fbpx
Brøndby-firma scorer millionordre
PCE-HTS4k.jpg
Process Engineering A/S’ afdeling i Brøndby kan være glade for Foto: Pressefoto.
BRØNDBY Stigende global efterspørgsel efter afsvovling af olie har fået Topsøe til at investere 10 millioner kroner i et nyt anlæg til katalysatorafprøvning i forsøg med forskellige olietyper. Nu er anlægget i fuld drift.

På verdensplan har stadig strengere lovkrav om reduceret svovlindhold i olie, herunder i diesel og andet brændstof, øget efterspørgslen efter den type katalysatorer, der benyttes til afsvovling af olie på verdens raffinaderier. Samtidig stilles der større og større krav til katalysatorernes ydeevne.
Haldor Topsøe, der er global markedsleder på området, er derfor i færd med at udvide sin testkapacitet. Aktuelt har virksomheden netop ibrugtaget et pilotanlæg leveret i totalentreprise af Process Engineering A/S.
Anlægget er designet og projekteret af firmaets afdeling i Brøndby. Anlægget kan simultant afprøve op til fire forskellige katalysatorløsninger på et tilsvarende antal olietyper.
–Anlægget skal primært benyttes til at dokumentere en given katalysators evne til at bringe svovlindholdet i olieprøver fra potentielle kunder ned under de maksimalt tilladte værdier – det være sig i benzin, fyringsolie, diesel eller vakuumgasolie. Samtidig kan anlægget benyttes til at afprøve nye produkter og afdække, hvilken katalysator der passer bedst til en bestemt olietype, fortæller Jens A. Hansen, der er blandt de ansvarlige projektledere hos Topsøe.

600 meter rør
– Vi har opdelt projektet i tre spor, som afspejler delleverancer fra hver af de primære underleverandører. Det drejer sig om montage, hvor vi samarbejder med AGJ i Stenlille, automatik, som leveres i samarbejde med SAAP Engineering i Fredericia, og ovnen, hvor vores partner er Fornax i Silkeborg. Den sidste fase er mest kritisk, fordi en ensartet opvarmning af reaktoren er altafgørende for, at det færdige anlæg genererer retvisende testresultater, siger afdelingschef og procesingeniør Nikolaj Jørgensen fra Process Engineering A/S.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top