fbpx
Høringsfrist i omstridt fjernvarmesag rykkes ved ’væsentlige’ fejl
Udvalgsformand i Brøndby retter nu kritik af Brøndby Fjernvarme for ikke at give oplysninger i øjenhøjde med borgerne. I kan bare henvende jer, lyder firmaets invitation nu, efter Folkebladets henvendelse.

 

 – Jeg ville helst have haft, at Brøndby Fjernvarme kunne komme med præcise eksempler på, hvordan ændringen berører borgerne.

Sådan lyder kritikken fra Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby, af Brøndby Fjernvarme.

Firmaet står som bekendt for et forslag om en snarlig fjernvarmetilslutning i Vesterled, hvor 1.000 borgere bliver koblet på energiformen.

Det har mildest talt skabt debat, som har kunnet læses i Folkebladet og folkebladet.dk.

– Det har vist sig i høringen, at nogle af borgerne ikke forstår rapporten og eksemplerne i den. Den er vigtig som grundlag for anlægsarbejdet og den politiske proces. Jeg kan ikke gennemskue, hvorfor Brøndby Fjernvarme ikke vil komme med konkrete eksempler. Borgerne har krav på et oplyst grundlag, og jeg synes det er helt naturligt, at jeg svarer på deres spørgsmål i den offentlige debat. Det har heldigvis været muligt at svare på det meste.

 

”Vores driftsleder har været åben over for alle borgere

Vagn Mølgaard, bestyrelsesformand hos Brøndby Fjernvarme

 

– Nu, hvor jeg har fulgt debatten, ærgrer det mig, at oplysningerne i rapporten ikke er mere detaljerede og formuleret i øjenhøjde med borgerne, siger Vagn Kjær-Hansen.

Han oplyser, at Teknisk Forvaltning mødes med Cowi og Brøndby Fjernvarme onsdag den 20. august, og her vil de gennemgå beregningerne, og se på om de er korrekte.

– Hvis det viser sig, at noget har været væsentligt forkert, så synes jeg, at vi bør forlænge høringsfristen. Ellers er det ikke demokratisk. Den her sag har virkning i mange, mange år. Det er ikke noget, der skal jappes igennem, siger Vagn Kjær-Hansen.

Ifølge ham er det ikke nok grund til at udskyde høringsfristen i sig selv, at nogle af borgerne ifølge hans eget udsagn ikke forstår rapporten. For at der er protester er forståeligt.

– Det overrasker ikke mig, at der er mange, som protesterer over at fjernvarmen skal komme til Vesterled med tilslutningspligt. En hel del vil gerne have fjernvarme, hvis de bare selv kunne bestemme hvornår de skulle skifte. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil slide sit eksisterende fyr op, før man installerer noget nyt – og at man i det hele taget helst vil bestemme selv. Det kan dog sagtens være, at det økonomisk set er bedst at skifte hurtigt, hvis besparelsen på fjernvarmen er stor nok, sige Vagn Kjær-Hansen.

 

Henvend jer blot

Vagn Mølgård, bestyrelsesformand for Brøndby Fjernvarme, minder om, at det er kommunen, der har bedt Brøndby Fjernvarme om at håndtere fjernvarmeopgaven.

– Den er nu er i høring, og den må vi afvente, siger Vagn Mølgård, der mener, at Brøndby Fjernvarme er og hele tiden har været åben over for borgernes spørgsmål.            

 

Høringsfrist i omstridt fjernvarmesag rykkes ved ’væsentlige’ fejl

 

– Indholdet er givet i rapporten. Men det kan godt være, at nogen ikke forstår alle detaljer. Man kan altid diskutere et projektforslag, og de er altid meget tekniske. Vi vil altid være udsat for, at 10 procent af borgerne vil være kritiske. Der er 1.000 borger cirka, som berøres af problemstillingen her. Det vil derfor være omkring 100 borgere i denne sammenhæng, der er kritiske, hvoraf 15 af dem skriftligt ytrer sig, herunder i indlæg til Folkebladet.

Vagn Mølgård mener ikke, at Brøndby Fjernvarme har været eller er lukkede i sagen.

– Vores driftsleder har været åben over for alle borgere, der har henvendt sig med spørgsmål til, hvordan fjernvarmetilslutningen vedrører dem.

