fbpx
Mindre drikkeri i Glostrup Kommune
GLOSTRUP Antallet af borgere, der har et storforbrug af alkohol, er faldet betragteligt siden 2010

Borgere over 16 år fra Glostrup Kommune drikker ikke så meget som tidligere. Især antallet af storforbrugere er faldet siden 2010, fortæller en stor spørgeskemaundersøgelse fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden.
Ifølge undersøgelsen var der tilbage i 2010 omkring 1.800 personer fra Glostrup Kommune, der havde et alkoholforbrug, der overskred Sundhedsstyrelsens højrisiko-genstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 for mænd. Det tal var i 2013 reduceret til cirka 1.200 personer. Denne udvikling vækker glæde hos Glostrup Kommune.
– Man skal selvfølgelig tage forbehold for, at der kan være usikkerheder forbundet med spørgeskemaundersøgelser, men vi er utrolig glade for tendensen. Det er et sundhedstegn, og vi håber, at udviklingen fortsætter, fortæller Lars Thomsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

De unge drikker mest
Den befolkningsgruppe, der samlet set har det højeste alkoholforbrug i Danmark, er unge under uddannelse. Det kendetegner især de unge, at de ’rusdrikker’, det vil sige drikker mange genstande ad gangen, flere gange om ugen. Hver fjerde unge i Region Hovedstaden blandt de 16-24 årige drikker fem genstande eller mere, mindst én gang om ugen. I 2010 var det hver tredje, så der er sket en positiv udvikling i de seneste år.
I Glostrup Kommune er procentdelen af unge under uddannelse, der har et storforbrug af alkohol, mindre end gennemsnittet for hele regionen. Men der er stadig plads til forbedringer, og derfor har Glostrup Kommune indgået et samarbejde med en række kommuner på Vestegnen.
Samarbejdet er blandt andet kommet på tale, da der kun er én ungdomsuddannelse indenfor Glostrup Kommunes grænser, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Det betyder, at størstedelen af de unge drager udenfor kommunen for at tage deres uddannelse, og derfor er et fælles samarbejde kommunerne imellem en fordel.
– Vi håber med samarbejdet at kunne nå ud med budskabet til nogle unge fra vores kommune, som vi ellers ville have svært ved at få kontakt til, fortæller Lars Thomsen.
Kommunesamarbejdet ønsker sammen med ungdomsuddannelserne og uddannelsesvejledere i lokalområderne at nå de unge med fokus på blandt andet alkohol og andre rusmidler. Der har været afholdt det første møde, og der er positive tilkendegivelser fra alle parter om mulighederne for at arbejde tættere sammen til gavn for de unge, der er i gang med et uddannelsesforløb.

Risiko for helbredet
Hvis man vil holde sig på en lille risiko for at blive syg som følge af alkoholforbrug, skal mænd holde sig til højst 14 genstande om ugen og kvinder højst 7 genstande om ugen. Hvis man drikker mere, befinder man sig i højrisikogruppen – og jo mere man drikker, jo større risiko er der for varige helbredsskader. Myten, om at en lille ’en til halsen’ er godt for helbredet, gælder kun, når det drejer sig om meget små mængder, og først når man er over 40-årsalderen.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013, Region HovedstadenAlkohol og Helbred, Sundhedsstyrelsen 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top