fbpx
Her er Glostrups nye skoledag efter reform
GLOSTRUP Læringsblokke af forskellig længde og fokuspersoner bliver hjørnestenene i organiseringen af den skoledag, eleverne på Glostrup Skole møder efter sommerferien

Kommunalbestyrelsen vedtog 12. marts rammerne om den nye skoledag på Glostrup Skole.
– Jeg er meget tilfreds med, at vi er nået så langt med folkeskolereformen i Glostrup Kommune. Rammerne for skoledagen skaber, sammen med kommunens skolepolitik ”Det gode skoleliv”, et rigtig godt afsæt for folkeskolereformen i Glostrup, siger Glostrups borgmester John Engelhardt (V). Med reformen flyttes fokus fra, hvad skolen gør, til hvad der kommer ud af det, skolen gør. Det betyder, at skoledagen skal tilrettelægges, så eleverne bliver mest muligt aktive, når de tilegner sig det faglige stof. I beslutningen om rammerne om den nye skoledag har kommunalbestyrelsen lagt vægt på, at alle børn udfordres både som enkeltperson, men også i det fællesskab, som eleven indgår i. Desuden er kompetente voksne, løbende feedback, bevægelse og it vigtige parametre.

Læringsblok og fokus
– Vi har besluttet, at elevernes dagligdag i fremtiden organiseres i et antal læringsblokke, som både varierer i tid og længde. Når eleven har en læringsblok, skal det selvfølgelig være tydeligt for eleven, hvilke fag der indgår i læringsblokken, og der skal være en sammenhæng i de ting, der sker i læringsblokken, siger Ina-Maria Nielsen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget
Læringsblokkene erstatter det traditionelle skema, men det vil stadig være gennemskueligt for alle, hvad der sker i løbet af dagen. Læringsblokkenes længde er som udgangspunkt ens på undervisningsstedet. Pausetiden lægges ind i læringsblokken og kan variere fra klasse til klasse. Dog vil eleverne have frokostpause på samme tidspunkt på undervisningsstedet.
Der vil blive tilknyttet en række fokuspersoner til hver klasse. Hver fokusperson har et særligt ansvar for et antal elever og for samarbejdet med deres forældre. Fokuspersonen skal følge op på elevens faglige og sociale mål og elevens trivsel. Ideen om fokuspersonen kendes fra den nye udskoling på Glostrup Skole, der nu kører på andet år.
– Feedback og trivsel for børn og unge er en grundlæggende forudsætning for læring og udvikling af færdigheder og kundskaber. Vi bevarer dog fortsat den traditionelle klasselærer. Hans eller hendes opgave vil være at binde klassen sammen i fællesskabet, siger Ina-Maria Nielsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top