fbpx
Ny Kommuneplan for Vallensbæk sendt i høring
VALLENSBÆK Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har vedtaget en ny kommuneplanstrategi.Det hele menneske i fremtidens boligby. Strategien sendes ny i høring frem til den 3. august

Kommunalbestyrelserne i landets kommuner skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode fremlægge en kommuneplanstrategi. Derfor vedtog kommunalbestyrelsen i Vallensbæk på sit møde d. 30. april kommuneplanen Det hele menneske i fremtidens boligby. Efter vedtagelsen sendes strategien nu i offentlig høring.
En kommuneplanstrategi skal indeholde forskellige oplysninger om for eksempel den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen og kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen.
En af de politikere, der er glad for at sende den nye kommuneplanstrategi i høring er Kenneth Kristensen Berth (DF):
– I Dansk Folkeparti er vi for så vidt godt tilfreds med den kommuneplanstrategi, som her sendes i høring. Hvor vi var imod selve kommuneplanen bl.a. på grund af den manglende opførsel af plejeboliger i kommunen og den hoved- og meningsløse udbygning i kommunen, som ikke kan rummes inden for den nuværende institutionsmasse, så synes vi, at kommuneplanstrategien er helt anderledes perspektivrig og i øvrigt båret af sund fornuft

Folkeskolen
Den nye kommuneplanstrategi berør forskellige områder, og ikke overraskende mener Kenneth Kristensen Berth (DF), at det højaktuelle folkeskoleområde er et af de steder, den nye kommuneplanstrategi er god:
– For det første er der ambitionen om, at Vallensbæks folkeskoler skal være blandt de bedste 25 procent i landet. Det er jo en meget ambitiøs dagsorden – set i forhold til, at Vallensbæks folkeskoler i den seneste Cepos-måling, der tager højde for forældrenes sociale baggrund, ligger i den nederste fjerdedel. Så der er absolut mulighed for forbedring. I Dansk Folkepartis valgprogram fremhævede vi netop behovet for at højne det faglige niveau, og vi er glade for, at ambitionsniveauet nu er løftet væsentligt i forhold til det ambitionsniveau, der er gældende i den nuværende målsætning for kommunens børnepolitik.

Et gymnasium, tak
Kommuneplanstrategien nævner også videregående uddannelser, og selvom det er et vigtigt område, mener Kenneth Kristensen Berth (DF) ikke, der skal sættes fokus på at få videregående uddannelser til Vallensbæk. Men derimod ungdomsuddannelser:
– Med hensyn til ambitionen om videregående uddannelser i Vallensbæk, så synes jeg, det er lidt at slå større brød op, end man kan bage. Det ligger nok ikke lige for, at Ålborg Universitet laver en afdeling af universitet i Vallensbæk, som man har gjort i Sydhavnen. Jeg tror det, der menes er ungdomsuddannelse – det burde man så også have skrevet – det ville da være dejligt, hvis Vallensbæk igen kunne få et gymnasium til kommunen for som situationen er nu, har kommunen jo ikke et ungdomsuddannelsestilbud.

Stilhed
Et andet område, Kenneth Kristensen Berth (DF) mener, det er vigtigt, man bemærker i den nye kommuneplanstrategi er fokus på stilhed:
Vallensbæk er en uhyre støjplaget kommune – og man kan måske umiddelbart have svært ved at se, hvor ud over måske i strandområdet, at man kan finde et område i Vallensbæk, hvor der rent faktisk for det meste er stille. Men i Dansk Folkeparti støtter vi bestemt ambitionen om stillezoner. Vi synes dog, at vi skal se bredere på det end bare kopiere Berlins stillezonekoncept, der handler om at sænke hastigheden på indfalds-motorveje. Det bliver meget svært at få lov til at sænke hastigheden på Holbæk og Køge Bugt Motorvejen isoleret i Vallensbæk – jeg behøver vist ikke fortælle hvorfor.

Fakta
Alle kan deltage i høringen og skrive bemærkninger til det samlede forslag til Kommuneplansstrategi 2014 på hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til kommunen.
Høringsperioden løber i perioden 5. maj 2014 – 3. august 2014 og vil indeholde et dialogmøde for borgere og andre interesserede parter om kommuneplansstrategien 13. maj 2014.

HLA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top