fbpx
Sådan må du nu parkere i Glostrup
GLOSTRUP En ændring i Færdselsloven og en ny lokal bekendtgørelse får betydning for, hvordan du må parkere i Glostrup. Men den reelle forandring er svær at få øje på - med mindre du kører lastbil

Tidligere var det lovligt at standse og parkere med personbiler delvist på fortov, med mindre andet var besluttet i lokal bekendtgørelse. Med ændringen af Færdselsloven er dette ændret, så det nu indenfor tættere bebygget område ikke er lovligt at standse og parkere med personbiler delvist på fortov, med mindre dette er gjort lovligt med en lokal bekendtgørelse. Denne ændring kan virke ulogisk, men baggrunden har været at skabe mere gennemskuelige parkeringsregler.
En række kommuner havde før lovændringen lokale bekendtgørelser, som gjorde parkering delvist på fortov ulovligt, og det betød, at man kunne få en afgift, selv om man faktisk havde standset eller parkeret lovligt ifølge Færdselsloven.
– Med ændringen er det vendt om, så det ifølge Færdselsloven er ulovligt at standse eller parkere delvist på fortov. Så hvis man er i tvivl om, hvorvidt der findes en lokal bekendtgørelse, kan man altid følge Færdselsloven uden at risikere en afgift, siger Flemming Ørhem, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Glostrup Kommune.
Glostrup kommunalbestyrelse vedtog så den 9. april en lokal bekendtgørelse, som gør det lovligt at standse og parkere med personbiler – det vil sige køretøjer under 3.500 kilo tilladt totalvægt – delvist på fortovet, dog maksimalt med halvdelen af køretøjet og højst to hjul i køretøjets længderetning, hvis det ellers ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Halvdelen på fortov
Ud over denne ændring indeholder den lokale bekendtgørelse også bestemmelser om parkering af køretøjer over 3.500 kilo -lastbiler – og påhængskøretøjer.
Indholdet svarer til indholdet i en tidligere bekendtgørelse, så i praksis er der ikke ændret noget på dette område.
Køretøjer over 3.500 kilo må i Glostrup Kommune i tidsrummet 19-07 kun parkeres på steder, hvor det er tilladt med en særlig afmærkning.
Disse steder er beliggende på Tjalfesvej, Mjølnersvej, Tavleholmsvej, Ejby Industrivej og Produktionsvej. Påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kilo må parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
Totalt set betyder bekendtgørelsen i praksis, at parkeringsreglerne i Glostrup nu er som før ændringen af Færdselsloven, dog med den konkretisering, at personbiler maksimalt må holde med halvdelen af køretøjet på fortov.
– I øvrigt er vi i Miljø- og Teknikudvalget meget opmærksom på de specielle parkeringsforhold på eksempelvis Nørre Alle, Mellemtoftevej, Solvej, Glostrup Torv, Nyvej og andre steder. Dem arbejder vi naturligvis videre med, siger Flemming Ørhem.
Politisk stemt hjem
Enhedslisten mente på Kommunalbestyrelsens møde i april ifølge Robert Sørensen, at der ikke blev taget nok hensyn til fodgængerne og sundheden i byen.
– Glostrup har et slogan som hedder en sund by i bevægelse. Dette gælder åbenbart ikke bilejerne, som skal have plads til deres bil lige ude foran deres hus eller den forretning, de skal besøge.
Også SF var med til at stemme parkeringsregler igennem. Partiet mente dog, at reglerne var ”lempelige”.
– Vi skal ud og kigge på de enkelte veje, og det er helt centralt, for det er vigtigt at barnevogne, og selv tvillingevogne, kan passere inde på fortovet alle steder, sagde SF’s Mette Vennerstrøm.

Hele bekendtgørelsen kan ses på Glostrup Kommunes hjemmesiden på adressen glostrup.dk/parkering

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top