fbpx
Over 300 flere skolebørn i Glostrup anno 2026
Befolkningsprognose.jpg
GLOSTRUP En ny befolkningsprognose for Glostrup giver et kig ind i krystalkuglen, når det kommer til antallet af blandt andet ældre, skolebørn og meget andet demografi

Prognosen skulle med en horisont på 13 år dækker Glostrup Kommunes behov for befolkningsstatistik til planlægning, medmindre væsentlige ændringer måtte vise sig ved opfølgningen i de kommende år.
Prognosens pålidelighed afhænger naturligvis af gyldigheden af de forudsætninger, der ligger til grund for prognoseudarbejdelsen. En række forhold vil til stadighed ændrer sig, såsom fødselshyppighed, dødelighed, til- og fraflytningsmønster, boligbyggeri og meget andet.
Kommunalbestyrelsen blev orienteret ved aprilmødet om befolkningsprognosen for Glostrup, der bland andet peger på, at der i 2026 vil være 2.979 skolebørn fra seks til 16 år i Glostrup alene. Glostrup Skole er allerede Danmarks største i 2014 med i alt 2.627 børn ifølge befolkningsprognosen. Prognosen peger også på, at behov og kapaciteten matcher hinanden. Det gælder også for ældreområdet, hvor befolkningsprognosen peger, at der i 2026 er 9.311 personer i aldersgruppe 50 til 99 år, hvor der i dag blot er 8.049. Af de ældre vil 177 have behov for en ældreegnet bolig, hvor behovet i dag kun er 162 ifølge prognosen.
Antallet af borgere med behov for plejehjemspladser og plejeboliger med udvidet plejebehov er i 2026 på 224, hvor det ifølge prognosen i dag er 207.
Folk i arbejde
De erhvervsaktive aldersgrupper 25-39 år samt 40-64 år forventes begge at stige i prognoseperioden med henholdsvis 14,7 procent og 16,9 procent.
Antallet af 25-39 årige forventes at stige fra 4.349 personer i 2014 til 5.122 personer i 2022, hvorefter antallet falder til 4.987 personer i 2026. I 2014 er der 7.233 personer i alderen 40-64 år, mens der i 2026 forventes 8.457 personer
– Vi glæder os især over udviklingen af tilflyttere bestående af borgere i den erhvervsaktive alder, siger borgmester John Engelhardt på det månedlige pressemøde med Folkebladet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top