fbpx
Læser: Lejerbo snyder lejere i Brøndby Strand
DEBAT Af Kim Paulsen, tidligere lejer i Dyringparken 104, 3 th., Brøndby Strand Jeg vil gerne advare lejerne i Brøndby Strand mod Lejerbos afdeling i Brøndby Strand (mod boligafdelingen 608 Dyringparken, red.). Afdelingen kører med dårlig økonomi, høje huslejer og et meget anstrengt beboer-demokrati. Sidste forår gik hele afdelings-bestyrelsen i utide. Huslejen løber fra lønnen for […]

Af Kim Paulsen, tidligere lejer i Dyringparken 104, 3 th., Brøndby Strand

Jeg vil gerne advare lejerne i Brøndby Strand mod Lejerbos afdeling i Brøndby Strand (mod boligafdelingen 608 Dyringparken, red.).
Afdelingen kører med dårlig økonomi, høje huslejer og et meget anstrengt beboer-demokrati. Sidste forår gik hele afdelings-bestyrelsen i utide.
Huslejen løber fra lønnen for almindelige danskere.
Huslejen er steget 20 procent hurtigere end lønnen på blot 25 måneder. Gabet bare vokser.
For at føje spot til skade mistede vi næsten hele vores indskud.
Lejerbo mener de kan tage ”faste priser” på malerarbejde uanset lejlighedens stand ved fraflytning. Vi kom på den måde til at betale en urimelig overpris helt uden sammenhæng med det arbejde, som faktisk blev udført.
Desuden påstår Lejerbo – via en funktionærs magtmisbrug – at vi havde misligholdt én dør og 40 år gamle plastpaneller, men frafaldt dog en låge til et køleskab, der alligevel skulle udskiftes på grund af alder.
Lejerbo skelner ikke mellem ”almindeligt slid og vedligeholdelse” og ”misligholdelse” når det gælder om at snyde lejere, der fraflytter. Det er ulovligt. Og lejlighederne, der kaldes ”genbrugs-lejligheder”, har så mange fejl og mangler ved indflytning, at det er helt vilkårligt, hvad Lejerbo kommer frem til at du skal betale for af ”mislig-holdelse”, selv om du intet har misligholdt.
Lejerbo Brøndby Strand burde være et non-profit selskab til glæde for lejerne, men er i dag drevet af en pamperkultur uden retssikkerhed for lejere.

Svar:
Demokratisk vedtaget beslutning

Af OB-formand i Brøndby Boligselskab, Michael Buch Barnes

Kim Paulsen fremfører i et læserbrev i denne udgave af Folkebladet en række kritikpunkter mod boligafdelingen 608 Dyringparken i Brøndby Strand. Kritikpunkter, der nærmer sig beskyldninger. Den konkrete fraflytningssag kan jeg ikke gå ind i her i avisen, men vil henvise Kim Paulsen til muligheden for at klage hos Beboerklagenævnet. Den mulighed sikrer netop beboerens retssikkerhed, som Kim Paulsen efterspørger.
Jeg vil dog meget gerne kommentere på de mere generelle aspekter i læserbrevet. En huslejestigning i almene boliger skal altid vedtages af beboerne på et afdelingsmøde. Det er altså en demokratisk vedtaget beslutning.
Samtidig vil jeg også understrege, at huslejen i almene boliger er fastsat efter balancelejeprincippet, jf. lov om leje af almene boliger. Princippet betyder, at huslejen skal kunne dække de udgifter, der er i en boligafdeling. Huslejen kan eksempelvis stige på grund af hensættelser eller pålagte udgifter.  Stiger huslejen på grund af forbedringer, skal den godkendes af kommunen, hvis den er højere end 5 procent.
Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal som udgangspunkt godkendes af kommunalbestyrelsen. Overstiger huslejestigningen inden for et regnskabsår ikke 5 procent af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. lov om leje af almene boliger paragraf 10, stykke 3.
I læserbrevet nævner Kim Paulsen et anstrengt beboerdemokrati. Beboerdemokratiet består af de beboere, som der er valgt ind i bestyrelsen af afdelingens beboere. I Dyringparken blevet der ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. februar 2013 valgt en helt ny bestyrelse. Denne bestyrelse blev genvalgt på det ordinære afdelingsmøde 22. april 2013.
Bestyrelsesmedlemmerne i de almene boligafdelinger er beboere, der gør et stort stykke frivilligt arbejde for at gøre boligområdet til et godt sted at bo. Det fortjener de respekt for.

1 kommentar om “Læser: Lejerbo snyder lejere i Brøndby Strand”

  1. jan s siger:

    Ja hvad kan man sige, Der er jo noget om snakken vi betaler mere og mere og hvad for vi for pengene ikke en skid. det er den ringeste afdeling jeg nogensinde har boet i og den grimmeste. vores gård arealer ligner lort. der er for få p pladser til beboerne. vi har nogle af de højeste huslejer her i afdelingen ift de andre afd i området.. Glæder til en dag få råd til at flytte fra dette sted.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top