Mølgård giver derfor muligheden for at andre borgere også kan ringe eller skrive med spørgsmål.

Vagn Kjær-Hansen roser, dog med en vis undring fortsat.

– Det er fint at Brøndby Fjernvarme nu gerne vil svare på konkrete spørgsmål fra borgerne. Jeg forstår dog stadig ikke, hvorfor de så ikke tager skridtet fuldt ud og kommer med et par konkrete og detaljerede eksempler.

 

”Indholdet er givet i rapporten. Men det kan godt være, at nogen ikke forstår alle detaljer. Man kan altid diskutere et projektforslag, og de er altid meget tekniske.

Vagn Mølgård, formand for bestyrelsen i Brøndby Fjernvarme

 

 

Er du i tvivl om fjernvarmen?

Har du spørgsmål om din fjernvarmetilslutning i Vesterled, så ring eller skriv med spørgsmål på telefonnummer 43452060 eller e-mail fh@brondbyfjernvarme.dk, hvor driftsleder Franz Hansen kan svare.

 

Fakta: Vigtigt at forstå

Der er ingen i Vesterled, som bliver tvunget til at tilslutte sig fjernvarmen før efter 9 år, hvis de har en anden opvarmningsform som fungerer. Og hvis man har et vedvarende energianlæg som dækker mindst halvdelen af varmeforbruget, skal man ikke tilsluttes fjernvarme.

Når fjernvarmerørene er lagt i vejen, må man ikke etablere nye gasfyr, oliefyr eller lignende. De eksisterende anlæg må fortsat bruges, indtil de ni år er gået.

Man har mulighed for at få en midlertidig løsning fra Brøndby Fjernvarme, hvis ens fyr skulle gå i stykker før rørene er lagt.

 Betaling af tilslutningsbidraget i form af årlige bidrag sker i 20 år. Brøndby Fjernvarme accepterer også at man betaler hele beløbet med det samme, hvis man hellere vil det.

 

Kilde: Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

3 kommentarer om “Høringsfrist i omstridt fjernvarmesag rykkes ved ’væsentlige’ fejl”

 1. Erik Borsholt siger:

  2014-08-13
  Side 1 af 2
  Fjernvarme? Vesterled – Vågn op
  Åbent brev til formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Vagn Kjær-Hansen
  1) Er det korrekt, at fjernvarmeforsyning i Vesterled skal etableres i/af et nyt selskab, der er et datterselskab til Brøndby Fjernvarme?
  2) Er det rigtigt, at alle omkostninger til etablering, drift og vedligehold af fjernvarme i Vesterled samles i dette nye selskab? og at de skal betales af grundejerne på en eller anden måde?
  3) For mig er dette nye selskabs form uklar. Skal det være et A.m.b.a.?
  Ifølge Årsrapport 2012/2013 for Brøndby Fjernvarme A.m.b.a., som vist på selskabets seneste hjemmeside, har selskabet en balance pr. 31. maj 2013 med passiver (opgjort i note) i form af langsigtet og kortsigtet gæld på 61 mio. kr. – Gælden steg efter afskrivninger fra foregående år med 13,5 mio. kr.
  4) Skal borgerne i Vesterled også bidrage til at afvikle denne gæld.?
  Så vidt vides får Brøndby Fjernvarme alt varmt vand leveret fra VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S). Det forlyder, at VEKS foruden vort affald fyrer med importeret affald, der undertiden er sejlet over Atlanterhavet.
  5) Er det rigtigt, at en stor del af varmen fremkommer ved fyring med kul? Kan det tænkes, at de også fyrer med brunkul?
  6) Hvorledes harmonerer disse forhold med Brøndbys varmeplaner?

