fbpx
De unge får eget hus
BRØNDBY Brøndby Kommune har besluttet, at kommunens unge skal have lov til at forme Pilegården efter egne drømme og behov

Brøndbys unge skal være herre i eget hus. Fordi de alligevel bedst selv ved, hvordan livet bedst ser ud for dem. Derfor får de nu lov til at forme Pilegården efter egne ønsker og behov.
En af dem, der ser frem til det nye projekt, er Helge Skramsø, direktør for Børneforvaltning i Brøndby Kommune:
– Grundlæggende ønsker vi, at Pilegården bliver anvendt aktivt. Det er en unik bygning, som med sin placering giver nogle muligheder for brug, som vi har savnet. Huset har tidligere været ramme for ungdommen i Brøndby, og det er denne funktion, vi nu med et nyt koncept ønsker at etablere.

Flere dele
Ifølge Helge Skramsø skal der skabes gode og forskelligartede muligheder for de unge:
– Vi arbejder med et todelt koncept. Den ene del er, at der vil blive indrettet øvelokaler, som vil kunne lejes online af musikere/band, og der vil i tilknytning til et af øvelokalerne være mulighed for at leje professionelt optageudstyr. Øvelokalerne vil blive etableret på 1. sal af huset samt i den ene længe.  Anden del vil være stueetagen samt underetagen. Dette område vil skulle anvendes til unge. Vi ønsker ikke at etablere en ny kommunal ungdomsklub, men derimod at give plads til unge, som savner steder, hvor de kan være sammen på deres præmisser

Kommunen hjælper til
Selvom det er afgørende, at de unge tager ansvar i forhold til det nye projekt, mener Helge Skramsø, det er godt, at kommunen også hjælper til:
– Den kommunale involvering vil være at sikre, at der er kontaktflader mellem kommunen og husets brugere, så vi sikrer, at udnyttelsen af huset ligger inden for acceptable normer. Vi vil hjælpe til med, at der dannes en forening, som i dagligdagen kan være ansvarlig for husets brug og være kontaktled til kommunen. Vi ønsker, at huset skal være brugerstyret.

Frugtbart fællesskab
I det hele taget mener Helge Skramsø, at kommunen og de unge i fællesskab kan noget, der vil gøre Pilegården til noget særligt:
– Huset skal udgøre en ramme for selvorganisering, hvor mange interessefællesskaber kan mødes. Huset skal være et mødested, hvor kulturlivet kan finde nye udtryksformer, og hvor de unge i et friere miljø kan være med til at udvikle kulturtilbud, som i højere grad tilgodeser deres behov og interesser. Vi vil kommunalt støtte med etablering af samarbejdsfora, hvor de unge kan trække på viden og støtte fra de etablerede institutioner og foreninger i kommunen, men med udgangspunkt i deres behov. Dette er i sagens natur ikke fastlagt, da det i høj grad skal være baseret på de unges ønsker og initiativ.
Passer perfekt
Kulturminister Marianne Jelved lancerede tidligere på foråret et initiativ, der skulle øge unges adgang til kultur, og Helge Skramsø mener, at det nye Pilegården-projekt, passer perfekt ind i kulturministerens planer:
– Konceptet lægger sig i øvrigt meget op ad Kulturministeriets strategi for unges møde med kunst og kultur, som netop er blevet offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside.

Alle kan være med
Det nye projekt er netop blevet vedtaget, og da sommerferien nærmer sig, når projektet ikke at komme i gang her og nu. Men til efteråret kan alle, der har lyst, være med til at forme Pilegården:
– Vi vil i efteråret invitere alle interesserede unge til et møde, hvor vi vil fremlægge tanker og ideer om projektet, og håber naturligvis på en bred interesse fra unge fra hele Brøndby.

Fakta

Det nye projekt er i første omgang tiltænkt unge mellem 18 og 25 år. De opsøgende gademedarbejdere kan desuden foranledige at foreningsløse unge mellem 16 og 18 år bliver introduceret til Pilegården

HLA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top