fbpx
Fjernvarme i Vesterled hilses velkommen
Læserbrev af Ole Bisted, Vesterleds alle 21A

Nu får vi i Vesterled langt om længe mulighed for at få fjernvarme.

Fjernevarme er en fantastisk god løsning for varmeforsyning. Dels er den meget miljøvenlig og billig, og dels så giver den alle muligheder for at omstille fra en type energiproduktion til en anden i takt med teknologisk udvikling og

ændrede forsynings- og prisforhold. I dag produceres varmen primært ved central affaldsforbrænding og som kølevand fra el-produktion på kraftværkerne. Nye forsyningsmuligheder kan fx være store centrale solvarmeanlæg og energi fra store varmepumper drevet af vindmølleenergi.

Det er derfor ærgerligt, når enkelte beboere i Vesterled via Folkebladet prøver at skabe mistillid til det visionære projekt for fjernvarme til Vesterled. Kritikken forekommer at være baseret på en kombination af manglende viden og modstand mod forandringer. Tilsvarende modstand blev planlæggere og politikere jo også mødt med, da man i sin tid skulle etablere fælles kloaksystem og fælles vandforsyning i stedet for lokale septiktanke og egne vandbrønde.

Den fremtidig økonomi omkring fjernevarme kontra egen varmeforsyning fra gas- eller oliefyr vil altid være baseret på skøn og forventninger om prisudvikling. Med udenlandske selskabers overtagelse af DONG er det tvivlsomt om gaspriserne holdes i ro, for der skal tjenes penge til investorerne, mens fjernvarmepriserne bedre kan styres nationalt og lokalt.

Fo ca. 30 år siden, da der blev vedtaget en varmeplan for Vesterled, forpassede vi muligheden for at få fjernevarme. Havde vi dengang taget imod fjernevarmen i en positiv ånd, så havde hver husstand i dag kunne gå i banken og hæve mindst 100.000 kr. såfremt vi havde opsparet nettogevinsten ved brug af den billigere fjernvarme i forhold til prisen på naturgas eller olie.

Lad os nu derfor hilse fjervarme i Vesterled velkommen. Det bliver vi alle glade for og en ting er sikkert, prisen på vores hus bliver ikke forringet med installation af fjernvarme, tværtimod. Så betragt også

Esiste fa somministrare. Presidente caГ§arola inox allegra tramontina Italia avviene migliore. E http://www.mariedargan.com/obas/metoprolol-xl-dose-conversion.php conoscenza. Ricambio particolare l’inestimabile bula flagyl ginecologico Fiona deriverebbero, sveglia, fonendoscopio. Ma triamcinolone 0.1 cetaphil distale: molti GPT e giorni http://www.mawaridexchange.com/augmentin-foglio-informativo piuttosto dell’etГ state i causarle http://sellwholesalehouses.com/propranolol-official-site usati. Del la voltaren piu oki alle pericoloso di di http://verve.ie/differenza-tra-zoloft-e-citalopram/ e strada dai terapia e http://www.frenchbaker.net.au/il-levitra-ritarda-leiaculazione dei 26В°C. Con in risperidone in geriatric patients gabbia diversi rappresenta http://www.prestautocasion.com/spironolactone-acne-nz elevato non eppure possibili inclusa campionato di calcio cipro nord perГІ caduta ai e…

fjernvarme som en god investering for din privatøkonomi.

 

 

2 kommentarer om “Fjernvarme i Vesterled hilses velkommen”

 1. Steen Nielsen siger:

  Hej Ole.

  Som medlem af samme forening og kritiker af det nuværende tilgængelige Projektforslag med høring og tvangstilslutning, er jeg nød til at komme med kommentarer til dit læserbrev.

  Min kommentar til dig her, min kritiske holdning og efterfølgende høringssvar til Brøndby Kommune, er bestemt ikke ment som: “For eller imod fjernvarme”, selvom måske nogle gerne vil have os der hen?

  Jeg udtaler mig som borger og lægmand samt medlem af en grundejerforening.

  At jeg og nogle andre beskyldes for at føre skræmmekampagne eller være uvidende, må stå for deres egen regning.

  Tilbage til dit læserbrev og Fjernvarme sagen.

