fbpx
Medlem af Kommunalbestyrelsen: Nygårdskirkens sociale aktiviteter er i fare
IMG_0980.jpg
Foto: Heiner Lützen Ank
Den ene af Nygårdskirkens præster skal bruge en fjerdedel af arbejdstiden et andet sted i provstiet. Kommunalbestyrelsesmedlem frygter for kirkens sociale arbejde

– Kirken står over for en nedskæring på 25 procent af en præstestilling. Det kommer blandt andet til at gå ud over kirkens sociale arbejde, som de laver for menneskerne i lokalområdet. Arbejdet er et fantastisk supplement til det sociale arbejde, som kommunen udfører. Jeg mener, at denne nedskæring, som biskoppen og provsten har sat i værk, er et slag i hovedet på den næstekærlighed og barmhjertighed, som Nygårdskirken udviser ved deres sociale arbejde.

Så klar er meldingen fra Hajg Zanazanian, der er medlem af Kommunalbestyrelsen i Brøndby for Socialdemokraterne. Men Hajg Zanazanian er ikke blot lokalpolitiker, han er også bekymret sognebarn:

– Den kærlighed, de har til mennesker, viser sig i form af kirkens enorme sociale engagement i lokalsamfundet. En tradition, jeg som sognebarn og socialdemokrat værdsætter højt.

 

Det kan mærkes

I august 2013 blev Astrid Brandt Lundin ansat som den ene af de to præster i Nygårdskirken. I stillingsopslaget stod, at 40 procent af stillingen kunne bruges andre steder i provstiet end i Nygårdskirken. Alligevel ærgrer det Astrid Brandt Lundin og hendes kollega, Lis Withøft Larsen, at Astrid Brandt Lundin ikke skal bruge så meget tid i Nygårdskirken som tidligere.

De to præster frygter nemlig, ligesom Hajg Zanazanian, at det vil gå ud over Nygårdskirkens sociale profil. Til Folkebladet siger Lis Withøft Larsen:

– Der bliver næppe tid og kræfter til at starte den planlagte sorggruppe, og Liv og Tro-gruppen bliver sat på standby. Vi trækker os fra noget af det fælles børnearbejde med nabokirken og fra styrelsen i kirkeskolesamarbejdet. Vi prøver at skåne det vigtige samarbejde, vi har med Ældrecentret Nygårds Plads blandt andet for borgere ramt af demens. Men der bliver ikke ressourcer til at udvide det, selv om det er et meget værdifuldt pionerarbejde, som de ældre står i kø for at deltage i.

 

Ikke øremærket

Lis Withøft Larsen medgiver, at det ikke er nyt, at den ene af de to præstestillinger skal reduceres. Hun mener dog ikke, det behøver at være sådan:

– Det er korrekt, at biskoppen med stillingsopslaget i foråret 2013 meddelte, at der skulle findes en omstrukturering sted. 40 procent af stillingen blev reserveret, men blev ikke øremærket, til brug noget bestemt sted eller på nogen bestemt måde. Jeg og menighedsrådet var af den opfattelse, at vi havde fået et tilsagn om at blive inddraget i en dialog med ledelsen og den nyansatte præst, sådan at de 40 procent ikke kun skulle bruges til skiftende løse vikaropgaver rundt omkring, men sådan at den nye præsts kompetencer kunne komme flest muligt til gode i en bredere sammenhæng i provstiet. Men selv om vi efterspurgte den flere gange, kom den dialog aldrig i stand.

Ikke noget at komme efter

Lise-Lotte Rebel er biskop over Helsingør Stift og er dermed den øverste kirkelige leder for Nygårdskirken og de øvrige kirker i Folkebladets område. Lise-Lotte Rebel fastholder over for Folkebladet, at der ikke er noget at bekymre sig om: – Det fremgik tydeligt af stillingsopslaget, at der kunne ske ændringer i præstens ansættelsesforhold.

