fbpx
Uenighed om aftale med lærerne
COLOURBOX6619323.jpg
Hos S kunne en tidligere lærer ikke medvirke til ifølge ham forringelser af arbejdsvilkårene for lærerene. Foto: Colourbox.
GLOSTRUP Robert Sørensen (EL) vil gerne lave lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Glostrup. Men der var ikke flertal for forslaget på det seneste kommunalbestyrelsesmøde

I forbindelse med den kommende skolereform, kan de enkelte kommuner lave en lokal arbejdstidsaftale med lærerne. Dermed kan de tage hensyn til lokale forhold, ligesom de kan gøre det muligt, at dele af lærerarbejdet også kan foregå udenfor normal arbejdstid.
Muligheden for at lave lokalaftaler har blandt andet Brøndby Kommune benyttet sig af, og det er et eksempel, Robert Sørensen (EL) synes, Glostrup Kommune skal efterligne. Han mener nemlig, at muligheden for at tage lokale hensyn er nødvendig for at fastholde og tiltrække gode lærerkræfter, når den nye skolereform træder i kraft.
Af den grund foreslog han på kommunalbestyrelsesmødet den 14. maj, at kommunalbestyrelsen skulle diskutere muligheden for en lokal arbejdstidsaftale:
– Enhedslisten stiller dette forslag i et forsøg på at imødekomme en af de mange udfordringer, Glostrup Skole står overfor. Uden opbakning og engagement fra en af udøverne af skolereformen er reformen dømt til fiasko fra starten. Glostrup Kommune har valgt at bruge LOV 409’s mulighed til at kræve lærernes fulde tilstedeværelse på Glostrup Skole. Selvom LOV 409 giver mulighed for at indgå en lokalaftale, har Glostrup Kommune valgt ikke at lave en aftale med GLF. Samarbejdet mellem lærere og elev/forældre er et af nøgleordene i den nye skolereform, og elever og forældre forventer at kunne komme i kontakt med lærerne uden for normal arbejdstid. Dette vil ikke længere være muligt med den nye aftale.

Ikke stor opbakning
Der var imidlertid langt fra opbakning til forslaget om at optage punktet på dagsorden, da hele 16 medlemmer stemte i mod forslaget. Kun Robert Sørensen fra Enhedslisten og Mette Vennerstrøm fra SF samt Freddie Rose fra Socialdemokraterne stemte for at diskutere sagen. Dermed bliver der ingen lokal arbejdstidsaftale med lærerne efter sommerferien.

Fuld tillid til parterne
Ina-Maria Nielsen (V), formand for Børne –og Skoleudvalget mener ikke, der er brug for en lokalaftale:
– Jeg bakker fuldt ud op omkring ledelsens udmøntning af lov 409, retningslinjer for opgavebeskrivelser og retningslinjer omkring den 6. ferieuge. Udmøntning af lov 409 og retningslinjerne for opgavebeskrivelserne for næste skoleår har altså været offentliggjort siden marts, forud for planlægningen. Ledelsen har gjort et godt stykke arbejde og hele tiden fra marts af været i dialog med personalet omkring næste skoleår. Så vidt jeg er orienteret har møderne været præget af dialog og god stemning. Ledelsen har ikke afvist et eneste af de emner, lærerkredsen har ønsket drøftet.

Tilfredshed
I det hele taget har Ina-Maria Nielsen været meget tilfreds med forløbet. Både på overordnet plan og i forhold til den konkrete forhandling:
– En enig kommunalbestyrelse lagde i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i år nogle politiske rammer. Disse rammer inkluderede både timetal for undervisningen og fordeling mellem pædagoger og lærere og andre i undervisningen. Resten skulle derefter aftales lokalt
Fordi forløbet hidtil har været så godt, ærgrer det også Ina-Maria Nielsen, at Enhedslisten nu stiller forslaget om at lave en lokalaftale med lærerne:
– Det har ikke været min mening eller for den sags skyld flertallets mening at blande os politisk i ledelsens arbejde med lov 409. Men når Enhedslisten bedyrer, at der skulle være en vis utryghed blandt personalet, fordi personalet ikke ved, hvad næste skoleår bringer, så må jeg afvise, at det forholder sig sådan.
Freddie Rose fra Socialdemokraterne stemte for at diskutere sagen med en lokal arbejdstidsaftale. Dermed viste det sig, at socialdemokraterne i Glostrup ikke internt er enige om, hvordan man skal forholde sig til lærernes arbejdsforhold efter sommerferien:
– Som gammel erfaren lærer og medlem af fagforeningen er der tale om hjerteblod for mit vedkommende, og jeg kan ikke medvirke til at forringe lærernes arbejdsvilkår.

HLA

1 kommentar om “Uenighed om aftale med lærerne”

  1. martin petersen siger:

    Når V kan udtale sig så skråsikkert, og så forkert, så ville det da være interessant at vide, hvorfra V henter sin viden om, at lærerne i Glostrup Skole er helt trygge ved næste skoleår. Har V været i dialog med lærerne herom? V: “Enhedslisten bedyrer, at der skulle være en vis utryghed blandt personalet, fordi personalet ikke ved, hvad næste skoleår bringer, så må jeg afvise, at det forholder sig sådan”

    Ina-Maria er tilfreds med forløbet. På Glostrup Skole har et hidtil uset antal ledere sagt op. hvordan skulle man så tale med sin leder om næste skoleår?

    V burde få sig et abonnement til virkeligheden!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top