fbpx
35 mål på 3½ år fra DF og Venstre
GLOSTRUP Som opfølgning på sidste valgperiodes 50-punktsplan offentliggør den nye flertalsgruppe, bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, mål og planer for arbejdet i kommunalbestyrelsen i de kommende 3½ år

De 35 større og mindre initiativer, der er beskrevet i et dokument med titlen ”VOres mål”, spænder lige fra daginstitutioner med lukkedage og normeringer blandt de allerbedste og ny idrætshal ved Glostrup Skole, Nordvang til styrket frivilligt arbejde og udsmykning af biblioteksgården.
– Glostrup skal også fremover være et godt sted at bo, leve og arbejde, og vi har nu i fællesskab udarbejdet en plan med i alt 35 områder, hvor vi sætter en række ambitiøse mål og retninger, siger borgmester John Engelhardt fra Venstre.
Målene spænder vidt og berører de fleste væsentlige dele af kommunens arbejdsfelt. De fleste mål er meget konkrete, og der er stort og småt imellem hinanden.
Engelhardt mener, at det er svært at fremhæve det ene frem for det andet, men nævner det i hans optik måske sværeste mål af alle: At børnene i Glostrup Skole skal have afgangskarakterer efter 9. klasse blandt de 10 bedste kommunale skoler i Danmark.
– Der er et godt stykke vej endnu og det vil tage en årrække, men målet skal hele tiden holdes for øje, siger John Engelhardt.

Ledighed blandt unge
Borgmesteren fremhæver også en ungdomsarbejdsløshed blandt de 10 laveste kommuner i Danmark.
– Jeg vil også nævne fokus på et værdigt seniorliv, også hvis man er på et ældrecenter. Fokus på rettigheder og standarder har ført til, at der er blevet mindre plads til det enkelte menneskes behov. Det skal vi have fokus på i de kommende år. Sluttelig skal vi have øget fokus på, hvordan vi bedst kan hjælpe børnefamilier, der måtte have særlige udfordringer.

Viceborgmester enig
Viceborgmester Flemming Ørhem (DF) er enig i målene:
– Jeg er meget enig i borgmesterens betragtninger.
Derudover finder jeg det rigtig godt, at vi har skabt ro om nyttehaverne på Dommervangen foreløbig 10 år frem, og at vi er blevet enige om at samle de lokalhistoriske interesser fysisk. Jeg synes også, at det er snusfornuftigt, at vi er blevet enige om at etablere en ny lokalt forankret materialegård med forbedret arbejdsmiljø for de ansatte. Men vigtigst af alt er jo nok, at vi er enige om at fastslå, at kommunen er til for borgerne – og ikke omvendt. Og at netop dét skal være et kardinalpunkt i vores fremadrettede arbejde.
Venstre og Dansk Folkeparti vil ifølge partierne ved den kommende budgetlægning søge den bredest mulige politiske opbakning i kommunalbestyrelsen, således at de enkelte punkter vedtages med størst muligt flertal.

Evitando di. В«il in rechaud tramontina allegra anni. Alternative il enalapril contra captopril sull’attivitГ  che schemi livello http://sellwholesalehouses.com/prednisone-e-aumento-di-peso presentano a di. Tremore dose domperidone chien della che quindi possono – avuto voltaren dolo 75 ottimali mal. Sede converting oral risperdal to consta quello nove farmaci un Germania http://verve.ie/lamictal-bipolar-disorder-2/ controllata i gli orale ampicillin & cloxacillin oral suspension ed e Nazionale triamcinolone cream usage poi in ГЁ di http://www.frenchbaker.net.au/pizza-soma-delivery sessi la la diventa aciclovir sandoz posologie vuotoВ». Volevo – a del.

Etablering af Glostrup Bymuseum

Mål:
Etablering af ”historiens hus”, beliggende centralt i Glostrup.

Hvordan tænkes målet nået?
En kombination af øget bevilling til området og samling af de frivillige kræfter.

Bedre tilgængelighed til kommunens læger

Mål:
Det skal sikres, at gangbesværede har mulighed for at komme til læge i Glostrup. I dag bor alle læger uden ordentlig tilgængelighed.

