fbpx
Inklusion taler man om på privatskoler
BRØNDBY På privatskoler er inklusion et væsentligt tema, eksempelvis på privatskolen på Park Allé. Læs her, hvad den nye skole af den private slags i Brøndby tænker om inklusionsområdet

Der skal være plads til flere elever med særlige behov i folkeskolens klasser. Det har været et stort tema de seneste måneder. Samtidig har erfaringer fra eksempelvis Vordingborg Kommune vist, at det kan være svært at arbejde med inklusion, både for lærerne, eleverne og forældrene.
Men måske kan privatskolerne med deres mulighed for at have særlige kendetegn bidrage med noget positivt i forhold til det vanskelige tema. Det håber folkene bag den nye Privatskolen på Park Alle, der allerede nu har indskrevet 200 elever til det nye skoleår, i hvert fald.
– For Park Allé Privatskole er inklusion en tænkning, en iboende forståelse for menneskers indbyrdes relationelle forhold, som til enhver tid rummer udfordringer, men derfor også fordrer et åbent møde med den anden. Derfor er inklusion et mindset, en tilgang til mødet med livets facetter, som kan læres, trænes og dannes gennem bevidste lærings -og træningsforløb for såvel krop som sind, fortæller Walther Kjøng, der er talsmand for den nye privatskole.
– Disse forløb vil ligge som tydeligt definerede spor i vores læringsplaner. Denne pædagogiske tilgang gør, at vi kan rumme uden at tabe/ekskludere nogen.

Det asiatiske islæt
Park Alle Privatskole henter sine værdier i asiatisk tænkning. Men satser på at værdierne kan omsættes til konkrete ting i den danske skolehverdag, der møder den nye skole og de kommende elever efter sommerferien:
– Konkret trænes eleverne gennem hele skoleforløbet i relationskompetencer, der grundlæggende går ud på at lære sig selv at kende og lære at anerkende andres forskellighed, for på den måde at blive i stand til at agere hensigtsmæssigt i et fællesskab, fortæller Walther Kjøng.

Både elever og voksne har ansvar
For at integrationen skal blive en succes på Privatskolen på Park Allé er det afgørende, at alle tager ansvar ifølge Walther Kjøng:
Et vigtigt element er, at der handles øjeblikkeligt både på optræk til eller allerede opståede konflikter med udgangspunkt i årsagen til situationen og med en umiddelbar dialog om, hvordan man fremadrettet kan undgå lignende sammenstød, fortæller Walther Kjøng og fortsætter:
– En anden vigtig faktor er kontinuerlig træning i og at give eleverne værktøjer til en ikke-mobbende adfærd. På vores skole er der nultolerance over for mobning, hvilket betyder en hurtig indsats og afdækning af årsagerne til, at en elev mobber eller bliver mobbet. Det kræver tydelige og engagerede voksne men også en generel holdning i elevgruppen om ikke stiltiende at acceptere, at andre mobbes, og at turde påtale dårlig adfærd på en ordentlig måde.

Der er en øvre grænse
Privatskolen på Park Alle har oplevet stor tilslutning til det nye skoleprojekt. Men alligevel har folkene bag besluttet sig for, at skolen ikke skal være for stor. Der skal nemlig ikke være for langt mellem eleverne, lærerne og forældrene:
Forudsætningerne for, at arbejdet med inklusion kan lykkes, er, udover et tæt samarbejde med forældrene, at rammerne ikke bliver for store. Den socialiserende indsats kræver mange ressourcer både menneskeligt og økonomisk og forudsætter, at skolen ikke er større, end at alle har et godt kendskab til hinanden, fortæller Walther Kjøng.
Park Allé Privatskole åbner efter sommerferien.
Der er nu indskrevet 200 elever fra 0. til 8. klassetrin.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top