fbpx
Så er det vedtaget: Fjernvarme udskudt
Som Folkebladet allerede i sidste uge kunne fortælle, er fjernvarme-projektet i Vesterled udskudt. Den formelle beslutning traf Kommunalbestyrelsen den 10. september

 

 

 

 

Selvom det allerede stod klart inden kommunalbestyrelsesmødet den 10. september, var et af punkterne på mødet den formelle vedtagelse af at udskyde fjernvarmeprojektet i Vesterled.

I forbindelse med kommunalbestyrelses beslutning siger Franz Hansen, driftsleder i Brøndby Fjernvarme:

– Vores udgangspunkt var at give borgerne i Vesterled mulighed for billig, bæredygtig og fremtidssikret energiforsyning. Det har desværre vist sig, at der efter, at projektforslaget var fremsendt til kommunen og sendt i høring blandt borgerne, er sket ændringer i nogle af de forudsætninger, der lå til grund for projektets økonomi. Derfor har vi tilbudt at fremsende et nyt projektforslag, så vi kan give borgerne et ordentligt og fyldestgørende beslutningsgrundlag

 

Ærgerligt forløb

Også borgmester Ib Terp (S) ærgrer sig over, at sagen nu må begynde forfra:

– Det er bestemt ikke optimalt, når en sag bliver standset midt i et høringsforløb. Men med de nye oplysninger vi har modtaget, finder vi det helt rigtigt, at projektforslaget opdateres. Ingen parter i sagen, hverken Brøndby Fjernvarme, Brøndby Kommune eller borgerne i Vesterled, kan tage stilling til et projekt, hvor beslutningsgrundlaget ikke er længere er aktuelt, siger Ib Terp.

 

Fortsat et godt projekt

Men selvom projektet nu i første omgang er trukket tilbage, mener Ib Terp, at en fjernvarmeløsning stadig er det rigtige for Vesterled:

– Jeg synes stadigvæk, det er en god ide at give borgerne i Vesterled fjernvarme, som miljømæssigt og samfundsøkonomisk er en fordel fremfor den nuværende varmeforsyning. Men sagen, som den udviklede sig, gav ikke et tilstrækkeligt godt beslutningsgrundlag, hvilket også er blevet påpeget af flere borgere. Og det skal vi gøre bedre. Borgerne skal naturligvis have tillid til, at de oplysninger, der bliver lagt frem, er opdaterede og korrekte.

 

Revision af projektet

En ny revideret projektansøgning fra Brøndby Fjernvarme vil blive politisk behandlet i Brøndby Kommunalbestyrelse. Det betyder, at der igen skal være en offentlig høring, hvor borgerne kan komme med bemærkninger og indsigelser forud for den endelige beslutning i kommunalbestyrelsen. Desuden for alle borgere i Vesterled, der har skrevet til Brøndby Kommune i høringsperioden, direkte besked om, at den igangværende høring er stoppet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top