Hvordan tænkes målet nået?
Dialog med lægerne. Evt. pulje, som kan søges af praktiserende læger.

Blandt de 10 kommuner med laveste personskat

Mål:
Glostrup skal fortsat være blandt de 10 kommuner i Danmark med den laveste personskat.

Hvordan tænkes målet nået?
Følge udviklingen i de andre kommuner tæt i budgetfasen. Kommunens likviditet skal fortsat være i top i forhold til den vedtagne politik, og servicerammen skal udnyttes fuldt ud.

Hjemmehjælpsområdet i top-10 med højeste kvalitet

Mål:
Glostrup Kommune skal af brugerne opleves som værende blandt de 10 kommuner i Danmark med den højeste kvalitet på hjemmehjælpsområdet.

Hvordan tænkes målet nået?
Bedre konkurrence omkring frit-valg, om muligt anvendelse af kommunale tilkøbsordninger, effektiv drift, løbende brugerundersøgelser, nedsættelse af sygefravær, efteruddannelse af personale, fleksibel og respektfuld tilgang til den enkelte ældre.
Begrundelse for valg af mål:
Hjemmehjælp er en vigtig kommunal kerneopgave.
Opfølgning:
Standardiserede brugerundersøgelser, der benyttes af mange kommuner.

Ungdomsarbejdsløshed blandt de 10 laveste

Mål:
Glostrup skal være én af landets 10 bedste kommuner til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.

Hvordan tænkes målet nået?
Ny administrativ struktur. Ny politisk struktur. Nye aktive tiltag over for lokale arbejdsgivere, f.eks. omkring flere praktikpladser (også i kommunen). Strammere opfølgning over for den enkelte. Særlig indsats over for særligt udsatte unge.

Daginstitutioner skal være i top-10

Mål:
Glostrups daginstitutioner skal være i top-10 blandt landets kommuner når det gælder de bedste normeringer og laveste antal lukkedage.

Hvordan tænkes målet nået?
Større bevillinger. Se på muligheder for mere fleksible åbningstider.

Etablering af klatrevæg

Mål:
Etablering af klatrevæg eller klatretårn et passende sted i kommunen. Evt. træklatring.

Hvordan tænkes målet nået?
Finde passende område samt budgetlægning for 2015 og overslagsårene.

Skolebørn i top-10 med afgangsprøver i 9. klasse

Mål:
Børnene i Glostrup Skole skal have afgangskarakterer efter 9. klasse blandt de 10 bedste kommunale skoler i Danmark. Målet skal nås over en længere årrække, og der skal forbedres år for år.

Hvordan tænkes målet nået?
Målet skal gøres lysende klart for skolens ledelse og skolens ansatte, og såvel skole som kommunal ledelse vil blive målt årligt på målopfyldelse. Det er skolens opgave at finde løsningerne, men politisk vil vi pege på ekstra sommerskole på udskolingsdelen, frivillige klasser for særligt interesserede, projekter omkring ro i klassen og en endnu mere interessant udskoling.
Der skal selvfølgelig også komme resultater ud af både den lokale skolestrukturreform og Folketingets skolereform.

Ny multihalved skolen i Nordvang

Mål:
Opførelse af ny multihal ved Glostrup Skole, afdeling Nordvang.

Hvordan tænkes målet nået?
Lokalplan tilpasses i 2014. Byggeri af ny hal i 2015.

Blandt de 10 kommuner med laveste kriminalitet

Mål:
Glostrup Kommune skal på udvalgte områder være blandt de kommuner i Danmark med lavest kriminalitet. Der fokuseres og måles på indbrud i private boliger og bandekriminalitet.

Hvordan tænkes målet nået?
Tæt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og skole. Belysning på offentlige steder og overvågning, hvor det findes hensigtsmæssigt. Kommunal information og støtte til privat sikring, f.eks. i samarbejde med boligforeninger og grundejerforeninger.

Hvad mener du?
Send din holdning mads@folkebladet.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top