fbpx
Udpluk af budget 2015
Læs her, hvad der blandt andet kommer ud af Glostrup Kommunes budget fremadrettet

Renovering af kloakker på Glostrup Skole, 1 million kroner i 2015

Normeringer og lukkedage i daginstitutioner, 500.000 kroner årligt

Udgifter til specialundervisningstilbud
Budgettet til specialundervisningstilbud tilpasses den konstaterede aktivitet i de seneste år, minus tre millioner årligt

Sommerskole, 200.000 årligt

Ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelse, 1,45 millioner kroner årligt

Indførelse af personalebeklædning inden for ældreområdet
Over 2 millioner i 2015 og cirka 500.000 årligt derefter

Effektivisering af administrationen
Reduktionen skal primært opnås ved effektivitetsforbedringer, men kan også indebære justeringer i serviceniveauer, 2 millioner kroner i 2015, 10 millioner kroner i 2016 og 12 millioner kroner i 2017 og 2018
Samtidig tilføres der 1,5 millioner i 2015, 2 millioner kroner og 3,5 i 2017 og 2018 til udvikling af administrationen.

Velfungerende it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme, 6 millioner kroner i 2015, 1,8 millioner kroner i 2016 og 2,7 millioner kroner i 2017 og 2018.

Nedsættelse af dækningsafgift fra 10,0 til 9,9.
Sænkning af personskat 0,2 pct. med skatterabat, 1,9 millioner kroner i 2015, 3,8 millioner kroner i 2016 og 2017 samt 5,7 millioner i 2018.

Klartretårn, 200.000 kroner i 2015

Byjubilæum i 2016
Glostrup har 825 års jubilæum i 2016. Dette skal markeres i samarbejde med foreningsliv og erhvervsliv, 750.000 kroner i 2016

Besparelser på vedligehold af to udendørs tennisbaner i Glostrup Idrætspark, minus 30.000 kroner årligt

 

Socialdemokrater på barrikaderne

Der blev ikke lagt fingre i mellem fra socialdemokratisk side, da det kom til årets budgetaftale. Læs et udpluk af kommentarerne ved budgetvedtagelsen torsdag

Susanne Nordbjerg Bach fra Socialdemokratiet siger om budgetaftalen blandt andet:

– Vi er meget tilfredse med at der sættes penge af til beklædning til personalet på vores plejecentre og hjemmepleje, dermed lever vi op til Sundhedsstyrelsens anbefaling. Vi har forsøgt ikke at reducere der hvor det går ud over de svageste borgere. Det kan man ikke ligefrem sig om V og DF. De har valgt at skære på hjælpen til stof- og alkoholmisbrugere, hjælpen til de kroniske syge samt ældre der har brug for indkøbsordning.

Man kunne vel ikke forvente sig andet af V, men DF, siger Susanne Nordbjerg Bach.

 

Præget af besparelser

Hanne Nielsen, der ligeledes af fra Socialdemokratiet, siger:

– Budgettet som Venstre og Dansk Folkeparti fremlægger, er præget af nedskæringer for vores svageste medborgere, nemlig børnene. Socialdemokratiet vil ændre åbne- og lukketider i en institution, og vi vil igennem de næste år afsætte midler til at bygge et nyt Fuglekær. I vores nye bygninger vil der også blive bedre og større plads til dagplejen.

 

Vækst på dagsordenen

Partifællen Ole Hammer siger om Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område:

– Vi er enige i at der skal prioriteres en særlig indsats for borgere som er i ressourceforløb, og at området skal styrkes med 400.000 kroner   Vi er også enige med flertalsgruppen i, at der skal findes nogle penge, til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.

Men vi undre os over at flertalsgruppen allerede nu, har besluttet sig for et beløb på 1.450.000 kroner. Det kan jo være at der er behov for flere midler, siger Ole Hammer.

Gruppeformand Peter Sørensen siger:

Dem, som er sig selv nok, kan glæde sig, de får mere til sig selv, når de 10 liberale medlemmer af flertalsgruppens vedtager budgettet for 2015. Derimod må dem, som går ind for fællesskabet, dem som går ind for om omsorgen for dem som har mindst i samfundet, ja se i øjnene, at de rigeste igen trækker det længste strå og at vilkårene for de svageste grupper igen forringes.