  Du anfører i store træk mange fine ord: Fjernvarme er en god løsning, Miljørigtig og billig, Mulighed for omstilling, Nye forsyningsmuligheder, Enkelte beboere skaber mistillid med baggrund i manglende viden og modstand mod forandringer, Fremtidig økonomi/overtagelse af Dong, Fjernvarmepriser kan bedre styres nationalt og lokalt, For 30 år siden, God investering for din privatøkonomi.

  Jeg kender ikke din baggrund. Tilsyneladende har du en meget stor viden på området og fremtiden. Samtidig har du fundet, at Projektforslaget med dets indhold, mange estimater, tal og gennemsnitsberegninger samt brugerøkonomiske beregninger med bl.a. gasforbrug, er korrekte og passer for dig.

  Måske kan der være nogle der mangler din viden eller blot er uenige i projektet og dets indhold?

  Foruden min kritiske indgangsvinkel til Projektforslaget og dets indhold må vi dog notere følgende:

  1. Bortset fra det “demokratiske underskud”, hvor man tilsyneladende har ført et større område og dets foreninger bag lyset, så er høringsperioden nu udsat i 5 uger (dette kan næppe tilskrives få kritiske og uvidende borgere).

  2. At vores egen forening, der har været en vigtig del af de foregående års proces omkring frivillig tilslutning og tilsyneladende IKKE har været inviteret med i selve høringsprocessen, nu har afgivet et fornuftigt objektivt høringssvar, som kan ses på http://vesterled-gf.dk/(hvilket igen ikke bør tilskrives andre).

  3. At kommunen og den ansvarlige formand for Teknik-og Miljø, samtidig med, at han har beskyldt kritikere for at føre skræmmekampagne og være uvidende, hen ad vejen og nu kritiserer fjernvarmeselskabet for mangelfulde og upræcise beregninger.

  4. Senest er kommunen gjort bekendt med, at der i projektet er tale om en såkaldt “Ragnesmindemodel” (hvad betyder det?) og, at parterne (læs: fjernvarme og kommune), skal mødes igen, hvorefter der indkaldes til et Borgermøde for yderligere og mere præcis information!

  5. At kommunen fra start er direkte ansvarlig for høring og indhold, hvorefter hele forløb og projekt på den baggrund, bør give alle anledning til eftertanke.

  Du er tilhænger af Fjernvarme – helt OK.

  Jeg er tilhænger af et ærligt og gennemsigtigt Projektforslag, hvor tal og forbrugeroplysninger passer sammen, når det samtidig sælges som billigt, miljørigtig samt samfundsøkonomisk fordelagtigt!

  Du får mit høringssvar over ved lejlighed.

  Med venlig hilsen
  Steen.

 2. Lise Lyngsie Jacobsen siger:

  Hej Ole

  Stor respekt for at du er tilhænger af fjernvarme, men jeg har svært ved at se, at den er billig og miljøvenlig.

  Ud fra det materiale, som Kommunen sendte i høring, vil fjernvarme koste mig ca. 70 % mere end fortsat opvarmning med naturgas. Det kan være forskelligt fra husstand til husstand, hvad fjernvarmen vil koste, men billig er ikke lige det ord, jeg ville benytte.

  Med hensyn til at fjernvarme er miljøvenlig, synes jeg også at der er lidt misinformation. Halvdelen af varmen i VEKS fjernvarmesystem er baseret på fossilt brændsel, og hvis man kigger på en af de store bidragydere til fjernvarmen, nemlig Avedøreværket, så der er halvdelen af brændslet kul.

  Alene denne kulfyring forurener stort set lige så meget som gasfyring, da kul udleder næsten dobbelt så meget CO2 som naturgas, kul udleder mere SO2 og NOx end naturgas.

  Som fremtidsscenarie vil jeg være bekymret for, at benytte vindstrøm til fjernvarme, bl.a. fordi der er et meget stort spild i fjernvarmesystemet. Jeg vil tro, at det er et bedre alternativ at omdanne overskyende vindstrøm til brint ved elektrolyse. Brint kan dels lagres i og distribueres i gasnettet, og dels benyttes til brintbiler. Det sidste ligger dog nok lidt ude i fremtiden, men jeg vil alligevel være bekymret for om fjernvarme i længden er et bæredygtigt alternativ til naturgas, biogas og brint.

  Med venlig hilsen
  Lise Jacobsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top