fbpx
Glostrup Skoles udskoling til debat
En ændring af reglerne for oprettelse og fordeling af klasser i udskolingen på Glostrup Skole var til politisk beslutning onsdag

Ved den nuværende skolestrukturs etablering blev det besluttet, at Glostrup Kommune skulle have et nyt udskolingstilbud. Anden årgang er netop startet i august i år og har haft en god valgfrihed. Efter involvering af elever, lærere og andre fagfolk er det nemlig oprindeligt besluttet at have fire linjer i udskolingen, nemlig International linje, Kommunikation- og Medielinje, Performancelinje og endelig Naturvidenskabelig Linje.
– Inden for de givne rammer af lokaler og lærerressourcer giver vi på den måde de unge mulighed for selv at designe de sidste år af folkeskolen ud fra interesser, evner og drømme for fremtiden, siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Ina-Maria Nielsen fra Venstre.
Hun ønsker at bevare denne valgfrihed af linjer og sted også fremover, nu hvor administrationen foreslår en lempelse af reglerne for oprettelse og fordeling af klasserne

Kompromisets ordlyd
Efter en længere politisk proces og debat i diverse udvalg blev det af størstedelen af Kommunalbestyrelsen onsdag besluttet at nå til enighed om et kompromis.
Det lyder på, at skolen får fleksibiliteten til at oprette det antal klasser, der skønnes nødvendigt, dog flere eller færre end otte afhængig af elevtal.
Herudover skal der som minimum udbydes fire forskellige linje, og det er ikke muligt at oprette klasser på et undervisningssted, såfremt der er meget få elever, der ønsker at gå på undervisningsstedet.
Herudover hedder det sig:
”Beslutningen om ikke at oprette klasser på et undervisningssted træffes af Børne- og Skoleudvalget efter anbefaling fra skolens ledelse og Skolebestyrelsen. Der kan oprettes to ens linjer på et undervisningssted såfremt det ligger i tråd med børn og forældres ønsker”.

Giver ro
Kompromiset er udvalgsformand Ina-Maria Nielsen glad for.
– Som jeg ser det, giver det ro til at imødekomme det, som var vores oprindelige vision og formål med udskolingen i Glostrup Skole, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget i Glostrup, Ina-Maria Nielsen, fra Venstre.
– Udskolingen har nu eksisteret i to år og med betydelig succes, vil jeg mene. To årgange har valgt en udskoling med linjer og en tredje årgang starter til august 2015.
Freddie Rose fra Socialdemokraterne glæder sig over, at hans parti fik indført en ifølge ham vigtig sætning i den afgørende beslutning.
– Socialdemokraterne har altid ønsket at bevare udskoling på alle fire undervisningssteder. På kommunalbestyrelsesmødet fik vi derfor i flertalsgruppens forslag til udskoling indføjet ”Det er fortsat hensigten, at der skal være udskoling på alle fire undervisningssteder”, siger Freddie Rose.
– Vel er det ingen statsgaranti, men det understreger, at vi alle ønsker at bevare en god og fleksibel arbejdsplads på alle de gamle skoler.

Detailstyring?
Mette Vennerstrøm fra Socialistisk Folkeparti peger på, at hendes parti sine forslag, blandt andet om at skolen skal have mulighed for selv at placere udskolingsklasser, to ens linjer skal kunne placeres på samme undervisningssted, og at et undervisningssted skal højest kunne få frataget en udskolingsårgang.
Vennerstrøm mener, at skolebestyrelsen og ledelsen har bedre forudsætninger for at placere klasser end Børne- og Skoleudvalget. Hun mener, at flertalsgruppen ’detailstyrer’.
Ina-Maria Nielsen (V) svarer, at det for flertalsgruppen hele tiden har været vigtigt at sikre de unges valgfrihed med hensyn til sted og linjer.
– Så jeg forstår ikke Mette Vennerstrøms bemærkning om detailstyring. Robert Sørensen fra Enhedslisten siger, at med den nye beslutning om, at der ikke længere skal være to udskolingsspor på hver afdeling i Glostrup Skole, frygter Enhedslisten en udhuling af udskolingen. Denne bekymring deles ikke af Ina-Maria Nielsen (V).
– Vi har netop valgt en løsning, der tilgodeser ungdomsmiljøet, hvor det faglige og de unges trivsel er i højsæde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top