Derfor fremlægger vi også et anderledes budget, hvor der tages hensyn til de svageste i samfundet, og hvor personalebesparelserne ikke bare gennemføres på grund af statistiske tal.

Per Hansen fra Socialdemokratiet ønsker, at Glostrup Kommune skal etablere et energiprojekt på kommunens ejendomme for blandt andet at få nedsat kommunes udgifter til el, varme, og en bedre klimaskærm, bedre indeklima.

– Det går i alt sin enkelthed ud på at vi lånefinansiere eller går i kommune kassen til investeringen og investeringen er tjent hjem på 16 år efter forvaltningens beregninger, siger Per Hansen.

 

V: Udsigten er god, men indflydelsen er ringe for S

Venstre havde ved budgetvedtagelsen torsdag ikke store roser til Socialdemokratiets opførsel, da partiet står uden for budgetaftalen

Leif Meyer Olsen fra Venstre siger om årets budgetaftale:

– Sidste år blev der indgået budgetforlig for 2014, selv om kommunalvalget stod for døren. Der var vilje til forhandling, og ad et par omgange blev nogle knaster fjernet. Men sådan skulle det ikke gå i år, hvor socialdemokraterne end ikke forsøgte at forhandle, siger Leif Meyer Olsen.

Han peger på, at Socialdemokraterne i Folkebladet 3. september gjorde ”et stort nummer ud af at fortælle, hvorfor de forlod budgetforhandlingerne.”

– Socialdemokraterne har på intet tidspunkt forsøgt at forhandle om nogle af deres ønsker. De har sat sig op på tilskuerpladserne, hvor udsigten er god – men hvor indflydelsen er ringe. De forlod budgetseminaret – så kunne vi forhandle videre med Enhedslisten og SF.

Borgmester John Engelhardt fra Venstre forklarer til Folkebladet, at han er dybt forundret over, at Socialdemokraterne ikke har forhandlet med Venstre og forligsparterne.

– Det er af samme grund, at vi ikke ser nogen grund til at have samme budgetseminar til næste år, hvis de alligevel bare går uden at sige hverken det ene elle det andet, siger John Engelhardt.

Han mener, at budgettet afspejler en række borgernære initiativer og samtidig en slankning af administrationen.

 

Skolen er vigtig

Ina-Maria Nielsen fra Venstre er udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget og siger om budgettet:

– Vi i flertalsgruppen gerne vil oprette en frivillig sommerskole. I overensstemmelse med den nationale og kommunale målsætning om, alle elever skal blive så dygtige, som de overhovedet kan, vil vi tilbyde elever, især i udskolingen, en mulighed for at dygtiggøre sig i en uge i sommerferien, siger hun og lufter et andet initiativ ud af flere.

– Vi skal i Glostrup Kommune have en høj kvalitet i vores dagtilbud.

Det vil vi, fordi vi er overbeviste om, at det er en vigtig faktor for den bedst tænkelige start i livet. Ifølge rapport om børns trivsel i indskolingen er der især behov for at styrke motorikken. Rapporten påpeger, at der allerede i daginstitutionerne er problemer med motorikken. En af forudsætningerne for mere fokus på dette område er, at tid og personale er til rådighed. Det er naturligvis ikke nok alene med ekstra hænder i daginstitutionerne, men det er da – vil jeg mene – en start.

 

Social synlighed

Lars Thomsen er formand for Social- og Sundhedsudvalget. Han sagde:

Det er med stor glæde, at vi med aftens budget vedtager, at plejepersonalet på ældrecentrene og hjemmeplejen bliver iklædt uniformer.

Også Piet Pappageorge, der er formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, tog ordet.

