fbpx
Stor strategi for byudvikling vedtaget
the_shard_london_n270612_n5.jpg
Flemming Ørhem fra Miljø- og Teknikudvalget nævnte bygningen ”The Shard” fra Englands hovedstad London som inspirationskilde til et nyt vartegn for Glostrup og hele Vestegnen. Foto: Pressefoto.
GLOSTRUP For at understøtte Glostrups udvikling er det nu vedtagne mål ifølge politikerne, at byen i 2020 skal have 25.000 indbyggere og 30.000 arbejdspladser. Det skal lykkes med en markant vision og måske et nyt vartegn i stedet for vandtårnet

Af en netop vedtaget strategi for udvikling af Glostrup som by fremgår det, at byens station i 2020 vil være Sjællands 5. største trafikknudepunkt. Letbanen forventes færdig på dette tidspunkt.  Og motorvejene ligger tæt på og man kan komme til Kastrup Lufthavn på 15 minutter.
I strategien, der altså nu er blevet vedtaget af et flertal i Kommunalbestyrelsen, står: ”Denne unikke position skal udnyttes til at udvikle erhvervslivet og skabe arbejdspladser og økonomi til glæde for kommunens borgere.”
Det er planen, at erhvervsudviklingen koncentreres omkring to områder, nemlig Glostrup Station og Ejby Industriområde.
Omkring stationen skal hele området ses i sammenhæng, inklusiv rangerareal, stationsforpladsen, 2G, Glostrup Shoppingcenter og eventuelt nye perroner vest for de nuværende.
”Området skal fortættes væsentligt for at give mulighed for nye arbejdspladser, nye etageboliger og nye detailhandelsmuligheder. Som et led i fortætningen tilstræbes  etablering af et markant vartegn for Glostrup,” står der i strategien.

Nyt vartegn?
Enhedslisten og SF var på juni måneds møde i Kommunalbestyrelsen ikke enig i, at man skulle tilstræbe et nyt vartegn for byen, da det ifølge partierne ikke ville gavne væksten i sig selv.
Dog blev tilstræbelsen af et nyt vartegn stemt igennem.
Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Glostrup, Flemming Ørhem, foreslog, at man med rette tænker stort og visionært – og ikke går i vejen for at opføre et byggeri inspireret af eksempelvis ”The Shard” i London.
– Vi har muligheden for et vartegn for hele Vestegnen, forbi vi bliver et naturligt centrum. Derfor bør vi også have visioner, sagde Flemming Ørhem.
Formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Piet Papageorge fra Venstre sagde:
– Vi står over for at skulle adskille os fra de andre Vestegns-kommuner. Glostrup skal på landkortet. Og i den proces skal vi integrere letbane og infrastruktur til gavn for pendlere, virksomheder og selvfølgelig Glostrups borgere. Det kræver, at vi tør være visionære, sagde Piet Papageorge

Færre små virksomheder
Ifølge strategien betyder den ønskede udvikling også, at man vil tilskynde til langsomt at nedbringe antallet af små produktionsvirksomheder i de gamle ”blandede villakvarterer”. Dette skal ske i respekt for virksomhederne
og i takt med, at de ophører.
For at sikre den højest mulige grad af fortætning ønskes i begge kerneområder virksomheder, der har mange medarbejdere per kvadratmeter. Med andre ord bør der ikke gives mulighed for lagervirksomhed, garageanlæg, asfaltfabrikker og lignende” i dette område.
Strategien indeholder herudover tanker om blandt andet it, infrastruktur og miljø.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top