fbpx
Fokus på Sundhedsvæsenet
DEBAT Af Kurt Damsted, MerconomKommunalbestyrelsesmedlem (V), Social- og Sundheds-udvalget Hvordan sikrer vi, at patienten sættes i centrum og får indsigt i egen tilstand, tager ansvar og bliver en aktiv partner for at leve op til den aktuelle målsætning på omsorgs- og sundhedsområdet? Hvilke teknologiske og/eller organisatoriske løsninger kan hjælpe hertil? Hvordan sikrer vi, at de rigtige […]

Af Kurt Damsted, MerconomKommunalbestyrelsesmedlem (V), Social- og Sundheds-udvalget

Hvordan sikrer vi, at patienten sættes i centrum og får indsigt i egen tilstand, tager ansvar og bliver en aktiv partner for at leve op til den aktuelle målsætning på omsorgs- og sundhedsområdet? Hvilke teknologiske og/eller organisatoriske løsninger kan hjælpe hertil? Hvordan sikrer vi, at de rigtige velfærdsteknologier bliver indført, og at de teknologier, der ikke virker, bliver valgt fra?
I Brøndby står sundhedssektoren over for store udfordringer. Vi bliver ældre, og der er et tiltagende antal borgere med mindst én kronisk tilstand, som fx. KOL, diabetes eller iskæmisk hjertesygdom. Antallet af borgere med følgelidelser og samtidige sygdomme stiger og vil føre til øgede omkostninger, hvis ikke der gennemføres større ændringer af den måde, hvorpå vi i dag har organiseret vores sundhedstilbud.
Telesundhedstrategien fra KL peger på nye måder at tænke på. Der lægges her op til, at kommunen og region i samarbejde gennemfører de tiltag, der er indeholdt i Edward H. Wagners ”The Chronic Care Model” og WHO’s ”Innovative Care for Cronic Conditions”. Det rejser mange lokale spørgsmål. Kan vi fx få patienten til at tage kontrol over egen tilstand og i hvor høj grad? Er det teknologi eller organisation, der skal til, og kan vi spare penge?

Derfor er det vigtigt, at vi i Brøndby:
– Opnår bredere analytisk kendskab til, hvorledes sundhedssektoren kan integrere velfærdsteknologien.
– Kan sikre os et evidensbaseret grundlag for beslutninger i det daglige arbejde, der relaterer sig til sundhedstilbud og teknologi.
– Opnår redskaber til selv at kunne blive aktiv deltager i udviklingsprocessen.
– Har kendskab til, hvordan effekten af velfærdsteknologi kan evalueres.
Fokus vil ligge på det brugercentrerede perspektiv og den igangværende servicetransmission med de udfordringer og ændrede rollefordelinger, der ligger i fremtidens sundhedssektor. Her bør vi blandt andet diskutere, hvordan sundhedsprofessionerne udfordres, og hvordan vi kan blive bedre til at arbejde på tværs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top