fbpx
Lokale retningslinjer for Offentlighedsloven
GLOSTRUP Kommunalbestyrelsen i Glostrup har nu vedtaget, hvordan Offentlighedsloven skal forvaltes lokalt

Der er i Glostrup Kommune udarbejdet en vejledning, der giver oversigt over arbejdsgange, hjælp til dannelse af aktlister i kommunens dokumenthåndteringssystem og en nærmere redegørelse for reglerne. Det skal bidrage til, at lette centrenes behandling af anmodninger om aktindsigt, når eksempelvis Folkebladet vil grave i en sag og efterspørger oplysninger.
Det såkaldte ”meroffentlighedsprincip” betyder at kommunen af egen drift skal overveje, om der kan meddeles aktindsigt i forhold til sager, dokumenter og oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt.
”Vedrørende meroffentlighed er det kommunens generelle holdning, at der er størst mulig åbenhed omkring udlevering af materiale i aktindsigtssager, naturligvis indenfor lovgivningens rammer,” fremgår det af den dagsorden, der dannede grundlag for vedtagelse ved Kommunalbestyrelsen aprilmøde.
I Glostrup Kommune gælder det lovbestemte meroffentlighedsprincip ikke for kalendere.
Glostrup Kommune har på sin hjemmeside en praktisk information til borgere og andre om aktindsigt.
Glostrup Kommune opkræver betaling i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der betales ikke for de første 100 sider.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top