fbpx
Hvad er det for en boligpolitik V og DF vil føre i Glostrup?
DEBAT Af Lene Knüppel Andersen, formand for Glostrup Radikale Venstre Jeg har med interesse læst flertalsgruppen i Glostrups nye 35 punkts program. Jeg har især hæftet mig ved 2 punkter. Punkt 1 og pkt. 22. Punkt 1 handler om styrket frivillighed. Jeg ser frem til, at vi i Glostrup kommune får en frivillighedsstrategi, en koordinatorfunktion, en […]

Af Lene Knüppel Andersen, formand for Glostrup Radikale Venstre

Jeg har med interesse læst flertalsgruppen i Glostrups nye 35 punkts program. Jeg har især hæftet mig ved 2 punkter. Punkt 1 og pkt. 22. Punkt 1 handler om styrket frivillighed. Jeg ser frem til, at vi i Glostrup kommune får en frivillighedsstrategi, en koordinatorfunktion, en hjemmeside vedr. frivillighed og en årlig fest for frivillige. Frivillighed er med til at skabe sammenhængskraft i et samfund og skaber glæde både for den som yder en frivillig indsats og for modtageren. Så jo bedre rammer vi har for frivilligt arbejde jo bedre vil det trives og udfolde sig.  Jeg synes også, det lyder interessant med lokaler til koordinering og håber, at disse lokaler samtidigt vil kunne være et sted, hvor frivillige kan mødes til erfaringsudveksling, uddannelse m.m.
Jeg bliver derimod bekymret, når jeg læser pkt. 22 om integration af borgere fra ikke-vestlige lande og nogle af midlerne til at nå målet. For det første forstår jeg ikke, at man ikke har en ambition om integrere alle udenlandske borgere, uanset hvor de kommer fra. Ifølge Venstre og Dansk Folkeparti er et af midlerne til at opnå at være ”Top 10 med integration af borgere fra ikke vestlige lande” at ”sikre tilgangen af nye borgere er moderat via boligpolitikken”. Det kunne jeg godt tænke mig at få uddybet? Hvad går det ud på? Hvorfor vil man regulere tilflytningen af en bestemt gruppe borgere og hvordan? Det kunne næsten lyde som om, at V og DF ikke ønsker at byde flere nye borgere fra ikke vestlige lande velkommen i Glostrup. Radikale Venstre vil gerne byde alle udenlandske borgere velkommen i kommunen uden en særlig boligpolitik og med tilbud, der fremmer integrationen. Vi ser gerne, at kommunen får en egentlig integrationspolitik, sådan som man har det i mange andre kommuner.

Svar:
Handling nu er bedre end fine politikker

Af Flemming Ørhem (DF) og John Engelhardt (V)

Vi skal da indledningsvis glæde os over, at Radikale lokalt kan støtte op om styrkelse af den frivillige indsats i Glostrup. Vi har da heldigvis ikke hørt det modsatte synspunkt fra nogen politisk gruppe.
Vedrørende integrationen bliver vi desværre nødt til at imødegå det radikale jubel-synspunkt om, at jo flere udlændinge af alle slags vi får til Danmark og Glostrup, jo bedre er verden. Man bliver simpelthen nødt til at holde fast i, at antallet af nye borgere, specielt fra svært integrer-bare områder i verden, har betydning for at integrere med succes.
Såvel kommune som boligselskaber har en interesse i at sikre en god beboersammensætning i den almene sektor, uanset beboernes etnicitet. Derfor arbejder vi sammen om opgaven.
Hvorfor skulle vi dog beskæftige os synderlig med grupper af nye borgere, der ikke giver problemer integrationsmæssigt? Hvornår har en kommune sidst haft problemer med ghettodannelse blandt Nordmænd eller Tyskere eller voldsom kriminalitet fra Belgiske statsborgere?
Vi har derfor valgt at koncentrere integrationsindsatsen blandt borgere fra ikke-vestlige lande, hvilket også er helt i tråd med de måder, man kan opgøre integration på statistisk, således at vi kan sammenholde vores resultater med resultater fra andre kommuner.
Glostrup kommune ligger heldigvis allerede godt til når det drejer sig om integrationen. Eksempelvis kan nævnes, at stort set alle børn går i daginstitution og vi har en høj arbejdsmarkedsfrekvens for både mænd og kvinder blandt indvandrerne. Endelig skal vi sikre, at der fortsat ikke opstår ghettoer i Glostrup, som vi har set det i vores nabokommuner.
For os er det vigtigere at handle her og nu end at lave fine politikker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top