fbpx
Uforståelig dispensation til byggeri i Vallensbæk
DEBAT Af bestyrelsen i Grundejer-foreningen Marinaparken, Vallensbæk Strand På Teknik- og Miljøudvalgets møde i Vallensbæk havde administrationen indstillet at der gives dispensation til byggeri ganske tæt ved Strandparken. Som naboer til det ønskede byggeri stiller vi os uforstående overfor indstillingen om en byggetilladelse, som er i modstrid med kommuneplaner, og som vil være til gene for […]

Af bestyrelsen i Grundejer-foreningen Marinaparken, Vallensbæk Strand

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i Vallensbæk havde administrationen indstillet at der gives dispensation til byggeri ganske tæt ved Strandparken. Som naboer til det ønskede byggeri stiller vi os uforstående overfor indstillingen om en byggetilladelse, som er i modstrid med kommuneplaner, og som vil være til gene for en række af beboerne på Bøgstedvej. Dispensationsansøgningen skal behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 26. marts. Vi opfordrer til at dispensationen afslås.
Det ønskede byggeri bliver placeret mindre end 60 meter fra bredden af Ringebæk Sø og grunden skal hæves en lille meter over de omgivende grunde.
Hævningen af grunden sammenholdt med at det ubebyggede areal skal bebygges betyder alt andet lige, at oversvømmelsesrisikoen øges på de omgivende arealer. I forvejen er der ved kraftige regnskyl  tendenser til at regnvandet samler sig i vores haver.  Særlig grelt var situationen i juli 2011. Da steg vandstanden i Ringebæk Sø så meget, at stien som løber langs vandet, var oversvømmet i mere end et døgn.
På den baggrund er det uforståeligt at man vil give dispensation til byggeriet. Det er også i modstrid med kommuneplaner, som fastslår at ”… byggegrund skal opfyldes til niveau på mindst 2 meter over havoverfladen. Dette skal også ske på havearealet mindst 3 meter fra bygningernes facader”.
Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at afvise dispensationsansøgningen, først og fremmest fordi det vil forøge oversvømmelsesrisikoen hos os, men også fordi det er i modstrid med de kommunale planer.

Svar:
Grundejer skal have lov til at bygge sit hus

Af Katja Lindblad, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Der har været læserbreve om en dispensation til et byggeri på Løvenborgvej i Vallensbæk Strand. Frygten er, at det skulle blive et klimaproblem, der skulle kunne medføre oversvømmelser for naboer, og det fremføres også, at bebyggelsen skulle komme til at ligge tættere på Ringebæk Sø, end hvad der tidligere er givet tilladelse til.
For det første er frygten for at dette skulle medføre klimaproblemer ubegrundet. Dispensationen betyder kun, at der kan bygges 2,1 meter nærmere kysten end ellers lovligt efter gældende lokalplan. Uanset hvor på grunden der bygges, kræver gældende lokalplan, at terrænet rundt om nye boliger skal hæves til samme højde som vejmidten. Dette er et krav i lokalplanen, der skal sikre, at store regnskyl løber på vejene og ikke gennem stuerne. Lokalplanen er fra 1975 og gjaldt allerede, da rækkehusbebyggelsen i Marinaparken, Bøgstedvej 2-28 blev opført i slutningen at 70’erne. Så her ligger stuerne allerede en meter højere end den omtalte byggegrund.
Ejeren af grunden har efter gældende lokalplan lov til at bygge et hus på sin grund, også selvom den har stået ubebygget i gennem flere år. Selvfølgelig skal vi have respekt for de gener, nybyggeri får for naboer, men dispensationen har intet med opfyldning på grunden at gøre, men handler kun om, at en vejbyggelinje overskrides med 2,1 m. En byggelinje til en planlagt vej langs kysten der aldrig er anlagt, og som kommunen ikke længere ønsker, netop for at sikre det naturskønne området langs kysten. For god ordens skyld hører det med til historien, at nybyggeriet kommer til at ligge 1,5 meter længere væk end flugtlinjen mellem nærmeste byggeri.
For det andet kommer den ansøgte bebyggelse til at ligge bag grænsen for den allerede eksisterende bebyggelse langs kysten. Der er altså ikke nogen rimelig grund til, at ejeren ikke skulle kunne få lov at bygge på sin grund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top