fbpx
Engelhardt ej bekymret som HK for Udbetaling Danmark
GLOSTRUP John Engelhardt er som borgmester i Glostrup ganske afklaret med, at en centralisering af opgaveløsningen er meningsfuld i Danmark. Sådan lyder svaret til HK Kommunal.

I dag er det din kommune, der tager sig af borgerne, når det gælder kontanthjælp, sygedagpenge, kontrol af socialt snyd, økonomisk friplads, beboerindskudslån og en lang række andre ydelser. Måske er det slut næste år. Sådan lyder det i et brev fra HK Kommunal til politikerne i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk.
– Digitaliseringsstyrelsen er netop nu i gang med en undersøgelse med henblik på at centralisere og flytte disse og flere andre områder til Udbetaling Danmark. Som HK’ere er vi bekymrede over denne udvikling, lyder det fra HK Kommunal, der remser sine bekymringer op.
”Vi frygter for borgernes retssikkerhed. Mange får svært ved at overskue det offentlige system, og hvad de har ret til. Borgerne mister kommunen som én indgang til det offentlige. Den helhedsorienterede sagsbehandling afskaffes reelt, når borgerne skal henvende sig til flere forskellige instanser.”
Beskeden fra HK Kommunal lyder derfor:
– Vi opfordrer den nye kommunalbestyrelse til som noget af det første at drøfte denne sag og til at høre nærmere hos de ansatte i borgerservice, ydelse og i kontrolenheden om deres oplevelser, så vi kan få en grundig evaluering, før beslutningen om nye tiltag sættes i værk.

Naturlig henvendelse
Borgmester i Glostrup, John Engelhardt (V) finder HK’s henvendelse naturlig.

– Bag HKs offensiv og den store samfundsbekymring ligger selvfølgelig fagforeningens helt naturlige interesse i at varetage sine medlemmers interesse i at der er flest mulige administrative HK stillinger. Det er helt fair! Staten og kommunerne har en modsat interesse, nemlig i tider med lav vækst og stagnerende samfundsøkonomi at effektivisere den offentlige sektor, specielt på det administrative område. Den offentlige sektor skal gå længere på literen, siger Engelhardt.
– Det forekommer mig helt naturligt, at vi i et lille land som Danmark centraliserer eksempelvis udbetaling af ensartede offentlige ydelser som eksempelvis folkepension. Erfaringerne viser, at såfremt kommunerne ikke selv er hurtige nok til at effektivisere så vil staten gøre det på kommunernes vegne. Det er ikke altid den bedste løsning, men det lægger et kærligt pres på kommunerne. Opgaven er at sikre, at det er de rigtige løsninger, der findes, og at kommunerne fortsat har en mulighed for at hjælpe borgerne, hvor det er nødvendigt. Her tænker jeg specielt på mulighederne for at hjælpe borgere med komplekse problemstillinger.

KL’s opgave
Det er Kommunernes Landsforening, KL, der varetager kommunernes interesse i sådanne sager.
– Det giver simpelthen ikke mening at 98 kommuner hver for sig begynder at rode med det her. Derfor kan det alligevel sagtens være sådan, at hver enkelt kommune finder egne løsninger i den sidste ende. I Glostrup valgte vi eksempelvis politisk ikke fuldt ud at spare det beløb, vi fik mindre i bloktilskud som følge af tilblivelsen af Udbetaling Danmark med den begrundelse, at vi ønskede at give vores borgere en bedre service, siger John Engelhardt i Glostrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top