fbpx
En samlet løsning på støjproblemerne
DEBAT Af borgmester Henrik Rasmusen til Folketingets Transportudvalg, transportminister Magnus Heunicke og Vejdirektoratet Borgerne i Vallensbæk er bekymrede over den støj, som den kommende Ringstedbane vil give oven i den støj, der allerede kommer fra de to S-togslinjer og de to motorveje, der gennemskærer kommunen. Det er veldokumenteret – bl.a. af WHO – at støj har […]

Af borgmester Henrik Rasmusen til Folketingets Transportudvalg, transportminister Magnus Heunicke og Vejdirektoratet

Borgerne i Vallensbæk er bekymrede over den støj, som den kommende Ringstedbane vil give oven i den støj, der allerede kommer fra de to S-togslinjer og de to motorveje, der gennemskærer kommunen. Det er veldokumenteret – bl.a. af WHO – at støj har negative sundhedsmæssige effekter.
Det bekymrer især, at der ikke er taget tilstrækkelig højde for støjgenerne fra Ringstedbanen. Især mener vi, at der skal medtænkes afskærmning af støjen fra jernbanebroen, der kommer til at gå henover Holbækmotorvejen og dennes afgrening til Motorring 4. Der har netop været afholdt et borgermøde om støj på initiativ af en række grundejerforeninger.
Omkring 150 bekymrede borgere var mødt op og krævede handling. Ifølge skrivebords-beregningerne holder støjen sig inden for grænseværdierne, men beregningerne tager ikke hensyn til den samlede støj fra jernbane og motorveje, og ej heller til
støjen fra den ekstra godstrafik, der vil komme som følge af Femern-forbindelsen.
Vi appellerer til, at der bliver iværksat yderligere tiltag til at dæmpe støjen fra Ringstedbanen end de, der allerede er planlagt. Det er essentielt, at støjreduktionen kommer med allerede i projekteringsfasen, og at der bliver skærmet af både ud for boligerne og i den grønne kile. Det er billigere at lave den rigtige løsning nu frem for senere. Desuden ønsker vi yderligere støjafskærmning – ikke bare langs Ringstedbanen – men også langs motorvejene. Det giver mening at lave en samlet støjafskærmning rundt om både Ringstedbanen og Holbækmotorvejen.
Endelig vil vi opfordre til, at man lader sig inspirere af andre lande, hvor bilernes hastighed nedsættes om aftenen og natten. En reduceret hastighed på fx 110 km/t til 80 km/t vil reducere støjbidraget til omgivelserne med ca. 3 dB.
Jeg vil gerne mødes med jer og fremføre synspunkter om sagen på vegne af kommunens borgere. Allerhelst vil jeg mødes her i Vallensbæk, så I selv kan se og høre de forhold, som borgerne skal leve under.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top