fbpx
Elever skal lære kroppen at kende
BRØNDBY Pilotprojekt om kroppen har været så stor en succes, at Brøndby Kommune nu giver alle eleverne i 1. til 6. klasse en kropsuddannelse, som er udviklet af Per Kølle, der i mange år har arbejdet med børn og bevægelse

To fjerdeklasser på Brøndbyvester Skole satte sidste år særlig fokus på idræt og sundhed. Det blev så stor en succes, at projektet nu bliver bredt ud til alle elever i 1. til 6. klasse på skolerne i Brøndby.
Projektets overordnede mål var at give elever, forældre og lærere en indføring i kroppens mange muligheder og derigennem at optimere og udvikle elevernes indlæringspotentiale. En evaluering viste, at børnene i de to klasser var blevet motorisk mere sikre, og at nogle af de motorisk meget svage børn havde fået et stort løft. Hertil kom, at konditionen blev forbedret for alle børn, ligesom børnenes kropsbevidsthed blev markant forøget. Derudover blev forældrene mere beviste om fagets kvaliteter, da der også blev givet lektier for i form af diverse øvelser.

Børn bevæger sig for lidt
Kamilla Ahrensbach er Idrætskonsulent i Brøndby Kommune, og hun peger på, at motion er et vigtigt emne at sætte fokus på:
– Vi ved, at børn bevæger sig for lidt, og at hver 6. barn i alderen 7-15 år ikke dyrker idræt i fritiden og har en stillesiddende livsstil. Som billedet er nu, er skole-idrætsundervisning for mange børn, den eneste motion de får.
Hjernegødning
Ifølge Kamilla Ahrensbach er det ikke kun musklerne, der har godt af at blive bevæget, men også hjernen:
– Dansk Skoleidræt nævner, at flere undersøgelser viser en positiv sammenhæng mellem god fysisk form og indlæringsevne på grund af øget produktionen af neurotrofiner i hjernen. Neurotrofiner er et stof, som er en forudsætning for, at vi kan lære og huske. Sagt helt forenklet, så er det ikke kun musklerne, der bliver stærkere, når vi bevæger os, det gør hjernen også. Man kalder derfor også neutrofiner for hjernegødning. Fysisk aktivitet forbedrer altså den generelle indlæringsevne.

Alle kan være med
– Fra foregangsprojekterne ved vi, at de motoriske og fysiske læringsmiljøer er en afgørende forudsætning for den kropslige læring, tidssvarende undervisning og udvikling. Det gælder hele 0-18 års-området, og ikke mindst for aldersgruppen 6-13 år, den såkaldte motoriske guldalder. Men det kræver aldersrelevante redskabs- og træningsmiljøer og legepladser. De basale, videregående og specifikke kropslige færdigheder kan alle børn opnå, hvis der dagligt leges, og der er gode muligheder for kreative spring, svæv, og drejninger med mange varierede hastigheder, siger Kamilla Ahrensbach

Bred fokus
Kropsuddannelsen skal i følge Kamilla Ahrensbach styrke eleverne på bestemte områder:
– Eleverne skal blandt andet arbejde med balanceevnen, evnen til at optage, transportere og forbruge ilt (kondital), muskelstyrke og udholdenhed.

Vigtigt med forældre og teori
For at det nye projekt skal blive en succes, er det vigtigt at have fokus på forskellige emner, understreger Kamilla Ahrensbach:
– For det første er der som allerede nævnt tidligere forældresamarbejdet. Ved fællesarrangementer med forældre viser idrætslæreren, hvordan og med hvad, der arbejdes i idrætsundervisningen. Et andet vigtigt tema er teorien bag projektet. Teorien skal sikre, at eleven bliver herre i eget hus og kunne vælge det sunde liv. 
For at sikre det, bruges blandt andet sundhedsmateriale, elevmapper, personlige fotos, videoer og edb. Idrætslæreren koordinerer, hvordan teorien indgår i undervisningen, så der sikres sammenhæng mellem teori og praksis.

Den nye skolereform
Kamilla Ahrensbach er glad for, at kommunalbestyrelsen i Brøndby nu har besluttet at udbrede tilbuddet til alle elever i 1. til 6. klasse:
– I den nye skolereform, hvor der bliver lagt ekstra meget vægt på bevægelse, passer kropsuddannelsen helt perfekt ind, fordi der bliver afsat mere tid af til at udvikle elevernes kompetencer på det motoriske område.

HLA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top