  COWI A/S ved det tilsyneladende ikke og skriver, ’vurderes ikke at være’.
  En VVM-screening bør nok overvejes.
  Indstillingen om fjernvarme i Vesterled kom fra Teknisk Forvaltning, der skriver, ’Brøndby Fjernvarme har udarbejdet et projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vesterled’. Dette er tilsyneladende ikke korrekt, idet der alene henvises til COWI A/S’s projektforslag af 2014-03-13. I REDEGØRELSEN af 2014-05-21 ses Forvaltningen alene at have kontrolleret, at COWI A/S’s forslag er indenfor lovgivningens rammer. Dog bemærkes, at Forvaltningen skriver: ’Selskabsøkonomisk set er der et mindre selskabsøkonomisk underskud over planperioden på 20 år.’
  7) Er der ingen i Forvaltningen eller i Brøndby Fjernvarme, der har kontrolleret og nærlæst COWI A/S’s projektforslag?
  8) Har Kommunalbestyrelsen bemærket, at mange beboere i Vesterled må skønnes med fjernvarme at få en væsentlig højere varmeregning?

  Side 2 af 2
  9) Er det korrekt, at Brøndby Fjernvarme får ret til at tinglyse fjernvarmegæld på matriklen?
  Andre har kommenteret COWI A/S’s forslag i Folkebladet. Det bør således overvejes at opfordre COWI A/S til at trække forslaget tilbage. Jeg kender imidlertid ikke det aktstykke, der ligger til grund for den kontrakt, som COWI A/S har leveret projektforslaget i henhold til. Jeg skønner, at kommunalbestyrelsen eller forvaltningen har bedt Brøndby Fjernvarme om et forslag, hvilket Brøndby Fjernvarme ikke har haft kapacitet til at udarbejde og derfor har bestilt det hos COWI A/S. Forvaltningen, Teknik- og Miljøudvalget samt Kommunalbestyrelsen skønnes efterfølgende at have ment, at et forslag fra COWI A/S var godt nok til os.
  Det bemærkes, at bestyrelsen for Vesterled Grundejerforening efter min opfattelse ikke har mandat til at forhandle fjernvarme på beboernes vegne.
  10) Har kommunalbestyrelsen besluttet på et fornødent grundlag?
  Vi håber ikke, at nogen er skyldig i forhold, der er ansvarspådragende.
  11) Vil du foranledige, at Brøndby kommune udsætter sin beslutning efter høringen og indbyder til et orienteringsmøde, således at vi kan få svar på alle de for os uklare forhold og efterfølgende gennemfører en afstemning i Vesterled før beslutning tages i kommunalbestyrelsen?

  Vi har en god og stabil gasforsyning, der fungerer året rundt, og den ønsker mange af os at bevare. Hvis Kommunalbestyrelsen fratager mig retten til at bruge naturgas, så bør det være en ekspropriation, der udløser erstatningspligt. Flere/mange har i øvrigt suppleret med vedvarende solvarme og ekstra varmeisolering.
  Således må jeg opfordre alle læsere af dette i Vesterled til ’Vågn op’ og protester imod fjernvarmeforslaget inden den 20. august 2014.
  Med venlig hilsen
  Erik Borsholt, Vesterled
  C.c. Borgmester Ib Terp, som repræsentant for Brøndby Kommunalbestyrelse.

 2. Lise Lyngsie Jacobsen siger:

  Kære Vagn og Vagn

  Jeg er selvfølgelig ked af, at I antyder at jeg er for dum til at forstå projektforslaget.
  Men hvis I give en garanti for, at fjernvarme vil være 10 % billigere for mig i de næste 25 år, så vil jeg da gerne have fjernvarme.
  Dette vil jo svare til den garanti I har givet i Ragnesminde Erhvervskvarter, hvor det fremgår, at Fjernvarmen garanterer en pris, der er mindst 10 % billigere end naturgas, dette inklusiv fjernvarmeunit, tilslutning af fjernvarme, stilledninger og frakobling af naturgas mm.
  Desværre er det sådan at med de priser, der pt. er på hhv. naturgas og fjernvarme, så der fjernvarme mellem 50 og 100 procent dyrere end opvarmning med naturgas.
  Hvis I selv vil garanterer mig, at I selv komme til lommerne og betaler, hvis fjernvarme er dyrere, så fint.

  Men inden I lover for meget, vil jeg lige retfærdigvis nævne de faktiske priser for hhv. fjernvarme og naturgas, så I kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag.
  Herunder er oplistet de mest rigtige priser jeg kan finde for Brøndby Fjernvarme, og naturgas leveret af HMN.

  • Mit nuværende naturgasforbrug er 958 m3 om året og ikke 1800 m3 som der opgives i projektforslaget.

