fbpx
Nyt helhedsfokus på udsatte familier
BRØNDBY Brøndby Kommune har fået 8,3 mio. kroner til helhedsprojekt for udsatte familier. Forældrene skal i arbejde eller uddannelse. Børnene skal i højere grad komme i institution og skole

Flere skal være på vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Samarbejdet med familierne skal forbedres, og de professionelle skal blive bedre til at koordinere indsatserne. Børnenes og de unges fremmøde i dagtilbud, skoler og fritidstilbud skal forbedres, ligesom børn og unge under 18 år i højere grad skal deltage i fritidstilbud. Brøndby Kommune har høje forventninger til det nye projekt, kommunen sætter i søen i forhold til udsatte familier. Med et tilskud på 8,3 mio. kroner fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet skal udsatte familier de næste to år hjælpes igennem et projekt, der forholder sig til alle de problemer, udsatte familier har og ikke kun et enkelt af gangen.
Kristina S. Nørregaard er projektleder for indsatsen, og hun glæder sig over initiativet:
– Det giver rigtig god mening, at vi sammen med familien prioriterer og sammentænker indsatsen. Familierne ønsker generelt positive forandringer i deres liv, men samarbejdet med mange forskellige professionelle, som har hver deres dagsorden, kan gøre det meget svært at overskue.

Komplekse problemer
Målgruppen for projektet er udsatte familier, hvor én eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse, typisk kontanthjælp, og hvor familien har komplekse problemer af børnesocial, social, helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, og hvor flere forvaltninger ofte er involveret. Der er derfor tale om familier med store problemer, der har brug for megen hjælp ifølge Kristina S. Nørregaard:
– Familierne er meget forskellige, når det kommer til deres udfordringer og ressourcer. De har det til fælles, at de har brug for en koordineret indsats, så de kan få familielivet og hverdagen til at hænge bedre sammen.

Helheden i centrum
For at imødegå den opsplittede hjælp udsatte familier med komplekse problemstillinger ofte får, forsøger det nye projekt at tænke i helheder. Derfor er projektet også et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Og det at tænke i helheder, er ifølge Kristina S. Nørregaard en god ide:
– For familierne er udfordringerne ikke adskilte, og hvis vi skal blive bedre til at hjælpe familierne, bliver vi nødt til at tænke i helheder. Vi skal lære af hinandens fagligheder i kommunen, og vi skal bruge både kommunens og familiens ressourcer bedst muligt. Og så skal vi lytte til familierne, for rigtig forandring kræver, at familien selv tror på det og føler sig hørt.

Brøndbymodellen
Som noget særligt ved Brøndbys projekt indføres et antal familiekoordinatorer. De skal være bindeled mellem familien og kommunens sagsbehandlere samt andre relevante samarbejdspartnere. Familiekoordinatoren skal sikre, at familierne oplever et ejerskab til planen, og at indsatserne er koordinerede på tværs af indsatser. Koordinatorerne har løbende kontakt med familien og skal forstås som en koordinerende, understøttende og motiverende partner, der ikke har myndighedsansvar.  Kristina S. Nørregaard håber, familiekoordinatorerne bliver en succes:
– Vi har sammensat et stærkt team af motiverede og dygtige medarbejdere, som alle kender kommunen godt og har hver deres faglige styrker. Selvom familiekoordinatorfunktionen er ny, bruger vi veldokumenterede metoder, og vi tror på, at koordinatorfunktionen har et stort potentiale.

Èn familie, ét projekt
Det er målet løbende at have 20-25 familier tilknyttet projektet. Som udgangspunkt er familierne indskrevet i projektet i et år, og der arbejdes med én fælles plan for hele familien. Familieplanen skal samle de sektorspecifikke planer som jobplaner og behandlingsplaner og altså fokusere på familien i helhed. En god ide ifølge Kristina S. Nørregaard:
– Familieplanen bliver et værktøj, som sikrer, at alle relevante samarbejdspartnere kan få overblik over familiens indsatser. Det sparer tid og energi, og giver et godt afsæt for det tværfaglige samarbejde.

Fakta

Projektet gik i gang per 1. april, men arbejdet sammen med familierne starter i august

HLA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top