fbpx
Konservative peger på 28 elever i Pilehaveskolens 0.-klasser
VALLENSBÆK Der var mildest talt røre i andedammen, da Konservative ved sidste møde i Kommunalbestyrelsen pegede på, at der skal gå op til 28 elever i Pilehaveskolens børnehaveklasse. S, DF, V og SF var stærkt utilfredse

Klassedannelse på Pilehaveskolen var på tapetet ved sidste møde i Vallensbæks Kommunalbestyrelse.
Der blev det af det konservative flertal besluttet, at der efter sommerferien skal gå op til 28 elever i Pilehaveskolens nye børnehaveklasser.
– Jeg mener, vi som kommunalbestyrelse skal følge skolens ønske. Skolen får penge pr. elev, ikke pr. klasse, så det handler ikke om kommunens økonomi, siger borgmester Henrik Rasmussen (K).
–  Vi har valgt at følge skolens anbefaling om tre klasser, men selvfølgelig følger vi elevtallet løbende for at kunne justere antallet af klasser, hvis det bliver nødvendigt.
Det handler ifølge borgmesteren om at leve op til intentionerne i skolereformen.
-Den giver mulighed for holddannelser på tværs og for at årgangene kan arbejde meget mere sammen som en helhed. Klassedannelsen får dermed ikke så stor en betydning som tidligere, når der alligevel vil ske skiftende holddannelser.
Beslutningen fik megen kritik af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti.
– Der er en overhængende risiko for, at man kort inde i skoleåret kommer til at opløse klasserne igen, fordi der flytter nye elever til – og man dermed overskrider grænsen på 28 elever per klasse, siger Kenneth Kristensen Berth (DF).
– Vi skal huske på, at vi i øjeblikket også har gang i et inklusionsprojekt, som Dansk Folkeparti har været imod fra starten af, og nu kan vi stå i den situation, at der havner et barn med særlige udfordringer i en klasse med pt. 28 – måske op til 30 elever – det er bestemt ikke nogen lykkelig situation for en sådan elev – og det er nok heller ikke lykken for de resterende elever.
Også Søren Wiborg (S) var uenig i beslutningen.
– Det her er tæt på at være skandaløst, siger han.
– Socialdemokraterne har taget initiativ til både ændrings forslag og mindretalsudtalelse, og selv om den får opbakning fra syv af Kommunalbestyrelsens medlemmer så er det alligevel ærgerligt, at de konservative – som i kulturelt udvalg var enige med Socialdemokraterne i at oprette fire klasser på Pilehaveskolen – nu har ændret standpunkt og ønsker op til 28 elever i de nye 0-klasser.
De fire partier fastholder ændringsforslaget om, at de nye 0-klaaser på Pilehaveskolen skal opdeles i fire klasser så klassekvotienten bliver tættere på 20 end på de 28, som de konservative ønsker, lyder det fra Socialdemokraterne.

Mindretalsudtalelse
Her kan du læse mindretalsudtalelse fra Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og SF i Vallensbæk i sagen om klassekvotienten for 0. klasse på Pilehaveskolen.
”Partierne kan ikke støtte klassedannelse med op til 28 elever i de nye 0.-klasser. Mange nye forældre deler bekymringen for at der nu bliver eksperimenteret med deres børns skolestart. Behandlingen i skolebestyrelsen synes heller ikke at have været helt i overensstemmelse med god forvaltningsskik f.eks. har det ikke været muligt at se et referat for forhandlingen og med hvilket mandat, det enlige medlem af skolebestyrelsen, forhandlede med forvaltningen om. Det skal samtidig bemærkes, at Egholmskolen uden problemer kan køre en 4-spors skole efter samme økonomimodel, som anvendes på Pilehaveskolen.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top