fbpx
Bedre grøn vedligeholdelse i Vallensbæk
DEBAT Af Katja Lindblad, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har en lang og meget forankret tradition for kvalitet i byrummet. Dette er bl.a. kommet til udtryk i stor variation i de grønne udtryk, både i det fri og rundt om vores bygninger og anlæg. Men anlæg skal plejes, og dette er […]

Af Katja Lindblad, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune har en lang og meget forankret tradition for kvalitet i byrummet. Dette er bl.a. kommet til udtryk i stor variation i de grønne udtryk, både i det fri og rundt om vores bygninger og anlæg.
Men anlæg skal plejes, og dette er meget ressourcekrævende på grund af den store kompleksitet i vores grønne områder og træbeplantning. Dette sammenholdt med væsentlige sygdoms- og ældningstegn i vores træer og buske har nødvendiggjort en gennemgående renovering af rigtig mange beplantninger i kommunen. Der er også behov for en omlægning mod væsentligt mere driftssikre og rationelle plejeteknikker.
Planlægningen af disse renoveringsarbejder har i høj grad inddraget borgerne, og bland andet de nævnte stikveje på Horsbred renoveres og genplantes i tæt samarbejde med Husejerforeningen Horsbred. Her var man også glad for træerne, men generne, dels ved nedfaldsfrugt, og ikke mindst meget omfangsrige trækroner langt ud over fortov og cykelsti, var langt større. Træplejemæssigt kan vi konstatere udbredte skader, blandt andet på grund af for sen og voldsom beskæring. Her har vi nu i fællesskab besluttet at genplante langt mere hensigtsmæssigt for vedligeholdelsen samtidig med at vi får smukke træer, planter og buske.
Nedfaldsfrugt er det ressourcemæssigt ikke forsvarligt at bevare, så medarbejderne over en periode på 6-10 uger på daglig basis skal ud og samle op. Vi vil hellere bruge ressourcerne på at gøre kommunen pænere. Derfor genplanter vi arealerne med blandt andet tjørn og røn, således at det æstetiske udtryk gennem blomstring, frugtsætning og løvfald bevares. Vi arbejder for at forene et grønt bybillede med optimering af ressourcerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top