fbpx
Træerne er væk – forklaring mangler
DEBAT Af Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlem, Nørrebred 3, 2625 Vallensbæk Jeg er fuldstændig enig med Peter Schröder, der skriver i Folkebladet den 12. Marts om de fældede træer på Horsbred – også på Nørrebred er der blevet væltet træer. Det er ikke noget, vi i Dansk Folkeparti har hørt om, før det var […]

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlem, Nørrebred 3, 2625 Vallensbæk

Jeg er fuldstændig enig med Peter Schröder, der skriver i Folkebladet den 12. Marts om de fældede træer på Horsbred – også på Nørrebred er der blevet væltet træer. Det er ikke noget, vi i Dansk Folkeparti har hørt om, før det var sket – og det første jeg gjorde var således at rette henvendelse til borgmester Henrik Rasmussen for at få en forklaring! Jeg mangler stadig et svar på, hvad i alverden der dog har foranlediget, at nogen har fået den skøre idé at fælde træerne langs vejene i nord.

Det er meget svært at forstå, hvorfor kommunen på den ene side prioriterer at sætte træer op langs Vallensbæk Torvevej – et projekt, som man ikke har haft meget held med – og som der vist er brugt betragtelige ressourcer på at få til at fungere, mens man samtidig fælde træer langs Nørrebred og Horsbred.
Træerne og beplantningen i øvrigt var med til at skabe hygge i området. Nu fremtræder vejene underligt bare – og de store jordhuller pynter ikke ligefrem.
Det ville have været rart, hvis borgerne i nord havde fået en chance for at blive hørt, inden man lavede dette overgreb mod vores lokalmiljø.

Svar:
Der er en mening med træfældningerne

Af Katja Lindblad, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Flere borgere har været kede af, at vi fælder træer i Vallensbæk Nordmark. Det ser voldsomt ud, men der er en mening med fældningerne, og der bliver plantet nye træer.
Vi er i gang med at forbedre og modernisere vejbeplantningen i Vallensbæk Nordmark.
En stor del af træerne på Horsbred, Nørrebred og Syvhøjvænge er syge og vantrives – og er derfor nødt til at blive fældet. De resterende træer, paradisæbletræerne, har det fint nok, men nedfaldsfrugten fra disse træer giver forskellige problemer. Dels tiltrækker frugterne rotter, og dels stopper de vejbrøndene til og er til gene for fodgængere og cyklister.
På selve stamvejene Horsbred, Nørrebred og Syvhøjvænge er bedene fyldt med ukrudt og selvsåede træer og bliver derfor ryddet. I stedet sår vi græs og planter træer, og der bliver væsentligt flere træer end dem, vi fælder. På hver vej planter vi over 30 nye træer, som fra starten af er 3-3,5 meters høje. De nye træer plantes i det sene efterår 2014 af hensyn til vækstsæsonen.
På sidevejene til de tre stamveje har bedene det bedre, men de steder, hvor der er træer, er der samme problemer som nævnt ovenfor – nedfaldsfrugt og sygdom. Nogle steder generer buskene udsynet, hvilket er et problem i forhold til trafiksikkerheden. Det bliver nu bragt i orden. Andre steder beholder og genplanter vi nogle af buskene.
Slutresultatet bliver en flot og æstetisk sammenhængende løsning.
Vi beklager, hvis vi ikke har fortalt tydeligt nok om arbejdet. Planerne har været kommunikeret ud til grundejerforeningerne i efteråret og senest på kommunens hjemmeside, men vi tager kritikken til os og vil være opmærksomme på at informere mere målrettet i de områder, hvor vi konkret har arbejder i gang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top