fbpx
Brøndbys politikere: Mere fokus på borgerservice
BRØNDBY Kommunalbestyrelsen ønsker at gøre borgerservicen bedre. Det skal ske ved stikprøver og en mere fremtrædende placering af sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Brøndby er grundlæggende tilfreds med den service, kommunen tilbyder borgerne. Men da fejl ikke kan undgås, havde Dansk Folkeparti i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 18. juni bedt forvaltningen se på, om der var mulighed for forbedringer. Og det er der.
Forvaltningen foreslog således, at der arbejdes videre med stikprøver på overholdelse af fristerne på udvalgte sagsområder fra listen over sagsbehandlingsfrister, og at sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside får en bedre og mere fremtrædende placering.
Yderligere foreslog forvaltningen, at der i det hele taget arbejdes videre med at gøre god service bedre i forvaltningerne, herunder også at arbejde individuelt i afdelingerne med opfølgning på sagsbehandlingsfristerne.

Opmærksomhed ikke utilfredshed
Indstillingen fra forvaltningen glædede Allan Runager fra Dansk Folkeparti, der satte punktet på dagsordenen:
– Forslaget har på intet tidspunkt været fremsat for genereelt at kritisere de mange dygtige medarbejdere, som betjener borgerne i Brøndby Kommune, men alene fordi en række Brøndbyborgere har følt sig overset i sin henvendelse til kommunens borgerservice. Dansk Folkeparti er tilfreds med, at der i forvaltningerne, herunder forvaltningsledelsen, er fokus på at gøre en god service bedre og at arbejde individuelt i afdelingerne med opfølgning på sagsbehandlingsfristerne.

Forskellige klageformer
Ifølge Allan Runager er det vigtigt, man skelner de forskellige klagesager, kommunen får, fra hinanden:
– Klagerne omfatter ikke de relativt få sager, som videresendes til klageinstanser og eller andre myndigheder, men mere en generel utilfredshed over den borgernære betjening, herunder sprogbruget.
Det handler i det hele, om borgernes følelse af en god borgerservice, og ikke så meget om medarbejdernes indtryk af at yde en god borgerservice.

Forsat fokus
Selvom Allan Runager er tilfreds med den service, borgerne får, vil han stadig holde fokus på området:
– Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesgruppe vil i den kommende tid, med stor interesse følge udviklingen til en bedre borgerservice.
Vi skal herefter indstille forslaget til kommunalbestyrelsens videre behandling

HLA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top