fbpx
Støjkampen fortsætter
Borgermøde1.jpg
Politikkerne fra Kommunalbestyrelsen var mødt talstærkt op til borgermødet om støjgener. Bade for at tale og lytte til de mange borgere, der også deltog i mødet. Foto: Kim Matthäi Leland/Vallensbæk kommune.
VALLENSBÆK Mandag den 5. maj var der stormøde om støjbekæmpelse i forbindelse med den nye jernbane mellem København og Ringsted. Både borgere og politikere mødte op i stor stil

Omkring 150 Vallensbækborgere og en samlet kommunalbestyrelse var mandag den 5. maj 2014 mødt op til borgermøde for at diskutere, hvilke muligheder der er for at bekæmpe støjen fra den kommende jernbane mellem København og Ringsted. Borgerne og de lokale politikere er nemlig bange for, at jernbanestøjen sammen med støjen fra de eksisterende motorveje vil betyde alvorlige gener for en stor andel af Vallensbæks borgere.
Udover at være enige om at støjen vil være generende, er borgere og politikere  ogsåenige om, at der skal handles hurtig, hvis der skal gøres noget ved sagen.
Efter mødet var borgmester Henrik Rasmussen (K) en glad mand:
– Det var rigtig godt, at så mange borgere mødte op og dermed fortalte os politikere, at det er vigtigt, vi sætter fokus på denne sag.

Sober tone
Borgernes og politikernes kamp har stået på i længere tid, og de har forsøgt sig med forskellige initiativer for at få transportministeren og de øvrige folketingspolitikere til at støjsikre den kommende jernbane. Men selvom det indtil videre ikke har ført til noget, så er borgmester Henrik Rasmussen (K) stadig positiv:
– Jamen, vi kæmper videre. Det understreger det store fremmøde også, at vi skal. Og så vil vi gøre det på en positiv måde. Vi vil fortsætte med at invitere transportministeren på besøg, ligesom vi vil invitere os selv på besøg hos ham for at fortælle om sagen.

Tænk på støjen
Borgernes og politikkernes fælles anke er, at man ikke har tænkt støjgenerne ind i det nye byggeri. Noget borgmester Henrik Rasmussen (K)er uforstående overfor:
– Det er fuldstændig uhørt, at man ikke indregner støjgenerne, når man laver så stort et projekt. Vallensbæk Kommune er i forvejen den kommune i landet, flest mennesker kører igennem for at komme til og fra arbejde, og så skal borgerne endnu engang, i form af øgede støjgener fra flere tog, betale prisen for, at andre kan komme hurtigere på arbejde. Det er uretfærdigt.
Støj dræber
Socialdemokraternes Søren Wiborg deltog også i debatten. Han pegede på, at en af grundene til, at borgerne i Vallensbæk ikke føler sig hørt, er, at andre ikke har forstået, hvor alvorligt, støjgener er:
– Undersøgelser viser, at ca. 500 mennesker om året dør på grund af støjforurening. Til sammenligning så blev 192 dræbt i trafikken i 2013. Det tal vil Rådet for Sikker Trafik halvere frem mod 2020. Det fylder også mere i folks bevidsthed, at ens kære pludselig bliver taget fra en i et meningsløst trafikuheld. Dødsfald på grund af støjforurening er noget mere diffust at forholde sig til, selv om tallet formentlig er dobbelt så højt. Prisen af at skulle leve med massiv trafikstøj er relativ høj. Det handler også om livskvalitet. Det at kunne gå eller sidde i sin have og føre en almindelig samtale bør være en del af hverdagen, selv om man bor tæt på en motorvej.

Lokal handling
Søren Wiborg (A) mener som borgmester Henrik Rasmussen (K), at folketingspolitikerne bør tage ansvar i sagen. Men han mener også, der skal tænkes i lokale forbedringer:
– Socialdemokraterne er nået til den konklusion, at vi ikke blot kan skyde tingene fra os og sige, det ikke er vores problem lokalt. Det er det, og selv om vi skal fortsætte med at presse på for at få Vejdirektoratet og Banedanmark til at øge den støjbekæmpende indsats, så er det formentlig utilstrækkeligt. Kommunen har lige lavet en 5 årig handleplan for renovering af fortovene. Socialdemokraterne foreslår noget tilsvarende til støjbekæmpelse. Vi vil til budgettet for 2015 bringe midler til en støjpulje ind i forhandlingerne. Jeg forestiller mig ikke, at kommunalbestyrelsen skal løse alle støjproblemer alene, men vi kunne måske lave en handleplan for nogle af de støjtragte, som fremgår af støjkortet her i nord. Det er stierne som tilsyneladende samler en del af støjen og bringer det ud til et større område end der, hvor voldene dække.

Manglende lokalvalgte
Kenneth Kristensen Berth (DF) var i sit indlæg ikke i tvivl om, at utilfredsheden går på tværs af normale skel:
– Det korte af det lange er imidlertid, at vi jo alle sammen har – mere eller mindre – den samme holdning til Ringstedbanen, tror jeg – nemlig at vi hellere så den hen, hvor peberet gror, og at det er aldeles uacceptabelt, at man vil hæve en bue i 12-17 meters højde henover motorvejsfletningen – med den støj som dette medfører. Det er også totalt uforståeligt, at BaneDanmark kan henvise til, at støjen fra jernbanen i gennemsnit vil overholde støjgrænsen på 64 db.
Og at det overhovedet er kommet hertil, mener Kenneth Kristensen Berth (DF) skyldes en helt bestemt ting:
–  En af årsagerne til at Vallensbæk Kommune står i den situation, vi gør nu, er, at Vestegnen mangler repræsentation på Christiansborg. De folk, der er valgt herude – Mogens Lykketoft, Sophie Hæstorp Andersen (før hun blev Regionsrådsformand) bor ikke selv på Vestegnen – og er/var i mine øjne slet ikke optaget af problemerne på Vestegnen. Vi på Vestegnen er simpelthen ikke gode nok til at stemme på folk, der bor på Vestegnen og ved, hvor skoen trykker. Se på hvordan Pia Olsen Dyhr, da hun var transportminister fik begravet Ring 5, fordi den går igennem hendes egen valgkreds
Efter mødet udsendte kommunalbestyrelsen og de berørte ejerforeninger en fælles udtalelse, hvori de skrev:
– Alle i forsamlingen var enige om at få lavet en teoretisk støjberegning. Det er sund fornuft at beregningen viser det fremtidige samlede støjbillede, dvs. støjen både fra motorvejen og den nye jernbane, og som samtidig tager højde for den ekstra godstrafik, der kommer som følge af den kommende Femern-forbindelse.

HLA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top