fbpx
Forkerte forudsætninger for tilslutningspligt til dyr Fjernvarme
DEBAT Af Lise Jacobsen, Ragnesminde alle 20, 2605 Brøndby Lige her i sommervarmen, hvor tankerne går mod ferie og hygge med familien, kan jeg se, at Brøndby Kommune vil lave tilslutningspligt til fjernvarme her i Vesterled i Brøndby. Vores hyggelige kvarter har i dag naturgas, og flertallet har flere gange tidligere sagt pænt nej tak til […]

Af Lise Jacobsen, Ragnesminde alle 20, 2605 Brøndby

Lige her i sommervarmen, hvor tankerne går mod ferie og hygge med familien, kan jeg se, at Brøndby Kommune vil lave tilslutningspligt til fjernvarme her i Vesterled i Brøndby.
Vores hyggelige kvarter har i dag naturgas, og flertallet har flere gange tidligere sagt pænt nej tak til fjernvarme.
Brøndby kommune skriver, at omkostningen ved anvendelse af fjernvarme, er lavere end omkostningen ved anvendelse af naturgas, og henviser til et fint projektforslag.
Ved første øjekast ser projektforslaget da også flot ud, men jeg får alligevel hurtigt en fornemmelse af at stå med en reklame fra en lidt ulden brugtvognshandler.
Et enkelt blik på naturgasregningen bekræfter da også, at tallene er helt forkerte. Forbruget af naturgas antages at være dobbelt så stort, som vores er i virkeligheden. Service på et naturgasfyr sættes til 3.000 kr. om året, mens den rigtige pris er 1.000 kr. om året. Service på en fjernvarmeunit sættes til 625 kr. om året, selv om det af Brøndby Fjernvarmes hjemmeside fremgår, at det koster 984 kr. om året. Hvis jeg regner med mine rigtige tal, vil fjernvarme være 3.000 kr. dyrere om året, og det vel at mærke kun, hvis jeg ikke skal betale en krone for hverken stikledning, fjernvarmeunit, afmontering af gasledning eller tilslutningsafgift.
Summa summarum, så virker det til, at alle priser for naturgasopvarmning er sat urealistisk højt, og alle priser for fjernvarmeopvarmning er sat unaturligt lavt.
Jeg skal ikke afvise at fjernvarme er billigere, hvis man bor i et stort uisoleret hus med et ældre oliefyr. Men os der bor her ved jo, at rigtigt mange huse i området er blevet ombygget og efterisoleret efter alle kunstens og bygningsreglementets regler. Hele beregningsgrundlaget må derfor betegnes som fejlbehæftet.

Svar:

Af Vagn Kjær-Hansen (SF),Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Tak for dit input, som vil indgå i høringen om fjernvarmeforslaget. Min grund til at støtte fjernvarme i Vesterled er blandt andet, at det vil være med til at sikre en god og miljøvenlig energiforsyning i mange år fremover, uden at beboerne fremover skal skifte opvarmning. Man kan så at sige inkludere varme fra Vestforbrænding og overskud af vindmøllestrøm i sin opvarmning. Det, synes jeg, er en tiltalende tanke.
Beregningseksemplerne i projektforslaget er netop eksempler, og der er ingen som forventer, at en husejer skal betale for mere energi end man bruger, uanset om det er naturgas eller fjernvarme.
Fjernvarmens pris for energien er lavere, og til gengæld er der en højere fast afgift. I enkelte tilfælde kan det formentlig give en højere samlet pris, hvis man har et meget lavt energiforbrug. Jeg hører gerne om dine konkrete tal.
Ved den politiske behandling spurgte vi ind til den høje pris for service på naturgasfyr. Du har ret i, at den ikke dækker service alene, men også en skønnet udgift til reservedele. Jeg har selv et naturgasfyr, og har flere gange ofret mange tusinde kroner til udskiftning af pumper, blæser og styring.

3 kommentarer om “Forkerte forudsætninger for tilslutningspligt til dyr Fjernvarme”

 1. Puk Stewart siger:

  Sidste år sagde et flertal i Vesterleds grudejerforening NEJ til fjernvarme, og derfor valgte vi den miljø rigitge løsning at skifte vores gamle oliefyr ud med en luft til vand varmer, så hvis nu fjernvarme “muligheden” bliver presset ned over hoved på os, kommer det til at koste os igen – det er jo helt vanvittigt at man skal tvinges til at gå fra en forholdsvis ren energi (jeg ved godt at den stadig drives af el, men det gør fjernvarme fyret også) til en der stadig drives af forbrænding, specielt når man har handlet udfra en demokratisk beslutning som den der blev taget i grundejerforeningen.

 2. Puk Stewart siger:

  Tilslutningpligt til fjernvarmen indebærer, at nybyggeri skal tilsluttes fjernvarmenettet, når det er etableret, og at eksisterende bebyggelse skal tilsluttes efter maksimalt ni år.
  – I stedet for at tilslutte sig fjernvarmen kan man vælge at betale de faste afgifter og fortsætte med den eksisterende opvarmning.
  – Tilslutningspligten gælder ikke alle. Undtagelserne er:
  Bygninger med vedvarende energianlæg, som kan dække mindst halvdelen af energiforbruget til opvarmning og varmt vand.
  Vedvarende energianlæg omfatter bl.a. solvarme, varmepumper, vindmøller, træfyr og halmfyr.
  Bygninger, der skal rives ned inden for få år. Lavenergibygninger.
  Hvis det vil være uforholdsmæssigt dyrt at installere fjernvarmen.
  Folkepensionister kan søge kommunalbestyrelsen om dispensation

 3. Lise Lyngsie Jacobsen siger:

  Man kan ganske vist vælge at betale de faste udgifter, og så fortsætte med sin eksisterende opvarmning, men da de faste afgifter ved fjernvarme udgør ca. 5.000 kr./år bliver prisen ved at fortsætte med naturgas nogenlunde det samme alt i alt, da fjernvarme er ca. 5.000 kr. dyrere om året end naturgas.
  Som borger her i Vesterled bliver vi altså tvunget ud i, at skulle betale et stort årligt tillskud til fjernvarmeselskabet, uanset hvad vi vælger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top