fbpx
Boligejer får dispensation til at overskride vejbyggelinje
foto.jpg
Martin Nielson (S) tog bladet fra munden ved Kommunalbestyrelsens møde i Vallensbæk. Foto: S.
VALLENSBÆK Der var stor debat i Vallensbæks Kommunal-bestyrelse, da ejeren af Løvenborgvej 13 var på dagsordenen i en sag om overskridelse af vejbyggelinje

Der var onsdag i sidste uge tale om en genforelæggelse, da sagen omkring ejer af ejendommen Løvenborgvej 13 igen var til politisk debat.
Ejeren ønsker nemlig at opføre et nyt enfamilieshus på matriklen, der i dag er ubebygget. Problemet er bare, at det planlagte byggeri overskrider vejbyggelinjen til ”Kystvejen” med 2,1 meter.
Indstilling fra Center for Erhverv og Plan til Teknik- og Miljøudvalget og videre til Kommunalbestyrelsen var dog at meddele dispensation til overskridelse af vejbyggelinjen som ansøgt.
Dette blev politisk stemt igennem af et flertal.
– Det er en tænkt vejbyggelinje, og den bliver aldrig nogensinde aktuel. Hvorfor skulle vi derfor så holde på det? Det er en privat mand, der vil bygge et privat hus på en privat grund. Man kan ikke købe sig til en herlighedsværdi på en anden mands grund. Hvis man ikke vil have bygget på nabogrunden, så køb den. Vi kan ikke bremse udviklingen, siger Henrik Rasmussen, borgmester fra Det Konservative Folkeparti.

DF for
Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth meddelte, at partiet støttede en dispensation fra vejbyggelinjen.
– Hvis vi meddeler afslag til ejeren af Løvenborgvej 13, så er det ensbetydende med, at Vallensbæk Kommune må ekspropriere grunden. Det vil pådrage Vallensbæk-borgerne en millionudgift. Den udgift vil jeg ikke være med til at pådrage Vallensbæk-borgerne. Der er kun én grund på hvilken vi kan meddele afslag og det er vejbyggelinjen til en vej, som aldrig bliver etableret – nemlig Kystvejen.

S imod
Socialdemokraterne stemte imod dispensationen, og Martin Nelson (S) tog ordet.
– Socialdemokraterne kan under ingen omstændigheder stemme for en dispensation, der gør det muligt at bygge tættere på Ringebæk Sø. Det er et af de allermest rekreative områder i Vallensbæk Kommune som rigtig mange borgere har glæde af. Og en af de største kvaliteter ved området, er netop, at der ikke er bygget for tæt på vandet.
Socialdemokraterne har stor medfølelse for de direkte berørte borgere på Løvenborgvej, Bøgstedvej med flere. Vi føler imidlertid at opførsel af denne ene bolig vil betyde et skred i byggemulighederne i det rekreative område i Strandparken, siger Martin Nelson.
Socialdemokraterne foreslog, at sagen sendes til fornyet behandling i Teknisk Forvaltning, idet der ifølge Socialdemokraterne er fremkommet nye oplysninger i sagen.
Forslaget blev ikke efterkommet. Derfor havde Socialdemokraterne endnu et ændringsforslag om ikke at dispensere, men tilbyde ejeren at overdrage grunden via en eksproportionsforretning til Vallensbæk kommune og gøre jordarealet til en del af det rekreative område i Køge Bugt Strandpark.
Dette blev også nedstemt, og Socialdemokraternes mindretalsudtalelse var derfor:
”Socialdemokraterne finder det helt uantageligt at der gives tilladelse til nybyggeri cirka 60 meter fra Ringebæk Sø. Grunden bør indgå i det rekreative område Køge Bugt Strandpark. Sagen viser endnu engang, at de konservative ikke kan administrere en byggemulighed ansvarligt.”
Dispensationen er helt grotesk, mener Niels Jørgensen fra Venstre.
– Jeg anser det for at have givet helt urimelig positiv særbehandling til ejeren på bekostning af naboer, befolkningen som sådan, og helt uden hold i påstand om at kommunen ellers ville være pligtig til at ekspropriere og betale erstatning. Magen til nonsens er vist ikke hørt tidligere i kommunalbestyrelsessalen, sagde Niels Jørgensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top