræts- og Fritidsudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen, at halvdelen af det ansøgte beløb blev bevilget, idet udvalget fandt, at klubben selv burde bidrage af det generelle årlige tilskud, som klubben i lighed med øvrige klubber får. Dansk Folkeparti stemte imod indstillingen og ønskede, at der blev givet totalt afslag. Før behandlingen i Kommunalbestyrelsen bad Venstre om, at der blev indhentet dokumentation for, at inventaret var kasseret af Fødevarestyrelsen. Derfor udsatte jeg sagen. Da dokumentationen ikke kom, indhentede kommunens administration selv oplysninger i Fødevarestyrelsen. Det viste sig, at klubbens oplysning om kassation var usand. Derfor afslog en enig kommunalbestyrelse ansøgningen.
På denne baggrund kunne man i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet også høre borgmesteren give Venstre kredit for deres rolle i sagen:
-Jeg må erkende, at Venstres mistro til klubbens oplysning var berettiget. Min ellers veludviklede fantasi rakte ikke til, at en klub kunne fremsætte en så lodret usandhed. Jeg finder det trist, at et sådant tillidsbrud kunne finde sted. Vi skal selvfølgelig lære af sagen.

Aldrig oplevet lignede
Kent Magelund (S) er formand for idræts- og fritidsudvalget, og han var som udgangspunkt positivt indstillet overfor BSI:
– Vi talte meget om ansøgningen i udvalget, da det normalt kun er i en klubs opstart eller start i nye lokaler, at vi bevilger hårde hvidevarer. Vi valgte at indstille et tilskud til det halve af maskinernes pris, da vi synes, den nye bestyrelse, trods manglende erfaring havde udført et godt arbejde for at køre klubben videre, efter en kaotisk og meget uheldig generalforsamling i december 2013. Men Kent Magelund (S) positive indstilling var væk i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 10. december. Her sagde han nemlig:
– Som idrætsleder gennem et langt liv, hvor en aftale er en aftale, oftest mundtlig men alligevel har været bindende. fordi de frivillige gør en forskel, er det dybt skuffende, at en formand lyver og forsætlig snyder med kommunens penge. Noget jeg aldrig har oplevet.

Bestyrelsen bakker op
At Kent Magelunds kritik er rettet mod formanden undrer Henrik Rasmussen, der er bestyrelsesmedlem i BSI:
– Det ikke er formanden som enkeltperson, der er ansvarlig for den nævnte ansøgning, men klubbens samlede bestyrelse. Det pointeres jo også af formanden selv i ansøgningen, som er sendt til både Brøndby Kommune og Folkebladet. Desuden hvordan skulle vi snyde med kommunens penge, når vi har fået afslag på ansøgningen? Og hvordan har vi løjet, når vi har fået bekræftet de mundtlige udtalelser efter Fødevarestyrelsens besøg i november måned, som jo bekræfter, hvad vi sagde.

Ærgerligt
Allan Runager er medlem af Kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, og han mener, sagen har fået den rette udgang:
– Dansk Folkeparti ønsker ikke at medvirke til den signalværdi, som kommunen sender i form af denne støtte. Det signal, at man som kommune nu ikke overholder de gældende regler. Og signalet om at præmiere og opmuntre en foreningsbestyrelse, som i deres ansøgning til kommunen, dels giver urigtige oplysninger, og dels ikke efterfølgende gider at svare på forvaltningens henvendelser
Allan Runagers partikollega Henrik Rademacher (DF) mener også, sagen er endt, som den burde. Men alligevel kan den de ifølge ham få uheldige konsekvenser:
– Vi er rigtig ærgerlige over de medlemmer i BSI, der ufrivilligt bliver ramt af denne ageren fra bestyrelsen. Det er synd for de mennesker, der bare ønsker at dyrke deres sport. Vi håber på, at disse medlemmer kan se problemet med den bestyrelse, klubben har og vælter denne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top