fbpx
KB-møde løb af stablen i Vallensbæk
VALLENSBÆK Onsdag d. 29. januar var der kommunal-bestyrelsesmøde i Vallensbæk, og dagsordenens26 punkter bød blandt andet på sager om den nye kontanthjælpereform, lejemål i Vallensbæk Boligselskab og tilsyn i Rønnebo og Højstruphave

Per 1. januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft. Intentionen med reformen er blandt andet at hjælpe ledige unge til hurtigere at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Som et instrument i denne opgave afskaffes de tidligere matchgrupper, der inddelte ledige efter deres evner til at arbejde, og i stedet indføres nye målgrupper. Da reformen får betydning også for de unge ledige i Vallensbæk, diskuterede kommunalbestyrelsen på mødet d. 29. januar sagen. I den forbindelse udtalte, Søren Wiborg (S):

– Vi deler ministerens opfattelse af, at der kan stilles krav til nogle af de uddannelsesparate unge. Men der er også sårbare unge, som endnu ikke er klar til øgede krav.

Uheldige konsekvenser
Et element i kontanthjælpsreformen er, at mange kontanthjælpsmodtagerne får beskåret kontanthjælpen, da de fleste former for ydelser, bliver sat ned. Det kan, ifølge Søren Wiborg (S), få uheldige konsekvenser for de medarbejdere, der er i kontakt med kontanthjælpsmodtagere, og et punkt man er nødt til at være opmærksom på:
– Mange får jo betydeligt lavere udbetaling, end de er vant til, så vi vil opfordre til også at indtænke medarbejdernes sikkerhed i sagen, siger Søren Wiborg (S).
Et andet element i reformen er indførelsen af såkaldte nyttejobs, som unge, der modtager kontanthjælp, kan sendes ud i. Det vil også ske i Vallensbæk, og Kenneth Kristensen Berth (DF) mener, de nyttejobs, Jobcenteret i kommunen, har foreslået er udemærkede:
– Dansk Folkeparti mener egentlig, det er nogle udmærkede nyttejobs, Jobcenteret lægger op til, kontanthjælpsmodtagere skal udfylde. Man kan altid diskutere, om nogle af jobbene i virkeligheden er jobs, som i forvejen varetages, og det må de jo sådan set ikke være. Der har været efterlyst øget rengøring af skoletoiletterne, og det er godt, hvis nyttejobbene kan medvirke til dette.

Giv en undskyldning
Punkt 14 hed ”Vallensbæk Boligselskab, kommunal godkendelse af lejemål”.
I 2006 besluttede kommunalbestyrelsen at indføre en godkendelsesordning for Vallensbæk Boligselskabs lejligheder i Firkløverparken. Beslutning betød bl.a., at hver beboer skal have minimum 20 m2 til rådighed per person. Ligesom der ikke må bo mere end to personer per rum.
På mødet d. 29. januar pegede Kenneth Kristensen Berth (DF) på, at det derfor var problematisk, at to familier på syv personer er flyttet ind i lejemål i Firkløverparken, når lejlighederne blot er henholdsvis 102 og 107 m2. Kenneth Kristensen Berth (DF) mente, at det var en fejl fra forvaltningen side, som burde påtales.
Det var Søren Wiborg (S) imidlertid ikke enig i:
– Kenneth Kristensen Berth mente, at nogen skulle stilles til ansvar. Det viste sig imidlertid, at det var Vallensbæk Boligselskab, som håndterer reglerne og ikke forvaltningen. Kenneth Kristensen Berth bør derfor give forvaltningen en undskyldning, når det nu viser sig, at forvaltningen ikke har gjort noget forkert. Socialdemokraterne har det grundlæggende synspunkt, at vi ikke kan lovgive os ud af folks boligbehov, men også bør lade økonomien tælle med. Det kan ikke altid passe ind i privatøkonomien, at en familie med fire eller fem børn, skal leje en bolig på 120 eller 140 m2.

Plejetilsyn
Punkt 19 hed ”Sundhedsstyrelsens plejetilsyn 2013”
I efteråret 2013 gennemførte Sundhedsstyrelsen sit årlige plejetilsyn i Rønnebo og Højstruphave. På mødet d. 29. januar diskuterede kommunalbestyrelsen den tilsynsrapport, der var udarbejdet på baggrund af tilsynet, og som gav Rønnebo og Højstruphave en ringere kategorisering end tidligere år:
– Man ved ikke rigtig, om man skal grine eller græde, for nogen i forvaltningen helt alvorligt mener, at årsagen til den ringere kategorisering er en smuldret pille i en helt tilfældig pilleæske, siger Niels Karlsen (S) og fortsætter:
– Det er simpelthen grotesk, når man i samme rapport omtaler mangler i de sygeplejefaglige optegnelser, manglende dokumentation for patientrettigheder, manglende visitering om behovet for aktivering og mobilisering ved indflytning.
Niels Karlsen (S) kritiske holdning bakkes op af Carina Kristensen Berth (DF):
– Det er ærgerligt at konstatere, at vi endnu engang er gået ned i bedømmelsen. Vi har fået at vide, at det en enkelt knust pille, der er skyld i denne nedgang. Det, har vi i DF meget svært ved at tro på, er hele forklaringen. Vi mener ikke, der er belæg for at konkludere, ud fra Sundhedsstyrelses mail, at det er pillen alene, der er årsag til, at vi er faldet i point. Det er sørgeligt, at man igen og igen prøver at tegne et billede af, at kommunen gør alt for de ældre, når faktum er anderledes. Hvilket jo vises med al tydelighed, når der kommer nogen udefra og ser på os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top