  •Service på naturgasfyr opgives til 3.000 kr. om året, mens der på HMN´s hjemmeside kan ses, at prisen er 1.250 kr. /kvartal, fra 1. maj 2014 1.374 k r./år, begge tal inkl. moms.

  •Service på fjernvarmeunits opgives til 625 k. om året, mens der på Brøndby Fjernvarmes hjemmeside står 1.230 kr./år.

  • Virkningsgraden for naturgasfyr sættes meget lavt, som om alle naturgasfyr i området er 20 år gamle. Det er ikke tilfældet, så virkningsgraden for naturgas er højere end beregnet. Dette kan ses af materiale fra HMN, som COWI og Brøndby Kommune har set, der viser at ca. 60 % af naturgasfyrene i området er mindre end 10 år gamle, og dermed forventes at have en virkningsgrad på mellem 95 og 100 %.

  • Selv helt nye naturgasfyr regnes med en virkningsgrad på 95 %, selv om flere undersøgelser angiver virkningsgraden på op til 109 %.

  • I projektet er det antaget, at alle boliger i området er uisolerede og med gamle naturgasfyr. Dette er ikke rigtigt, da rigtigt mange huse i området er blevet efterisolerede, tilbygget, ombygget eller helt nybygget. Ved alle ombygninger skal nye krav til isolering efterleves. Både COWI, Brøndby Fjernvarme og Brøndby Kommune er klar over dette, men har alligevel benyttet beregninger, hvor det regnes med en isoleringsgrad som i 1940´erne.

  • Prisen for 1 m3 naturgas er sat til 8,76 kr., på min regning står der 8,15 kr./m3, mens HMN oplyser, at en fremtidig pris på 8 kr./m3 er mere realistisk, da nogle afgifter bortfalder.

  • Priser for fjernvarmen er præget meget høje faste afgifter, og en helt uigennemskuelig variabel pris, disse priser kan jeg således ikke kontrollere rigtigheden af.

  • Det er ikke muligt at beregne effektiviteten af fjernvarmeunits, da der ikke findes en mærkningsordning. Det fremgår dog af Dansk Fjernvarmes hjemmeside at units´ ikke har en effektivitet på 100 %, men noget mindre. Det er dermed rent lotterispil for kunderne, hvor stor eller lille effektiviteten er af en valgt fjernvarmeunit i virkeligheden.

  Hvis I kan finde nogle rigtige tal og antagelser i projektforslaget hører jeg gerne om det.

  Med venlig hilsen
  Lise Lyngsie Jacobsen, Vesterled

  1. Steen Nielsen siger:

   Foruroligende spin!

   Det er ganske foruroligende, hvordan en folkevalgt politisk ansvarlig for en høring og dets indhold i sidste udgave af Folkebladet nu forsøger, at fralægge sig et delvist ansvar samtidig med, at uforpligtende foreningsundersøgelser i den grad misbruges.

   Endnu mere foruroligende er dog, at samme gang på gang kommer med nye let solgte udsagn og i sidste ende beskylder kritikere (borgeren) for skræmmekampagne og uvidenhed.

   Kære borgere i Vesterled området: Gå venligst ind på kommunens hjemmeside og find/læs Projektforslaget og beregn konsekvenserne for din bolig. Foruden de mange estimater og gennemsnitsberegninger, kan der bl.a. henvises til de 3 stk. Brugerøkonomiske eksempler i materialet.

   Samtidig bør alle være klar over, at uanset en 9 års tilslutningsfrist så vil/kan kommunen/fjernvarmen jf. lovgivning allerede fra varmen er i vejen ud for den enkelte, opkræve en række omkostninger inddækket til driften. I følge projektet vil dette reelt kunne begynde fra i år og de næste 5 år, hvor udbygningen vil være afsluttet.

   Hvad “Væsentlige Fejl” i projektet er, svæver ligesom alt andet hen i det uvisse!

   Formoder, at mange borgere i Vesterled i den grad savner udtalelser fra områdets foreningsbestyrelser.
   Hvor er de i denne sag?
   En sag, hvori de i den grad tidligere har medvirket under helt andre præmisser end tvangstilslutning!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top