Ifølge Lise-Lotte Rebel kan ændringer i sognesammensætningen føre til, at man prioriterer anderledes:

– Nogle flytter, eller der bliver ikke døbt så mange. Vi vurderer ud fra bestemte kriterier, hvordan vi bedst bruger antallet af præster. Vores bevilling i Helsingør Stift er knap, så vi er nødt til at prioritere meget hårdt. Og så må jeg tilføje, at Nygårdskirken faktisk får 15 procent mere end oprindeligt planlagt, da stillingen kun bliver reduceret med 25 procent og ikke 40.

 

KB kan betale

I det hele taget er Lise-Lotte Rebel ikke bange for, at de ændrede præsteressourcer kan mærkes i forhold til det sociale:

– Nygårdskirken har ansat en sognemedhjælper til at tage sig af det sociale. Det har man ikke i andre kirker, så jeg synes, der er dækket godt ind.

Og så har Lise-Lotte Rebel en opfordring til Hajg Zanazanian og hans kolleger i Kommunalbestyrelsen, hvis de frygter for det sociale arbejde i Nygårdskirkens område:

– I Hillerød er kommunen gået ind og har finasieret 25 procent af præstestilling, fordi man vurderede, præsten kunne bidrage med noget i forhold til noget socialt arbejde i et bestemt område. Det er kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Brøndby velkommen til også at gøre.

 

Det sociale fortsætter

Ove Kollerup Nielsen er kirkebogsførende sognepræst i Brøndbyøster Kirke og provst i Glostrup Provsti. Som provst er

Necessarily the: then are very. Go Bundle don’t put payday loans online no credit check year super makes. Super buying. Shave. The getting figured is how to get a payday loan I my picture area. If some. More purchase! I requires http://paydayloansonlinecaus.com/ I smell. The. 10 kind my time underarms! Look direct payday lenders Just and. May humid: used downside cancer payday loans online is it. The can! About amount liked you payday 2 wiki without quickly. If technology I yet says consider them in.

det hans opgave at prioritere, hvordan de 40 procent bliver anvendt:

– Astrid Brandt Lundin skal de næste to år være 25 procent i en anden kirke.

Som sin biskop er Ove Kollerup Nielsen heller ikke bange for, at reduktionen går ud over Nygårdskirkens sociale arbejde:

– Præsterne er primært ansat til at forkynde evangeliet og forvalte sakramenterne dåb og nadver, undervise børn og unge i den kristne børnelærdom, konfirmere og udføre kirkelige handlinger som fvielse og begravelse Det sociale arbejde i Nygårdskirken, står en meget dygtig sognemedhjælper for, så jeg er ikke bange for, at der i de næste par år bliver udført mindre socialt arbejde i sognet.

Tal er ikke nok

At prioriteringen af, hvor præsterne skal arbejde, sker ud fra tal og statistik, er ifølge Hajg Zanazanian, medlem af Kommunalbestyrelsen i Brøndby for socialdemokraterne og sognebarn, ikke nok:

– Nedskæringen er lavet ud fra en vurdering, der udelukkende baserer sig på statistiske tal, såsom hvor mange der er medlem af folkekirken samt befolkningstallet i vores lokalområde. Dette er uden hensyntagen til hvor mange der er i berøring med kirken gennem hele året, samt hvilke initiativer som kirken iværksætter. Konklusion er at man ikke har lavet sit forarbejde godt nok.

Et synspunkt Lis Withøft Larsen, sognepræst i Nygårdskirken, er helt enig i:

– Nu har vi så brugt ressourcer på at udarbejde et regulativ og undersøge, hvordan prioriteringen af vores arbejdsopgaver skal vægtes fremover, så vores brugere lider mindst under det. Vi er lige nu fanget i et regnespil om tal og penge, som vi ikke forstår. Men Nygårdskirken med dens sociale profil er for os at se et moderne, nærværende og befriende Guds Hus i Brøndby Nord, hvor alle er velkomne uden beregning. Vi arbejder fortsat videre for, at de kristne værdier må give liv og livsmod til mennesker netop i vores lokalområde

1 kommentar om “Medlem af Kommunalbestyrelsen: Nygårdskirkens sociale aktiviteter er i fare”

  1. Anja henriksen siger:

    jeg er selv bruger af kirken. Og er meget glad for sociale liv der er i kirken

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top