fbpx
De svageste ældre får 4,3 millioner
GLOSTRUP Glostrups andel af ældrepuljen skal gå til at forbedre forholdene for kommunens svageste ældre.

I finansloven blev der sidste år afsat en milliard til en ældrepulje. Social- og Sundhedsudvalget i Glostrup Kommune har besluttet, at Glostrups andel af bonusmilliarden skal målrettes den svageste gruppe af ældre. Pengene skal gå til at give et generelt løft i forhold til de demente ældre.
– De demente er en gruppe af ældre, som har været lidt glemt, synes jeg. Og det glæder mig særligt meget, at vi nu også gør noget ekstra for de pårørende, der beholder deres kære hjemme. Mere aflastning til familierne er utroligt vigtigt, for det kan være hårdt at passe og pleje en dement ægtefælle. Derfor er det rigtig fint, at vi nu kan tilbyde noget ekstra aflastning for dem – sammen med en masse andre spændende initiativer, siger Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Aflastning
800.000 kr. til øget aflastning i eget hjem af pårørende til borgere, der lider af demens. Formålet er, at aflaste pårørende med særlige behov, så deres ressourcer til pasning og pleje af fx ægtefælle bevares. Der er tale om en udvidelse af eksisterende tilbud om ”Øget aflastning i eget hjem”.

Flere hænder
1.000.000 kr. til flere varme hænder til de demente borgere på kommunens plejehjem. Der skal ansættes en aktivitetsmedarbejder fx med pædagogisk baggrund samt yderligere sundhedsfagligt personale fx Social- og Sundhedsassistenter til at udbygge og udvide de sociale aktiviteter, omsorgen og aktiveringen af de svageste ældre. Samtidig skal det personale, der arbejder med de svageste demente, efteruddannes, så de er endnu bedre klædt på fagligt.

Svage ældre
500.000 kr. til at svage ældre uden pårørende og netværk kan få hjælp og følgeskab til fx læge- og sygehusbesøg. Som enlig ældre kan det godt være svært at håndtere et besøg på sygehuset, hvis man ikke har nogen til at hjælpe sig. Der er rigtig meget man skal forholde sig til og forstå under sådan et besøg. Derfor tilbyder kommunen nu følgeskab til de ældre, der har svært ved selv at klare det, og som heller ikke har familie eller venner til at hjælpe sig.

Ny teknologi
1.000.000 kr. til ny teknologi. Der vil blandt andet blive købt elektroniske touch-skærme, som skal afprøves på udvalgte afdelinger på kommunens plejehjem. Ønsket er at skabe mere fællesskab og mere dialog mellem beboere, de pårørende og personalet via skærmens funktionalitet og muligheder.

Robotsæler
Der vil også blive købt tre superkære robotsæler (parosælen), som kan skabe ro og glæde hos demente borgere. Det er et spændende nyt socialpædagogisk tilbud, som har vist rigtig gode resultater i andre kommuner.

Vasketoiletter
Der vil også blive købt og installeret ”Vasketoiletter” til demensafdelingen og til kommunens midlertidige pladser. Personer der lider af demens kan blive utrygge i forhold til den personlige pleje, hvis personalet skal hjælpe med vask efter toiletbesøg. Vasketoiletter kan derfor være med til at bevare den positive kontakt og dialog mellem beboer og personalet.

Optimering
1.000.000 kr. til optimering og bedre rammer på udvalgte afdelinger. Demente ældre trives bedre, hvis rammerne er tilpasset deres særlig behov. Formålet er at optimere og modernisere de eksisterende rammer på kommunens plejecentre, så de kan understøtte plejen, omsorgen og de sociale aktiviteter, der tilbydes de demente borgere, personalet og de pårørende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top