fbpx
Kommunen låner gymnasiet penge
Det er vigtigt for Brøndby at have et gymnasium. Derfor bevilliger kommunen et anlægstilskud på fire mio. kr., så gymnasiet kan købe egne lokaler. Dansk Folkeparti mener, der er tale om et unødigt kommunalt tilskud til privat virksomhed

Brøndby Gymnasium mangler penge. Derfor har gymnasiet bedt Brøndby Kommune om at få et etableringstilskud, så skolen kan købe sine egne lokaler og derigennem nedbringe udgifterne. Da Gymnasiet er privat, må Brøndby Kommune ikke støtte skolens drift gennem tilskud, men må altså gerne yde et lån. At kommunen på denne måde støtter det trængte gymnasium, er ifølge borgmester Ib Terp (S) helt naturligt:

– Gymnasiets økonomi er presset. Det vil hjælpe, hvis de kan få en mindre lokaleudgift, hvilket vil være muligt, hvis de kan erhverve lokalerne med en finansieringsudgift (renter, afdrag, vedligeholdelse), som er mindre end den nuværende husleje. En kommune må ikke støtte et gymnasiums drift, men må gerne yde et etableringstilskud. Vi har spurgt Statsforvaltningen, om etablering i egne lokaler kan accepteres som en etableringsudgift i lovens forstand. Hvis Statsforvaltningen siger nej, opgiver vi selvfølgelig sagen.

 

Nært skolemiljø

Hvis de økonomiske problemer skulle blive så store, at gymnasiet må lukke eller indskrænke sine aktiviteter, ville det ifølge borgmesteren have alvorlige konsekvenser for kommunen:

– Vi ønsker at højne uddannelsesniveauet blandt vore unge borgere. Nærhed til uddannelsesinstitution for unge fremmer dette mål. Brøndby Gymnasium arbejder på at intensivere samarbejdet med de lokale skoler. Det vil formentlig også få en positiv effekt.

Ib Terp er ikke ene om at mene, det er vigtigt at bakke op om gymnasiet. Det samme mener Vagn Kjær-Hansen fra SF:

– Jeg synes, det er meget velbegrundet, at kommunen låner gymnasiet fire millioner, så de kan købe deres egne lokaler og slippe for en stor lejeudgift. Vi har stor glæde af, at der er et gymnasium i kommunen, og derfor bør vi også støtte dem, når vi kan. Brøndby Kommunes kassebeholdning er meget stor, og derfor har vi fint råd til at støtte gymnasiet med de fire millioner. Det er vel at mærke penge vi får tilbage, hvis gymnasiet sælger lokalerne.

 

Ikke kommunal opgave

Allan Runager fra Dansk Folkeparti har imidlertid en anden opfattelse af, hvorvidt Brøndby Kommune skal støtte gymnasiet økonomisk:

– Vi mener ikke, det er en kommunal kerneopgave at give økonomisk tilskud til private virksomheder, og tvivler på om det er lovligt. I den sammenhæng ser Dansk Folkeparti sig selv som borgernes værn imod forsøg på at kanalisere skatteydernes penge over i et privat firma.

Faktisk mener Allan Runager, det er vigtigt at sige stop nu, da perspektiverne ellers kan være ubehagelige:

– Senest har vi ved skolestart fået en ny privatskole, på Park Allé i Brøndby. Hvis og når denne skole fremover kommer i økonomiske vanskeligheder, kan den med rette bede om samme tilskud og vilkår, som det private gymnasium.

 

Forsøgt før

Det er ikke første gang, kommunalbestyrelsen behandler en sag om lokaler til Brøndby Gymnasium. I foråret 2013 blev det overvejet, om Brøndby Kommune skulle købe lokaler af fodboldlubben med henblik på at leje lokalerne ud til gymnasiet. En sag, Allan Runager (DF), mener den nuværende ansøgning er en forlængelse af:

– I foråret 2013 gav den tidligere kommunalbestyrelse, borgmester Ib Terp mandat til at undersøge muligheden for, at Brøndby Kommune kunne købe gymnasiets lokaler på Brøndby stadion. For dels at hjælpe Brøndby Gymnasium og samtidig det dengang konkurstruede BIF A/S som er ejer af lokalerne. Købsprisen var sat til 18 millioner kroner, hvilket borgmesteren betegnede som en fair pris og en win-win situation. Her halvandet år efter har gymnasiet tilsyneladende ikke længere brug for andre og større lokaler. De vil i stedet forsøge at købe de nuværende lokaler af BIF A/S med et kommunalt tilskud. I Dansk Folkeparti ved vi ikke om prisen på lokalerne i mellemtiden er faldet fra 18 millioner kroner til fire millioner kroner eller om Brøndby gymnasium selv skal spæde 14 millioner kroner til købet af lokalerne, i så fald vil det være flot for et økonomisk betrængt gymnasium.

 

 To sager

I modsætning til Allan Runager mener borgmester Ib Terp ikke, de to sager hænger sammen:

– Sagen fra 2013 handlede om, at kommunen ville købe lokalerne, først til fortsat udlejning til gymnasiet og senere til ungdomsklubvirksomhed. Fodboldklubben ville gerne sælge af likviditetsgrunde, og vi så muligheden for at gøre en fornuftig handel, som samtidig ville hjælpe klubben. Det er jo helt almindeligt, at en handel er til fordel for begge parter, og der var tale om en handel til markedspris. Statsforvaltningen sagde nej med begrundelser, som vi anså for ukorrekte. Vi klagede derfor over afgørelsen til Indenrigsministeriet. Ministeriet henviste sagen til fornyet behandling i Statsforvaltningen. Det er ikke siden – trods mange rykkere – lykkedes os at vriste en afgørelse ud af Statsforvaltningen. Den aktuelle sag drejer sig om, at gymnasiet gerne vil købe lokalerne, og de forhandler nu om prisen. Det eventuelle tilskud fra kommunen ændrer selvfølgelig ikke på prissætningen. Jeg kan ikke se nogen kobling mellem de to sager, udover at det tilfældigvis drejer sig om de samme lokaler, og at Statsforvaltningen har chance for at slippe for at træffe en afgørelse, som åbenbart volder dem store problemer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top