fbpx
Det nye indgangsparti på rådhuset
DEBAT Af Jette Jensen, medlem af Handicaprådet, formand for DH Glostrup Efter at have læst i folkebladet i de sidste to uger, om det nye indgangsparti på rådhuset. Bliver jeg som medlem af handicaprådet nød til at orientere om, at allerede i april 2013 behandlede handicaprådet spørgsmålet om det nye indgangsparti, hvor vi gav udtryk for […]

Af Jette Jensen, medlem af Handicaprådet, formand for DH Glostrup

Efter at have læst i folkebladet i de sidste to uger, om det nye indgangsparti på rådhuset. Bliver jeg som medlem af handicaprådet nød til at orientere om, at allerede i april 2013 behandlede handicaprådet spørgsmålet om det nye indgangsparti, hvor vi gav udtryk for at vi var meget utilfreds med hele sagsbehandlingen. Vi synes ikke, det var den bedste løsning der var fremkommet fra teknisk forvaltning. Derfor anbefalet vi at der skulle tilknyttes en tilgængelighedskonsulent, og at vi fik en person med i den følge gruppe der skulle følge projektet, og at vi skulle have fremsendt tegninger med mål.
Vi fik en person med i følgegruppen, (mig Jette Jensen). Da vi tre fra Dansk handicaporganiationer (DH) bad om tegninger på indgangspartiet en gang til, fik vi kun til sendt tegninger men der manglede mål, da vi gjorde opmærksom på at vi ville have med mål, fik vi den besked at det ikke kunne lade sig gøre, da beslutningen var taget om hvordan indgangspartiet skulle være.
Handicaprådet har kun høringsret og har ingen beslutningsret, det er de betingelser vi har at arbejde med, vi vil forsat kæmpe for at vore politikere begynder at bruge handicaprådet mere, når der skal tages beslutninger der handler om handicappet. Som det foregår nu, er det sådan at nogle udvalg i sidste øjeblik og nogle gange for sent, kommer i tanke om at der er et handicapråd der også skal høres.

Svar: Høj prioritet

Af Morten Winge, kommunaldirektør i Glostrup Kommune

Tilgængelighed til rådhuset efter ombygningen har meget høj prioritet for kommunen. I projekteringen af indgangspartiet har der været tilknyttet tilgængelighedskonsulent, men vi har alligevel konstateret en del indvendinger imod konstruktionen af rampe- og trappeparti efter byggeriets færdiggørelse, og vi har derfor valgt at indkalde en alternativ ekspertise til at gennemgå adgangsforholdene i det færdige byggeri. Der er arrangeret en besigtigelse med inddragelse af en tilgængelighedsekspert fra Statens Byggeforskningsinstitut onsdag den 26 marts. Med til denne besigtigelse har vi også inviteret handicaprådets repræsentant, og når adgangsforholdene er blevet gennemgået, vil vi se på, om der er noget, der skal justeres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top