fbpx
Glostrup Kommune screener for PCB
GLOSTRUP Kommunen vælger nu at undersøge sine bygninger for at sikre, at de ikke gemmer på sundhedsfarlig PCB-forurening

I perioden 1950-1977 var det ganske almindeligt, at byggematerialer som fugemasse og termovinduer indeholdt stoffet PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler). I dag ved man, at PCB kan afdampe til luften, og i for høje koncentrationer kan det være sundhedsskadeligt. Miljø- og Teknikudvalget i Glostrup Kommune har derfor igangsat en undersøgelse for at sikre, at der ikke er sundhedsfarlig PCB-forurening i kommunens bygninger fra denne periode. Udvalget forventer, at undersøgelsen vil være afsluttet i løbet af 2014.

Undersøges nu
Det bliver et eksternt firma, der skal screene de af kommunens bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. I denne sammenhæng vil daginstitutioner og skoler helt naturligt få første prioritet i den rækkefølge bygningerne bliver screenet i.
Brugerne af de bygninger, som indgår i undersøgelsen, vil blive orienteret løbende gennem lederen på stedet eller via Glostrup Ejendomme. Når resultaterne ligger klar, vil de også blive vist på kommunens hjemmeside glostrup.dk/pcb. Finder Glostrup Kommune for høje værdier af PCB på en af sine institutioner, så vil det videre forløb blive planlagt i samarbejde med institutionen.

Det ved vi om PCB
– PCB blev forbudt i Danmark i 1977
– PCB er en gruppe organiske forbindelser, der blandt andet har været brugt som blødgørere i gummiagtige fugematerialer i byggeri
– PCB kan ophobes igennem fødekæderne (fed fisk, kød, mælk og mejerprodukter)
– PCB er farligere at få i kroppen via kosten end via luften
– Den 25. maj 2011 offentliggjorde regeringen en handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. Handlingsplanen indeholder i alt 19 initiativer, der skal styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, så arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør sundhedsfare for beboere, brugere af bygninger eller bygningsarbejdere. Senest er der etableret en rådgivningsenhed i Energistyrelsen, som kan rådgive kommunerne om PCB.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top