fbpx
Renoveringer mulige med frikøb af klausuler
GLOSTRUP Kommunalbestyrelsen har politisk besluttet, at Glostrup Kommune skal deltage i samarbejdet om frikøb af hjemfaldsklausuler. Det betyder, at lokal andelsboligforening får råd til renoveringer

Glostrup Andelsboligforening er omfattet af hjemfaldspligt til Københavns Kommune. Da det er et stort arbejde med at udrede hvilke muligheder, der er for frikøb, og for at sikre Glostrup Kommunes viden om og inddragelse i processen, anbefalede administrationen, at Glostrup Kommune deltager i samarbejdet. Det er nu politisk vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i marts.
Glostrup Kommune har – i modsætning til de fleste af de andre kommuner – ikke en direkte økonomisk interesse i at deltage i arbejdet med hjemfaldsklausuler, da Glostrup Kommune ikke får nogen økonomisk gevinst.
Hjemfaldsklausulerne er gamle aftaler, der fra opførelsen af afdelingerne har bestemt, at kommunen imellem 2055 og 2072 kan købe grundene tilbage til den oprindelige pris. Det vil i årtier inden betyde, at der ikke kan lånes penge til at renovere afdelingerne.
Glostrup Kommunes interesse hviler på to forhold. Dels at kommunen herved har indsigt i og medindflydelse på, hvilke vilkår der i sidste ende kommer til at gælde for Glostrup Andelsboligselskabs frikøb for hjemfaldsklausulen. Dels ved at kommunen sidder med ved bordet, når det skal drøftes, hvad kommunernes provenu fra frikøbet kan blive anvendt til.
Det blev på mødet besluttet, at Glostrup Kommune indgår i det fælles kommunale samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler. Det blev også besluttet, at udgiften til at deltage i samarbejdet finansieres af midler fra Omegnskommunernes samarbejde.
– Det er jo en mærkelig verden, hvor nuværende borgere og kommuner skal stå til regnskab for meget gamle aftaler, der godt nok løste nogle udflytningsproblemer for 50 år siden, men som nu virker som en omvendt Robin Hood, hvor nuværende fattigere borgere og kommuner skal betale uhyrlige summer til eksempelvis Københavns Kommune, der er landets absolut rigeste kommune, siger John Engelhardt (V), der er borgmester i Glostrup.

Nødvendige updates
– Lige nu er der boligselskaber, der ikke kan låne til nødvendige forbedringer fordi de skylder store summer væk. Jeg er glad for, at vi i Glostrup Kommune kan gå ind og give de fornødne garantier, som vores borgere i almene boliger kan gennemføre helt nødvendige forbedringer af deres lejligheder. Så må vi i den kommende tid forhandle med eksempelvis Københavns Kommune og prøve at finde mere permanente løsninger, så almene boligselskaber igen kan blive herre i eget hus, sagde John Engelhardt.
På Kommunalbestyrelsens møde ansøgte Glostrup Andelsboligforening afdeling 3 om godkendelse af huslejestigning på 11,5 procent samt 100 procent kommunegaranti til lån på 30.762.000 kr. til renovering af brugsvandsrør og afløbsinstallationer. Afdeling 3 er omfattet af hjemfaldspligt, derfor kræver realkreditinstituttet kommunegaranti. Dette blev vedtaget politisk, ligesom Glostrup Andelsboligforening afdeling 3 ansøgning om 100 procent kommunegaranti til lån på 5.883.000 kr. til renovering af varmecentral blev vedtaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top