fbpx
Rehabiliteringsteam står parat til at hjælpe
På Kommunalbestyrelsens møde i september var der debat omkring de såkaldte rehabiliteringsteams. Dagpengemodtagere får nu samme service som fleksjobmodtagere

Når en sygemeldt borger overgår til et jobafklaringsforløb, skal sagen senest efter fire uger behandles på et rehabiliteringsteammøde. Det er jobcenterets vurdering, at der fra august til december 2014 samlet i Ishøj og Vallensbæk skal behandles ti sygedagpengesager om måneden i dette regi.

Der etableres rehabiliteringsteams efter samme principper som ved fleksjob- og førtidspensionsreformen.

Ved fleksjob og førtidspensionsreformen blev der nedsat et seksmands stort rehabiliteringsteam med en månedlig mødedag i Vallensbæk og en i Ishøj. I forbindelse med sygedagpengereformen er mødeaktiviteten udvidet med en ekstra mødedag om måneden.

– Det her team skal understøtte folk under dagpengereformen, så folk får den bedste behandling. Det er forebyggelse mod, at personerne bliver i systemet, så de kan komme videre. Det kan man gøre, når man sidder samlet, forklarer Henrik Rasmussen, borgmester fra Det Konservative Folkeparti.

 

SF ser frem til resultater

Erdal Colak, SF, sagde på mødet: – Sygedagpengeloven kræver at varighedsbegrænsning på 12 måneder fjernes, mens der indføres en tidligere indsats over for de sygemeldte, så det allerede efter fem måneder skal vurderes, om den sygemeldte kan få sine dagpenge forlænget, eller om vedkommende skal overgå til et jobafklaringsforløb og dermed en lavere ydelse. I Vallensbæk har man etableret rehabiliteringsteams med det formål. Socialistisk Folkeparti godkender orienteringen og vil gerne på sigt høre om, hvad resultaterne af denne rehabiliteringsindsats bliver.

 

Ej et regneark

Søren Wiborg, S, sagde: – Al erfaring viser, at jo længere tid man er sygemeldt jo længere fjerne man sig fra arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligvis fornuftigt at have hyppigt og også hyppigere kontakt med langtidssygemeldte end det har været tilfældet tidligere. Det er imidlertid også vigtig fortsat at se sygesagerne individuelt og ikke bare sætte borgerne ind i et regneark, for hvornår reglerne siger at næste samtale skal finde sted. Det er særdeles vigtigt at inddrage arbejdsgiveren i sagerne for arbejdsgiveren er trods alt tættere på den sygemeldte borger. Jeg har desværre oplevet sager, hvor et jobcenter har stillet krav til en sygemeldt borger, uden at orientere arbejdsgiverne og på trods af, at der var en rigtig god dialog mellem borgeren og arbejdsgiveren. Jeg håber jobcentret er bevidste om disse nuancer og ser på sagerne individuelt. Socialdemokraterne støtter indstillingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top