fbpx
Politikere eftergiver gæld på 1,5 mio. kr.
VALLENSBÆK' Ledelsen på institutionerne Nøddeboparken og Mejsebo har været så skidt, at der har været brugt 1,5 millioner kroner på vikardækning. Gælden eftergives nu af Kommunalbestyrelsen

Borgmester Henrik Rasmussen (K) forklarer, at to daginstitutioner nu får eftergivet deres gæld på i alt 1,5 millioner kroner.
– At vi eftergiver gælden på Mejsebo og Nøddegaard skyldes, at problemet har været ledelsens dårlige håndtering af økonomistyring og medarbejderpleje. Pengene er gået til vikarer. Altså damage control, forklarer Henrik Rasmussen.
– Vi har ikke kunne levere de ydelser, vi har ønsket til børnene. Det er forfærdeligt.
De andre institutioner, vi har, som kører med underskud, har brugt dem på legepladser og sprogstimulering eksempelvis, og derfor kan deres økonomi forsvares.
Hvorfor har I ikke opdaget dette noget før – har I ikke et ansvar politisk?
– Vi har altid et ansvar. Og derfor gør vi også det, vi gør. Vi har et ansvar over for børnene. Systemet er jo også sådan, at man ikke bare skal begå én fejl, og så ryger man ud. Vi har ikke givet for lang snor, svarer borgmesteren.
Tilgiver I bare gæld uden videre?
– Vi tilgiver ingen budgetoverskridelser, men der kan være undtagelser, fordi konsekvenserne kan være for store.

S undrer sig
Socialdemokraternes gruppeformand Søren Wiborg sagde til Kommunalbestyrelsens møde:
– Det kan undre, at vi tilbagevendende skal se disse sager. Noget kunne tyde på, at behovet for efteruddannelse i økonomistyring er påtrængende blandt kommunens ledere. Det handler ikke så meget om de ret betydelige beløb, der nu skal overføres fra et budgetår til et andet. Det handler mere om de relativt mange handleplaner, der skal laves, fordi lederne ikke kan håndtere kravet om af holde sig inden for rammen af plus minus fem procent, siger Wiborg.
– Socialdemokraterne har vanskeligt ved at se, at der skulle være forskel i årsagen til det store merforbrug. Det samme gør sig gældende for Amalieparken, som så ikke er omfattet af borgmesterens forslag om friholdelse for tilbagebetaling. Socialdemokraterne finder, at det er urimelig forskelsbehandling, men vi vælger vores kampe med omhu, og kan konstatere at sagen er tabt på forhånd, så vi følger borgmesterens indstilling.

DF: Uacceptabelt.
Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti sagde:
– Det er uacceptabelt at økonomien i tre af vore daginstitutioner nu igen løber løbsk. Mejsebo og Nøddeboparken har oparbejdet et underskud på 1½ millioner kroner. Det er desværre resultatet, når man har decentral økonomistyring og ikke har kompetente folk til økonomistyring på den enkelte institution. Jeg kan så forstå, at en leder er blevet afskediget som følge heraf – og vi nu eftergiver de 1½ millioner kroner – men man kunne jo have sparet Vallensbæks skatteborgere for den ekstraregning, hvis Rådhuset holdt lidt nærmere øje med, hvad der foregår på de enkelte institutioner, sagde Berth.
Niels Jørgensen fra Venstre siger:
– Det undrer mig, at der ikke i tide er fokus herpå fra forvaltningen på rådhuset, samt egentlig også fra forældrebestyrelserne. – Det er klart med Venstres øjne, at der må en tættere rapportering med løbende opfølgning, men det undrer mig nu, hvis dette ikke allerede er etableret. – Så der er jo flere steder i systemet, der er sket svigt, og bliver det ved med at fortsætte, skal det selvfølgelig have konsekvenser, så der kan rettes op herpå.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top