fbpx
SF og Enh. føler sig underinformeret i skolesag
GLOSTRUP Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fortsatte deres kritiske tilgang ved februarmødet i Kommunalbestyrelsen. Unfair kritik, mener udvalgsformand

Mette Vennerstrøm fra SF var ikke glad  på Kommunalbestyrelsens møde i februar. Hun følte sig underinformeret om den såkaldte ressourcetildelingsmodel i Glostrup.
– Jeg skal jo ikke kunne sige, om flertalsgruppen i Glostrup har været præsenteret for andre modeller, som blot ikke har været oppe på Børne- og Skoleudvalgets møde, eller om de bare fra start har følt sig helt sikre på at denne model er den bedste, men som menigt medlem af udvalget følte jeg simpelthen ikke, at jeg havde et ordentligt grundlag at tage stilling ud fra, sagde Mette Vennerstrøm, hvorefter hun og Enhedslisten stemte for SF’s eget ændringsforslag.
SF’s ændringsforslag var at sagen sendtes tilbage til Børne- og Skoleudvalget med henblik på at udvalget bliver præsenteret for og drøfter fordele og ulemper ved forskellige modeller for ressourcetildeling til skolen, herunder at udvalget præsenteres for en klassebasseret og en både klasse- og elevtalsbaseret model med de konsekvenser de forskellige scenarier måtte have for Glostrup skole. Børne- og Skoleudvalget skal endvidere ifølge Vennerstrøm præsenteres for og drøfte konsekvenser for forskellige modeller omkring midlerne til inklusion- og specialområde, herunder en model med en særskilt pulje til området.
– Jeg synes jo det må være dårlig politisk ledelse af en kommune, når man som medlem af et udvalg godt nok som mindretal i en kommunalbestyrelse spørger og spørger ind, men ikke får svar, siger Mette Vennerstrøm.
Hun har en støtte i Enhedslisten, der heller ikke var glad for behandlingen af punktet.
– Enhedslisten Glostrup synes, beslutningsprocessen har været ret uheldig og arrogant, siger Enhedslistens Robert Sørensen.
– Som kommunalpolitiker gælder det om at være klædt bedst muligt på til at træffe de nødvendige beslutninger, og i den proces er det efter min mening vigtigt at lytte til dem, der ved, hvor skoen trykker og har den faglige indsigt på området.

V: Unfair kritik
– Jeg kan naturligvis kun beklage, at Mette Vennerstrøm ikke føler sig klædt på til at tage en beslutning. Men jeg fasholder, at kritikken ikke er fair, da jeg mener, sagen er grundigt belyst, lyder svaret fra formand for Børne- og Skoleudvalget Ina-Maria Nielsen fra Venstre.
Borgmester John Engelhardt (V) modtager kritik fra SF og Enhedslisten for den politiske ledelse. Han siger:
– Sagen har været behandlet flere gange i Børne- og Skoleudvalget, hvor der har været mulighed for at inddrage al relevant ekspertise. Jeg er vidende om, at der derudover har været afholdt møde separat med Mette (Vennerstrøm, red.) for at give hende yderligere svar, siger John Engelhardt.
– Jeg har ikke mulighed for komme nærmere ind på hvad det er Mette ikke forstår, da jeg aldrig har set spørgsmålene.
Den politiske proces har ifølge Engelhardt været ganske lang og tildelingsmodeller har været drøftet politisk bredt helt tilbage fra indgåelsen af den brede politiske aftale om den nye skolestruktur. Der har været arbejdet indgående i økonomiforvaltning og andetsteds, og sagen har været til politisk behandling flere gange i Børne- og skoleudvalget, til behandling i økonomiudvalget og endelig til behandling i Kommunalbestyrelsen.  Jeg er glad for, at et meget bredt flertal i kommunalbestyrelsen har følt sig klædt på og i fællesskab vedtaget forslaget. Mette bør måske lige huske på, at hver gang hun peger en finger efter den politiske og administrative ledelse er der fire andre fingre, der peger på hende selv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top