fbpx
Bedstemor har fået børstet tænder
afslutning-på-Bedste-børster.jpg
Projektet Bedste skal ha` børstet tænder har været en succes på plejecentret Æblehaven. Hus 1 i afdeling 3 vandt konkurrencen i forbindelse med projektet, og det udløste en gylden tand. På billedet ses klinikassistent Amina Sander Nielsen, Tandplejer Martine Wiinholt Lie, Sosuassistent Makbule Essiz, Afdelingsleder i Æblehaven Rikke Bjørnholt Melhede og Sosuassistent Murti Singh
BRØNDBY Den 15. maj 2014 blev der holdt afslutning på projektet Bedste skal ha` børstet tænder

I Brøndby Kommune har Plejecentret Æblehaven deltaget i projektet, der er kommet i stand som et samarbejde mellem De Offentlige Tandlæger og FOA.
Personale fra Brøndby Kommunale Tandpleje. Tandplejer Martine Wiinholt Lie og klinikassistent Amina Sander Nielsen, har stået for den praktiske udførelse.

Registrering af hygiejne
Fra november måned blev alle beboernes mundhygiejne registreret, også de beboere, der har proteser. Der blev afholdt et kursus for alle ansatte på plejecentret i, hvordan de bedst kunne hjælpe de ældre med at gøre mund – og protesehygiejnen bedre. Tandplejepersonalet er igennem hele projektperioden kommet på besøg i Æblehaven en gang om måneden og har således været til rådighed med gode råd og hjælp til de beboere og personale, der havde brug for det.

Gavner almen sundhed
Når tandplejen går ind i sådan en opgave, skyldes det, at forbedret mundhygiejne har stor betydning for de ældres almene sundhed. Man ved således, at ti procent af indlæggelser på grund af lungebetændelse skyldes, at tænderne ikke er rene. Også for udviklingen af diabetes og hjertekarsygdomme er mundhygiejnen en vigtig faktor. Rene tænder og proteser har således ikke alene stor betydning for den ældres velbefindende og sundhed, men er også godt for samfundet som helhed. Der er nemlig store gevinster at hente ved en målrettet indsats for at forbedre mundhygiejnen. Man har således beregnet, at færre indlæggelser, der er begrundet i en bedre mundhygiejne, har medført en besparelse på 20 mio. kr. årligt.

Meget bedre
Projektet Bedste skal ha` børstet tænder blev afsluttet med en sidste registrering af mund- og protesehygiejne hos samtlige deltagere i Æblehaven i april måned. De indsamlede data er nu talt op, og de viser, at på hele plejecentret Æblehaven har der været en forbedring af mundhygiejnen med 35%. Protesehygiejnen er forbedret med 83%.

Tandkonkurrence
Tandplejen besluttede sig fra starten for, at der også skulle være et element af konkurrence imellem de forskellige huse i Æblehaven. Det vindende hus blev Hus nr. 1 i afdeling 3. Her var forbedringerne på 45%  mere rene tænder, mens hele 100% af proteserne var blevet rene.

Den gyldne tand
Ved en afslutningsfest den 15. maj overrakte leder i Æblehaven, Rikke Bjørnkær Melhede, Den gyldne Tand til personalet i hus nr. 1 som et symbol på, at der er ydet en meget stor indsats med at forbedre mundhygiejnen. Tandplejen skænkede som præmie en flot kurv med lidt forskellige godter – både til at spise og til at holde egne tænder rene i fremtiden. Endelig var der diplomer til både hus nr. 1 og til hele plejecentret Æblehaven.

Stolt overtandlæge
– Vi er meget glad for og stolte over, at det er lykkedes at forbedre mundhygiejnen så meget. Det skyldes uden tvivl det meget gode samarbejde, vi har haft med hele personalet på Æblehaven. Projektet har også betydet, at personalet fra tandplejen og fra plejecentret nu har lært hinanden meget bedre at kende og vi ser frem til at fortsætte dette gode samarbejde til gavn for alle beboernes sundhed, udtaler overtandlæge Kitte Nottelmann.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top