– I Venstre og DF tager vi situationen omkring kommunens arbejdsløshed meget alvorligt. Helt konkret drejer det sig om et løft af ressourceforløbne, hvor

400.000 kroner tilføres for at hjælpe og løfte sårbare og udsatte personer tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Enhedslisten imod V og DF

Robert Sørensen fra Enhedslisten var for første gang med til budgetforhandlinger

– Samfundets svageste skal betale for skattelettelserne, blandt andet vil de børn som er anbragt i familiepleje ikke længere kunne få tilskud til sommerferie og fritidsaktiviteter, der ved får de børn og unge som har et sparsomt netværk ikke de samme udfoldelses muligheder som deres jævnaldrende kammerater, siger Robert Sørensen om det budget, Enhedslisten stemmer imod.

– Enhedslisten anderkender at Glostrup har et borgeligt flertal, men vi tillader os retten til at være politiske uenige med flertallet og vil ikke være en del af et borgerligt flertal som vender den tunge ende nedad for Glostrup, derfor stemmer vi i mod Venstre og Dansk Folkeparties budgetforslag.

 

Dansk Folkeparti går med i budget

Det var en tilfreds Flemming Ørhem, der som gruppeformand for Dansk Folkeparti kunne holde tale ved budgetvedtagelsen, partiet indgår sammen med V.

Det danske samfund skal ikke være ét stort bistandskontor – og da slet ikke for den ganske verden.

Sådan lød den kontante udmelding fra Dansk Folkeparti Flemming Ørhem torsdag aften ved budgetvedtagelsen.

– Flertallet af den danske befolkning skal ikke være klienter eller patienter i et stadig større system af behandlere, der tror at vide hvad der er bedst for den enkelte. Det danske samfund skal ikke være et forsørger samfund. Vi skal bygge videre på et samfund hvor mennesker er ansvarlige for eget liv og fremtid.

Dansk Folkeparti vil fortsat have opmærksomhed på, at der er hjælp til rådighed for vores ældre borgere, når de udskrives fra sygehuse, specielt op til weekends.

– Og ikke mindst vil vi have opmærksomhed på, at ingen plejehjemsbeboer indlægges på sygehus uden ledsagelse, siger Flemming Ørhem.
SF tager bladet for munden

 

Socialistisk Folkepartis Mette Vennerstrøm var ikke en glad politiker, da budgettet for 2015 og overslagsårene derefter blev vedtaget torsdag

Mette Vennestrøm fra Socialistisk Folkeparti (SF) var ikke glad for blandt andet udsigterne på børneområdet i den form, Venstre og Dansk Folkepart vedtog torsdag i sidste uge.

Børnene bliver taberne, mener Mette Vennerstrøm.

– Kaster man et blik på Børne-Skoleområdet giver V og DF godt nok en håndøre til det kæmpe store daginstitutionsområde, men når de så samtidig tager pengene fra dagplejen, som fremover skal have flere børn presset ind, ja så er det svært at se forbedringen, siger Mette Vennerstrøm.

– Samtidig æder man sig ind på institutionernes budgetter ved ikke at prisfremskrive. Det bliver noget, der fremadrettet kan mærkes i den enkelte vuggestue og børnehave, når der skal indkøbes bleer, mad og laves ture for børnene. Ja, og så får skolen alligevel heller ikke de af borgmesteren tidligere lovede tablets og pc’ere. En skam, når ikke alle børn har forældre, som har råd til at sponsorere dette vigtige arbejdsredskab.

Borgmester John Engelhardt fra Venstre mener, at der her er tale om en misforståelse.

– Der ligger allerede penge til nyt it grej i det nuværende budget, og normeringen på dagplejen kommer blot til at ligne en masse andre kommuner, siger John Engelhardt, når han bliver forholdt kritikken fra SF.

 

Besøg glostrup.dk for at læse hele budgetaftalen.
Har du en kommentar, hører Folkebladet gerne fra dig på mads@folkebladet.dk.

1 kommentar om “Udpluk af budget 2015”

  1. Leif Meyer Olsen siger:

    Blev det bemærket, at Enhedslisten stemte imod samtlige ændringsforslag fra Socialdemokraterne? Og at SF stemte blankt til samtlige ændringsforslag fra Socialdemokraterne. Rød uenighed !!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top