fbpx
– Der bliver lyttet til os
GLOSTRUP En håndfuld børn i Glostrup får lov til at gå i skole, hvor de og forældrene ønsker det, selvom det først ikke så sådan ud. Det er der mange holdninger til

En far til et fem-årigt skolebarn i Glostrup fortæller til Folkebladet, at familien oprindeligt havde formuleret et ønske om at barnet skulle gå på Søndervangskolen efter sommerferien. Fik familien ikke plads til barnet på Søndervangskolen, ville det give familien en række negative konsekvenser til dagligt.
Men familien fik at vide, at barnet skulle gå på Vestervangskolen. I alt fik en håndfuld familier i Glostrup samme besked om, at deres ønske om skole ikke blev opfyldt.
– Det kom lidt som et chok for os. Vi skrev en klage, men fik afslag, fortæller faderen.
– Øv, tænkte vi, og var rigtig kede af, at der ikke blev lyttet til os. Vi så os nødsaget til at gå videre med sagen og formanden for Børne- og Skoleudvalget, Ina-Maria Nielsen.
Sagen kom derefter på et udvalgsmøde.
– Vi bliver glade, og vi har en følelse af, at der bliver lyttet til os, samt at vi bliver taget alvorligt af de kommunalpolitikere,
Ina-Maria Nielsen indstiller på mødet til, at ønskerne fra de i alt seks forældre til børnene imødekommes.

Kritik af S
Indstillingen blev vedtaget uden Socialdemokraterne, der ønskede sagen forelagt for Kommunalbestyrelsen.
– Det undrer os, at Peter Sørensen (Socialdemokratiet) stemmer imod. Set med vores øjne går der politik i den i stedet for at lytte til de fem forældre. Det må alt andet end lige handle om at imødekomme borgerne end at bruge ressourcerne på politisk snobberi, siger faderen til Folkebladet
Avisen har spurgt Peter Sørensen om en kommentar.
– Selv om Socialdemokraterne stemte nej til at imødekomme seks forældres ønske om skoleafdeling, så har vi fuld respekt for at forældrene søger det, som, de mener, er bedst for deres børn. Det er der fuld forståelse for, siger Peter Sørensen.
– Imidlertid er vi kommunalpolitikere jo valgt til også at tage hensyn til helheden, og i den forbindelse kan man jo anskue sagen på forskellig vis. Sagen er den, at da alle partier i enighed besluttede at ændre Glostrup Skole, var et af hovedformålene at sikre stabile klasser og optimere klassestørrelserne, således at det på sigt kunne være med til at frigøre økonomiske resurser, der gav os mulighed for at gøre Glostrup Skole bedre, ikke kun for få elever, men for alle. Samtidig var der i forbindelse med en ny udskoling et ønske om at skabe nogle klassesammensætninger, der gjorde, at eleverne undgik at skulle skifte klasse før man overgik til udskolingen.

Principper ændret
Peter Sørensen forklarer, at der oprindelig i politisk enighed blev vedtaget principper for klassedannelse i børnehaveklassen. Forvaltningen gjorde opmærksom på, at den omtalte håndfuld børn ikke ville kunne få sine ønsker opfyldt. Peter Sørensen fortæller, at der først var enighed i Børne- og Skoleudvalget om stadig at fastholde principperne.
– Da de fem klager så indløb og skulle behandles i Børne-Skoleudvalget her i marts måned, forelå der en indstilling fra Børne- og Skoleudvalgets formand Ina-Maria Nielsen om imødekommelse af de fem klager.  Der forelå intet om at klagerne imødekommes med baggrund i klagernes indhold, siger Peter Sørensen.
– De blev imødekommet ved at formanden foreslog en ændring af principperne for klassedannelse med tilbagevirkende kraft. Det er Socialdemokratiet uenig i, og det er vel tilladt at have en politisk holdning hertil.  Vi ved godt at de fem forældre, i situationen ikke kan bruge det til noget. Men socialdemokraterne har valgt hensynet til helheden, stabile klassedannelser, undgåelse af fremtidige klassesammenlægninger og bedre økonomi til gavn for hele skolen. Ud af 232 børn, ændrer et politisk flertal nu fem børns skolevalg, hvilket kan resultere i at et langt større antal elever på sigt risikerer at skulle skifte klasse eller lægges sammen med en anden klasse før de når 7. klasse.

Kigger på helheden
Venstre og Dansk Folkeparti tænker ifølge Børne- og Skoleudvalgets formand Ina-Maria Nielsen (V) på helheden
– Men i modsætning til Socialdemokratiet, hylder vi også ubetinget princippet om, at skolen er til for eleverne og ikke omvendt. Da det så viste sig, at de sidste fem elever alligevel sagtens kunne placeres i overensstemmelse med forældrenes ønsker, var vi da ikke i tvivl om, at sådan skulle det da være. For os kommer mennesket altså altid før systemet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top